Spoedzorg kinderen naar AMC

De kindergeneeskunde in Amsterdam UMC is de laatste jaren steeds meer geconcentreerd op locatie AMC. Vanaf 1 april gaat ook de acute kindergeneeskundige zorg naar locatie AMC.

Bij de opvang van spoedpatiënten werkt het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC samen met Ziekenhuis Amstelland. Dat wil zeggen dat kinderen als spoedpatiënten door de huisarts worden aangemeld bij de dienstdoende kinderarts op locatie AMC. Deze zal besluiten of de patiënt wordt gezien op de SEH van locatie AMC of op de SEH van Ziekenhuis Amstelland.

Kinderen die komen voor andere specialismen dan de Kindergeneeskunde, bijvoorbeeld voor de SEH arts met kleine traumata of voor de KNO arts, blijven welkom op de SEH van VUmc.