Lid worden

Wilt u lid worden van AMC Alumnipunt? Dan wordt u – zonder meerkosten – ook lid van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV).

Speciaal voor pas afgestudeerden bestaat de mogelijkheid om gratis lid te worden van AMC Alumnipunt.

Bekijk hieronder de voordelen en kosten van de verschillende lidmaatschappen die wij bieden.

Combinatielidmaatschap AUV en AMC-Alumnipunt

Alumni van het AMC gaan een combinatielidmaatschap aan van de AUV en het AMC-Alumnipunt. U kunt zich hiervoor aanmelden via de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV)

Voordelen combinatielidmaatschap

 • toegang tot de Alumnibijeenkomst in maart, in het AMC
 • toegang tot de Alumnibijeenkomst in november, in de ochtend voor de Anatomische Les van het AMC/de Volkskrant in het Concertgebouw.
 • bij tijdig aanmelden voor de ochtend, ook toegang tot de Anatomische Les.
 • abonnement op Janus (tarief met korting 20 euro per jaar, 9 nummers)
 • gasthuislezingen (eenmaal per twee maanden) georganiseerd door de Historische Commissie AMC.
 • toegang tot de AMC Alumnipunt kringsite op de UvA community
 • zonder meerkosten ook lid van de Amsterdamse Universiteit-Vereniging (AUV), voordelen daarvan zijn:
  1. toegang tot de AUV-dag in november
  2. netwerkbijeenkomsten
  3. gratis lenerspas Universiteitsbibliotheek
  4. met korting toegang tot de Alumni-academie (Open UvA-colleges, lezingenreeks, postdoctoraal onderwijs)
  5. korting bij Oppascentrale Kriterion
  6. met korting sporten bij het Universitair Sportcentrum
  7. AUV-alumnipas met korting of gratis toegang tot uiteenlopende universitaire instellingen zoals de Hortus, Allard Pierson Museum, de Amsterdamse Academische club en UvA Talen.
  8. korting op bezoek aan Amsterdamse kunstinstellingen als Nieuwe Kerk en de Hermitage

Kosten combinatielidmaatschap

Lid: € 35,- per jaar.
Lid voor het leven: € 500,-
Aspirant-lid (voor co-assistenten en 4e jaars studenten): gratisHet lidmaatschap van AMC Alumnipunt wordt tot wederopzegging jaarlijks verlengd. Het aspirant-lidmaatschap wordt met ingang van het volgende kalenderjaar omgezet in een gewoon lidmaatschap, wanneer u op 1 januari van het nieuwe jaar ten minste 6 maanden aspirant-lid bent.

Opzegging dient schriftelijk te gebeuren gericht aan de AUV: 
ledenadministratie-AUV@uva.nl onder vermelding van naam en inschrijfnummer.

Lidmaatschap AMC Alumnipunt voor pas afgestudeerden

Ben je minder dan 5 jaar geleden afgestudeerd? Dan kun je gratis lid worden van AMC Alumnipunt. je bent dan geen lid van de AUV.

Voordelen gratis lidmaatschap AMC Alumnipunt
 • verbonden blijven met het AMC
 • toegang tot de Alumnibijeenkomst in maart, in het AMC
 • toegang tot de Alumnibijeenkomst in november, in de ochtend voor de Anatomische Les van het AMC/de Volkskrant in het Concertgebouw.
 • bij tijdig aanmelden voor de ochtend, ook toegang tot de Anatomische Les.
 • abonnement op Janus
 • gasthuislezingen (eenmaal per twee maanden) georganiseerd door de Historische Commissie AMC.
 • digitaal abonnement op SPUI magazine
 • geen lidmaatschapskosten
Voorwaarden gratis lidmaatschap AMC Alumnipunt
 • een diploma geneeskunde of medische informatiekunde behaald aan het AMC minder dan 5 jaar geleden.
 • het gratis lidmaatschap wordt tot wederopzegging jaarlijks verlengd.
 • 5 jaar na afstuderen stopt het lidmaatschap automatisch. Je krijgt dan de mogelijkheid over te stappen op het combinatielidmaatschap.
 • tussentijds overstappen op het combinatielidmaatschap kan altijd. Neem hiervoor contact op met de AUV.

Je kunt je hier voor dit lidmaatschap aanmelden