Algemene Kindergeneeskunde (kinderpolikliniek)

Informatie over de afspraak van uw kind op de polikliniek Algemene Kindergeneeskunde.

Contact en afspraak

Uw huisarts of specialist heeft uw zoon/dochter een verwijzing gegeven voor de polikliniek Algemene Kindergeneeskunde van het AMC. Onze polikliniek richt zich op kinderen en pubers/adolescenten in de leeftijd van 0 tot ongeveer 18 jaar. Ze kunnen bij ons terecht voor zowel onderzoek als behandeling.

  Wat kan ik verwachten?

  Op de polikliniek gaan we na wat er precies met uw zoon/dochter aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we weten welke mogelijkheden er zijn om uw kind te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

  Ook vertelt de arts over de eventuele risico's van de behandeling, en over andere mogelijkheden om de aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien lichten we u in over de vooruitzichten: wat is er van de behandeling te verwachten?

  Wachttijden

  Kunt u voor uw behandeling alleen in het AMC terecht? Dan is de wachttijd tussen het eerste contact van u of uw verwijzer met het AMC en uw eerste afspraak maximaal twee weken.

  Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

  Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

  Doorverwijzing naar ons Dagziekenhuis

  Het kan zijn dat uw kind na het bezoek aan de polikliniek wordt doorverwezen voor opname in het AMC Dagziekenhuis voor Kinderen.

  Route

  De polikliniek Algemene Kindergeneeskunde ligt in de polikliniek Algemene Pediatrie. Die is gehuisvest in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) in wachtkamer 3. De ingang is rechts naast de liften op de begane grond.

  Algemene Kindergeneeskunde

  020 - 566 8000

  Wachttijd Algemene kindergeneeskunde

  Wachttijden polikliniek:

  Algemene kindergeneeskunde: 18 dagen.

  Meer over uw bezoek aan het AMC: