Lopende projecten

Hieronder vindt u een overzicht van samenwerkingsverbanden en lopende projecten:

Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht

Luchtverontreiniging in relatie tot zwangerschapsuitkomsten en gezondheid kind. Prof. dr. Bert Brunekreef; dr. Ulrike Gehring Blootstelling aan elektromagnetische velden in relatie tot de cognitieve ontwikkeling van 5-6 jarigen. dr. Anke Huss

Hogeschool van Amsterdam

Eetpatronen op 5-6 jarige leeftijd en de oorzaken en consequenties van deze eetpatronen op gewicht(sontwikkeling) op 5, 7 en 10 jaar. Ir. Viyan Rashid.

ELSO studie

De ELSO studie richt zich op het bestuderen van de relatie tussen stress in het vroege leven en stressgevoeligheid, eetgedrag en obesitas in de adolescentie: Hebben omstandigheden tijdens de zwangerschap invloed op hoe je reageert op stress? Heeft wat je meemaakt op jonge leeftijd daar een effect op? Is er een relatie tussen stress en leefstijlfactoren zoals voeding en eetgedrag? Voor deze studie hebben we onder andere MRI scans gemaakt van de hersenen, stresshormonen gemeten en lichamelijke metingen gedaan. Op dit moment zijn we bezig met het analyseren van de data en we verwachten in 2020 de eerste resultaten. dr. Susanne de Rooij

Urban-mental-health-studie

Onderzoek heeft laten zien dat 43% van de jongeren in Nederland kampt met psychologische klachten, waarvan een groot deel angst, stress en/of stemmingsklachten betreft, al dan niet gecombineerd met game-, alcohol- en/of drugs-afhankelijkheid (MIND, 2016). De Urban Mental Health (UMH)-studie richt zich op factoren die invloed hebben op het ontwikkelen van angst, depressie en/of verslaving bij jongeren die in Amsterdam geboren zijn. Er zal onder andere onderzoek gedaan worden naar:- het complexe samenspel tussen factoren uit de omgeving waarin een kind opgroeit in relatie tot psychische gezondheid- hoe we grootstedelijke ongemakken kunnen meten - hoe angstig- en somberheid samengaan met middelen- en mediagebruik -wat voor factoren uit de vroege kindertijd invloed hebben op het ontwikkelen van angst, depressie en/of verslaving in de adolescentie en jongvolwassenheid.

Voor deze studie willen we regelmatig korte vragenlijsten gaan afnemen bij de ABCD-deelnemers om meer inzicht te krijgen in hoe de jongeren zich over de tijd ontwikkelen. Het project zal uitgevoerd worden door Hanan Bozhar, onder  begeleiding van Susanne de Rooij (epidemiologie, Amsterdam UMC), Helle Larsen (ontwikkelingspsychologie, UvA), Anja Lok (psychiatrie, Amsterdam UMC) en Tanja Vrijkotte (sociale geneeskunde, Amsterdam UMC). Het project loopt van 2020 tot 2024 en is onderdeel van the Centre for Urban Mental Health van de UvA.

Slaap en groei in de eerste 1000 dagen

In het promotie traject ‘Slaap en groei in de eerste 1000 dagen’ richt Margreet Harskamp-van Ginkel zich op slaap en gezondheid tijdens de zwangerschap en baby-peuter leeftijd.Margreet verdiept zich in de volgende onderwerpen:- Bestaat er een verband tussen slaap bij zuigelingen en hun latere groei, gebaseerd op literatuur. - Zijn er factoren in de zwangerschap en baby leeftijd die effect hebben op latere slaapproblemen, in het ABCD-cohort.- Wat is het effect van slaaptekort in de zwangerschap op latere lichaamssamenstelling en bloeddruk van het kind, in het ABCD-cohort.- Is er een verband tussen excessief huilen op de leeftijd van 3 maanden en latere slaap en groei, in het ABCD-cohort.- Hoe vaak komen slaapproblemen voor in de eerste 2 levensjaren en zijn vroege slaap of melkvoedingsproblemen een voorspeller van latere slaapproblemen, in het Sarphati cohort.- Als laatste zal Margreet kijken of het ook positief werkt als we de slaap van baby’s beïnvloeden.

Equal Life project

Hoe zorg je ervoor dat je lekker in je vel zit en dat dat zo blijft? Hoe houd je mentale problemen buiten de deur? Dat is een uitdaging voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren groeien op in zeer verschillende omgevingen: thuis, op school, onderweg en tijdens sport en spel. De kwaliteit van die omgevingen verschilt bijvoorbeeld in het aantal voorzieningen, zoals parken, speelplekken en sportclubs. De omgeving kan je uitnodigen tot gezond gedrag en tot het ontmoeten van anderen of juist niet. Zo maakt het uit of die omgeving groen en schoon is en er geen ongewenst geluid is, maar ook wat we zelf in die omgeving doen,  zoals het gebruik van beeldschermen, gezond eten en bewegen. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de complexe samenhang tussen al deze omgevingsfactoren en hun invloed op de mentale gezondheid bij jongeren. Equal-Life is een groot Europees project waarbinnen gegevens over mentale gezondheid van onderzoek uit 8 landen worden gebundeld en gekoppeld aan omgevingsfactoren voor verschillende leeftijdsgroepen. Op basis hiervan worden combinaties van omgevingsfactoren in kaart gebracht die voor een goede ontwikkeling en mentale gezondheid belangrijk zijn. Dankzij projecten zoals Equal-Life, hebben we over 5 jaar meer zicht op wat we samen kunnen doen om ook van Amsterdam een stad te maken waar kinderen en jongeren mentaal gezond op kunnen groeien.

Lifecycle

De gegevens die we met de ABCD-studie verzamelen worden niet alleen door Nederlandse onderzoekers gebruikt, maar ook internationaal. Een voorbeeld van een groot Europese project waar ABCD-gegevens voor worden gebruikt, is Lifecycle. Met dit project onderzoeken ze de invloed van stress bij jonge kinderen op de gezondheid gedurende het hele leven. Aan dit project doen heel veel Europese cohorten* mee. Alle gegevens van de verschillende cohorten worden in een zogeheten Datashield gezet, hierin kunnen de onderzoekers analyses doen zonder dat wij de gegevens naar hen hoeven op te sturen (de gegevens blijven op onze eigen beveiligde Opal server staan).

Uiteindelijk wordt hier heel grootschalig internationaal onderzoek mee gedaan, waarbij gegevens van individuele deelnemers niet te zien zijn en ook niet gekopieerd en gedeeld worden tussen onderzoekers

Well-being project

Wat maakt een mens gelukkig? Wat zorgt ervoor dat je tevreden bent met je leven? Hoe verhoog je je welbevinden? Al sinds de oudheid proberen filosofen en wetenschappers op deze vragen een antwoord te vinden. Ondertussen weten we meer en meer, zo is het welbevinden van jongens vaker beter dan dat van meisjes en zien we een tijdelijke daling van het welbevinden in de puberteit. We weten ook dat gelukkige mensen langer in een goede gezondheid leven, en dat mensen met een chronische ziekte heel gelukkig kunnen zijn. Er zijn ook nog veel vragen onbeantwoord, vooral bij kinderen en jongeren. 

In dit project gaat Maya Deconinck onderzoeken welke factoren tijdens de kindertijd leiden tot een hoog welbevinden bij jongeren. Wanneer we beter weten wat de ene jongere gelukkiger maakt dan de andere, kunnen jeugdartsen, leraren, beleidsmakers en onderzoekers hierop hun invloed uitoefenen.

Growh!

Preventie van obesitas tijdens cruciale fasen in de levensloop

Interventies gericht op het voorkomen van obesitas zijn nog altijd weinig effectief. Om de lasten van obesitas en gerelateerde cardio-metabole ziekten te verminderen is het belangrijk om op jonge leeftijd risicofactoren voor obesitas te verminderen.

Project GrowH! ontwikkelt en test  interventies die beter aansluiten bij de doelgroep en daardoor mogelijk effectiever zijn, middels twee benaderingen: 1) Op basis van bestaande longitudinale gegevens wordt de impact van veranderbare risicofactoren berekend en bepaald welke interventies in theorie het meest effectief zijn en in welke fase van de levensloop; 2) Door middel van een participatieve aanpak worden interventies ontwikkeld en geïmplementeerd samen met jongeren en gezinnen. Daarnaast wordt vanuit een systeem-perspectief aanbevelingen gedaan voor het opschalen (regionaal, nationaal, internationaal) van de ontwikkelde interventies.
‘GrowH!’ is een internationaal project waarin diverse partijen uit wetenschap en praktijk samenwerken. ABCD gegevens worden gebruikt voor het eerste deel. De contactpersoon is: Anton Schreuder

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer