Advanced Life Support (ALS) Provider Course

Informatie over de cursus Advanced Life Support (ALS) Provider Course.

Doelgroep

Anesthesiemedewerkers, SPS-ers, artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen (IC en CCU) Voorwaarde voor deelname Behorende tot één van de bovenstaande doelgroepen. U beheerst Basic Life Support.

Doel

Na het doorlopen van de cursus reanimatie Advanced Life Support (ALS) is de cursist in staat om: de essentie van specialistische reanimatiehandelingen aan te geven deelvaardigheden als endotracheale intubatie, beademing, aanleggen infuus, ritmeherkenning, defibrillatie, transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening uit te voeren te participeren in een reanimatieteam met uitvoering van de bij zijn/haar taak behorende handelingen leiding te geven aan een reanimatieteam een reanimatie met toepassing van specialistische reanimatiehandelingen uit te voeren interactie tussen de verschillende technieken te benoemen en de consequenties daarvan te overzien op basis van reanimatiebevindingen een hypothese te vormen en daar consequenties aan te verbinden therapeutische interventie toepassen bij bijzondere reanimaties zoals bij hypothermie, trauma, intoxicatie, zwangerschap, etc. Inhoud Bij de cursus reanimatie Advanced Life Support (ALS) staat het aanleren van specialistische reanimatie van volwassenen in teamverband aan de hand van lezingen, workshops, skill-stations en scenario-onderwijs centraal volgens de regels van de European Resuscitation Council (ERC) Toetsing Aan het eind van de cursus volgt een theorie - en praktijk toets. Beide onderdelen moeten voldoende worden afgesloten

Certificering & Accreditatie

het certificaat wordt na goedkeuring door de Course Director in het CMS van de ERC beschikbaar gesteld de cursisten die als Instructor potential worden aangemerkt krijgen deze kwalificatie in het CMS van de ERC. Deze kwalificatie geeft toegang tot de cursus Generic Instructor Course (GIC)

De cursus/training is door het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden geaccrediteerd en draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDScompetenties competenties:
Klinisch handelen: 60% Communicatie: 20% Samenwerken: 20%
Totaal aantal punten: 17
De cursus is door ABAN geaccrediteerd voor: 12 punten (het maximum punten wat door ABAN wordt uitgereikt is 6 per cursusdag)

Data

  • 29 en 30 maart 2022
  • 23 en 24 mei 2022

Duur en lestijd:

2 dagen

Dag 1: 8.00-18.00 uur

Dag 2: 7.30-18.00 uur

Kosten

895,00

    Contact

    Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.