Het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC, biedt de opleiding tot kinderarts aan en een profileringsstage.

De totale opleidingsduur voor de opleiding tot kinderarts  bedraagt 5 jaar. De basis opleiding wordt ook wel de common trunc genoemd en beslaat 4 jaar. In die fase worden stages van 1 tot 2 jaar in een algemeen ziekenhuis en 2 tot 3 jaar in het Emma Kinderziekenhuis doorlopen. Het laatste opleidingsjaar is het verdiepingsjaar waarin stages naar keuze kunnen worden doorlopen.

Voor iedere AIOS wordt een individueel opleidingsschema gemaakt dat o.a. afhankelijk is van reeds opgedane ervaring in de kindergeneeskunde. De AIOS kan worden vrijgesteld van het volgen van een of meer delen van de opleiding.

De afdeling kindergeneeskunde in het Emma Kinderziekenhuis heeft haar opleiding zodanig ingericht dat tijdens de opleiding typisch Nederlandse aspecten van de kindergeneeskunde aan bod komen, én voor een aantal arts-assistenten in opleiding (AIOS) de mogelijkheid bestaat ervaring op te doen met kindergeneeskunde in de tropen (Curaçao).

De opleiding baseert zich daarbij op het landelijke opleidingsplan Top 2020.

Toelatingseisen en solliciteren

Het cluster Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC leidt kinderartsen op die kunnen instromen vanuit diverse richtingen. Een aantal van hen heeft een meer uitgesproken wetenschappelijk profiel, terwijl andere kandidaten zijn ingestroomd vanuit een klinische lijn.

U kunt online solliciteren voor de functie van ANIOS of AIOS of een kennismakingsgesprek aanvragen via de online aanvraagformulieren.

De sollicitatierondes zijn op onderstaande momenten:

Datum ronde Deadline brieven
ANIOS 25 april 2023 20 maart 2023
4 juli 2023 1 juni 2023
3 oktober 2023 1 september 2023
AIOS 13 juni 2023 14 april 2023
31 oktober 2023 1 september 2023

Opleiders: Dr. D.K. Bosman en Dr. H.M.A. de Bie

Opleidingsondersteuning: Mw. M. van Hattem en Mw. W. Wellerdieck.

Vragen en contact: voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen via
opleidingkindergeneeskunde@amsterdamumc.nl of telefonisch op nummer 020 - 56 62552

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam