Algemene Kindergeneeskunde (kinderpolikliniek)

Informatie over de afspraak van uw kind op de polikliniek Algemene Kindergeneeskunde/ Algemene Pediatrie.

Kind en moeder aan balie

Contact en afspraak

Uw huisarts of specialist heeft uw zoon/dochter een verwijzing gegeven voor de polikliniek Algemene Kindergeneeskunde (of Algemene Pediatrie) van het Emma Kinderziekenhuis AMC. Onze polikliniek richt zich op kinderen en pubers/adolescenten in de leeftijd van 0 tot ongeveer 18 jaar. Ze kunnen bij ons terecht voor zowel onderzoek als behandeling.

  Wat kan ik verwachten?

  Op de polikliniek gaan we na wat er precies met uw zoon/dochter aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we weten welke mogelijkheden er zijn om uw kind te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

  Ook vertelt de arts over de eventuele risico's van de behandeling, en over andere mogelijkheden om de aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien lichten we u in over de vooruitzichten: wat is er van de behandeling te verwachten?

  Wachttijden

  Kunt u voor uw behandeling alleen in het AMC terecht? Dan is de wachttijd tussen het eerste contact van u of uw verwijzer met het AMC en uw eerste afspraak maximaal twee weken.

  Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

  Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

  Doorverwijzing naar ons Dagziekenhuis

  Het kan zijn dat uw kind na het bezoek aan de polikliniek wordt doorverwezen voor opname in het AMC Dagziekenhuis voor Kinderen.

  Route

  De polikliniek Algemene Pediatrie is gehuisvest in het polikliniekgebouw (bouwdeel A). De ingang is rechts naast de liften op de begane grond.

  Afsprakenbureau Emma Kinderziekenhuis

  020 - 566 8000

  Wachttijd Algemene kindergeneeskunde

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  Algemene kindergeneeskunde: 40 dagen.

  a) Cardiologie: 72 dagen.
  b) Endocrinologie: 52 dagen.
  c) Gastro-enterologie: 21 dagen.
  d) Reumatologie: 14 dagen.
  e) Metabole ziekten: 7 dagen.
  f) Nefrologie: 7 dagen.
  g) Sociale pediatrie: 18 dagen.

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Meer over uw bezoek aan het AMC: