Alumni van het AMC hebben iets bijzonders gemeen. Ze zijn verbonden geweest aan een instelling die in medisch-wetenschappelijk opzicht tot de Europese top behoort. Op sommige terreinen zelfs tot de wereldtop. Een instelling met actieve betrokkenheid bij tal van maatschappelijke ontwikkelingen. Deze maatschappelijke betrokkenheid wil het AMC tot uiting laten komen in een goede, duurzame relatie met zijn afgestudeerden, voormalige artsen in opleiding (specialisten, huisartsen en bedrijfsartsen) en oud-promovendi. Omgekeerd blijken veel alumni ook prijs te stellen op een duurzame band met het AMC. 
Amsterdam UMC Conference & Events
phone
020 566 8585

alumni@amsterdamumc.nl

AMC Alumnipunt Ledenadministratie
( via de AUV) relatiebeheer@uva.nl