AMC Alumnipunt

AMC Alumnipunt is de vereniging voor alumni van het AMC. Het vormt een netwerk dat verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt.

AMC Alumnipunt is de vereniging voor alumni van het AMC. Het vormt een netwerk dat verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt.

Alumni van het AMC hebben iets bijzonders gemeen. Ze zijn verbonden geweest aan een instelling die in medisch-wetenschappelijk opzicht tot de Europese top behoort. Op sommige terreinen zelfs tot de wereldtop. Een instelling ook, die vaker in de belangstelling staat dan menig ander medisch centrum in ons land. Door de resultaten van medisch-wetenschappelijk onderzoek, maar evenzeer door haar actieve betrokkenheid bij tal van maatschappelijke ontwikkelingen.

Duurzaam
Deze maatschappelijke betrokkenheid wil het AMC tot uiting laten komen in een goede, duurzame relatie met zijn afgestudeerden, voormalige artsen in opleiding (specialisten, huisartsen en bedrijfsartsen) en oud-promovendi. Omgekeerd blijken veel alumni ook prijs te stellen op een duurzame band met het AMC. Ze blijven graag op de hoogte van wat er zich binnen de instelling afspeelt. Ze vinden het prettig van tijd tot tijd contact te hebben met jaargenoten, voormalige collega-onderzoekers, maar ook met verschillende 'lichtingen' oud-studenten en promovendi. Al die mogelijkheden biedt AMC Alumnipunt!

AMC Alumnipunt staat open voor alle oud-studenten Geneeskunde en Medische Informatiekunde, maar eveneens voor wie aan het AMC, incluis het voormalige Wilhelmina Gasthuis en het Binnen Gasthuis, verbonden is geweest als promovendus, of arts in opleiding (specialist, huisarts of bedrijfsarts). Co-assistenten en vierdejaars studenten Medische Informatiekunde kunnen aspirant-lid worden.

Leden hebben gratis of tegen sterk gereduceerde prijzen toegang tot de activiteiten van AMC Alumnipunt, waaronder de Alumnibijeenkomst, de AUV Dag en de Gasthuislezing.

Contactpersoon
Mariska Timmers

Organisatie
AMC Congresorganisatie

E-mail
alumni@amc.nl

Telefoon
020 - 566 8585