U kunt bij de algemene Pediatrie (of algemene Kindergeneeskunde) terecht voor veel aandoeningen en problemen, zoals aandoeningen van de luchtwegen, problemen met de groei en ontwikkeling en problemen met het maagdarmstelsel en urinewegen. Speciale aandachtsgebieden zijn ademhalingsstoornissen, waaronder obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) en eetstoornissen. Daarnaast zorgen we dat kinderen met complexe aandoeningen geholpen worden. Bij deze kinderen zijn vaak meerdere specialisten betrokken.
Specialisme Kindergeneeskunde
phone
(0)20 566 8000


Mijn kind heeft een afspraak op: