Motiliteitsstoornis en pseudo-obstructiesyndroom van de darm

Wat is een motiliteitsstoornis/pseudo-obstructiesyndroom?

Een motiliteitsstoornis is een stoornis in de automatische bewegingen van de darm. Dit kan voorkomen in de dunne en de dikke darm. Hierdoor kunnen kinderen last hebben van verstopping. Kinderen kunnen ook last hebben van tekenen van een verstopte darm zonder dat er een oorzaak voor wordt gevonden. We noemen dit een pseudo obstructiesyndroom (pseudo=schijn, obstructie=verstopping).

Hoe ontstaat het ?

De oorzaak van de meeste motiliteitstoornissen zijn niet bekend. Soms wordt een chromosoomafwijking gevonden. Er zijn motiliteitsstoornissen die al vanaf de geboorte klachten kunnen geven. Ook zijn er motiliteitstoornissen die pas op latere leeftijd optreden.

Wat zijn de symptomen?

Klachten die bij een motiliteitstoornis kunnen ontstaan hangen samen met de ernst van de stoornis en het darmdeel wat is aangedaan. Klachten kunnen zijn het niet verdragen van voedsel, misselijkheid, spugen, chronische buikpijn, bolle buiken en obstipatie of diarree.

Onderzoek

Als er gedacht wordt aan een motiliteitsstoornis wordt een kind verwezen naar een kinderarts maag-darm- en leverziekten (MDL) met speciale belangstelling voor motiliteitsstoornissen. In veel gevallen is een opname in het ziekenhuis noodzakelijk voor een nauwkeurige observatie. De kinderarts gaat voor en tijdens de opname onderzoeken aanvragen waarbij de bewegingen van de darm in kaart kunnen worden gebracht.

Behandeling

Nadat de observatie en onderzoeken zijn afgerond wordt in een team van specialisten een plan van aanpak opgesteld. Dit team bestaat uit een algemeen kinderarts, kinderarts MDL, kinderarts metabole ziekten, kinderpsycholoog/psychiater, kinderuroloog, klinisch geneticus, kinderradioloog, kinderanesthesioloog en maatschappelijk werker.

Motiliteitsstoornissen en pseudo-obstructie syndroom zijn helaas chronische aandoeningen. Er bestaat geen medicijn om de ziekte te genezen. Wel kunnen bepaalde medicijnen verlichting van de klachten geven. Als het onmogelijk is om voldoende voeding in te nemen wordt kunstvoeding in het bloedvat gegeven.

Operatie

Soms kan een operatie helpen om de klachten te doen verlichten. In de meeste gevallen wordt dan een stoma aangelegd aan het einde van de dunne darm (voor ontluchting) of maag (voor ontluchting) of het begin van de dunne darm (voor voeding). Als er behoefte is aan kunstvoeding in het bloedvat wordt een zogenaamde centrale lijn geplaatst.
Hierdoor wordt voeding rechtstreeks in het bloedvat toegediend.

Nazorg

Patiënten met een motiliteitsstoornis worden in het algemeen levenslang poliklinisch gevolgd door een arts. Als een kind volwassen wordt, dragen we de zorg geleidelijk aan over aan een volwassen internist maag darm en leverziekten met speciale belangstelling voor motiliteitsstoornissen.


Follow Me polikliniek Aangeboren Aandoeningen

Kinderen met motiliteitsstoornissen van de darm komen vaak langs in het ziekenhuis. Om de eventuele problemen en passende behandelingen vast te stellen, is het belangrijk regelmatig voor controle op de Follow Me polikliniek Aangeboren Aandoeningen te komen.