Reanimatieonderwijs

Bij- en nascholing

De afdeling Bij- en nascholing van het AMC (locatie L0-310) levert een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van kennis en bekwaamheden van zorgprofessionals door het organiseren van een gevarieerd aanbod aan cursussen.

Praktische informatie

Advanced Life Support (ALS) Provider Course

Doelgroep

Anesthesiemedewerkers, SPS-ers, artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen (IC en CCU) Voorwaarde voor deelname Behorende tot één van de bovenstaande doelgroepen. U beheerst Basic Life Support.

Doel

Na het doorlopen van de cursus reanimatie Advanced Life Support (ALS) is de cursist in staat om: de essentie van specialistische reanimatiehandelingen aan te geven deelvaardigheden als endotracheale intubatie, beademing, aanleggen infuus, ritmeherkenning, defibrillatie, transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening uit te voeren te participeren in een reanimatieteam met uitvoering van de bij zijn/haar taak behorende handelingen leiding te geven aan een reanimatieteam een reanimatie met toepassing van specialistische reanimatiehandelingen uit te voeren interactie tussen de verschillende technieken te benoemen en de consequenties daarvan te overzien op basis van reanimatiebevindingen een hypothese te vormen en daar consequenties aan te verbinden therapeutische interventie toepassen bij bijzondere reanimaties zoals bij hypothermie, trauma, intoxicatie, zwangerschap, etc. Inhoud Bij de cursus reanimatie Advanced Life Support (ALS) staat het aanleren van specialistische reanimatie van volwassenen in teamverband aan de hand van lezingen, workshops, skill-stations en scenario-onderwijs centraal volgens de regels van de European Resuscitation Council (ERC) Toetsing Aan het eind van de cursus volgt een theorie - en praktijk toets. Beide onderdelen moeten voldoende worden afgesloten

Certificering & Accreditatie

het certificaat wordt na goedkeuring door de Course Director in het CMS van de ERC beschikbaar gesteld de cursisten die als Instructor potential worden aangemerkt krijgen deze kwalificatie in het CMS van de ERC. Deze kwalificatie geeft toegang tot de cursus Generic Instructor Course (GIC)

De cursus/training is door het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden geaccrediteerd en draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDScompetenties competenties:
Klinisch handelen: 60% Communicatie: 20% Samenwerken: 20%
Totaal aantal punten: 17
De cursus is door ABAN geaccrediteerd voor: 12 punten (het maximum punten wat door ABAN wordt uitgereikt is 6 per cursusdag)

Data 2023

 • 17 en 18 oktober
 • 2 en 3 november
 • 12 en 13 december

Duur en lestijd:

2 dagen

Dag 1: 8.00-18.00 uur

Dag 2: 7.30-18.00 uur

Kosten

975

  Contact

  Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

  Inschrijven

  Generic Instructor Course (GIC)/Bijscholing ALS instructeurs

  Generic Instructor Course

  Doelgroep

  Verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en artsen werkzaam op IC/CC, SEH of afdeling anesthesie en/of met recente ervaring op IC/CC die na het volgen van de ALS provider course door de faculty zijn voorgedragen als Instructor Potential (IP)

  Doel

  Na afloop van de cursus beschikt de cursist over kennis en vaardigheden om ALS cursussen te verzorgen volgens het format van de European Resuscitation Council.

  Accreditatie

  Deze cursus is bij ABAN geaccrediteerd voor 12 punten en bij V&V voor 15 punten

  Inhoud en werkwijze

  De onderwerpen in deze cursus zijn:
  •het verzorgen van een hoorcollege
  •het geven van een instructie volgens het 4 stappenmodel
  •het begeleiden van scenario instructie
  •regels voor geven/ontvangen van feedback
  •beoordelen
  De cursist wordt tijdens de cursus intensief begeleid. De verhouding docent/cursist bedraagt 2:6

  Certificering

  Na het succesvol doorlopen van de cursus wordt de cursist aangemeld bij de ERC als Instructor Candidate (IC). De IC zal nu nog ten minste twee maal onder begeleiding een Advanced Life Support cursus moeten verzorgen. Na succesvolle afronding van dit traject volgt een definitieve aanmelding in het CoSy als Full Instructor Advanced Life Support.

  CanMEDS competenties

  Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):
  •Klinisch handelen: 20%
  •Communicatie: 40%
  •Professionaliteit en kwaliteit: 40%
  Totaal aantal punten: 14

  Data GIC najaar 2022

  8 en 9 november VOL

  Binnenkort pubiceren wij de data voor 2023

  Data bijscholing ALS instructeurs:

  15 februari 2023

  Inschrijven:

  Instructeurcursus BLS

  Informatie over de Instructeurcursus BLS

  Instructeurcursus Basic Life Support en Automatische Externe Deefibrillator (AED).

  Doelgroep

  Toelatingseisen: Door de NRR is vastgesteld dat deelnemers dienen te behoren tot één van de volgende categorieën:

  • Arts of verpleegkundige, of in het bezit van een certificaat van een opleiding in de gezondheidszorg, niveau 4 of 5.
  • Student Geneeskunde in het bezit van het propedeuse certificaat.
  • Afgeronde 1e of 2e graad lerarenopleiding of hiervoor studerend (ten minste 120 studiepunten behaald).
  • Diploma ambulancechauffeur van de Academie voor Ambulancezorg.
  • Geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp.

  Doel

  In deze cursus wordt de cursist opgeleid tot een door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) erkend reanimatie instructeur.

  Na afloop van de scholing beschikt de deelnemer over kennis en vaardigheden om te kunnen reanimeren, een automatische defibrillator te gebruiken en om deze vaardigheden te kunnen overdragen aan collega’s en anderen.

  Inhoud en werkwijze

  Theorie over de volgende onderwerpen:
  •Didactische principes.
  •De basale reanimatie van volwassenen.
  •De relatie tussen basale reanimatie en vroegtijdige defibrillatie.
  •Het veilig en efficiënt gebruiken van een AED onder verschillende omstandigheden.

  Praktisch oefenen van:
  •Reanimeren bij volwassenen.
  •Gebruiken van een AED.
  •Les/instructie geven.

  Deelnemers worden beoordeeld middels een continue assessment en toetsstations voor de praktische vaardigheden. Aan het einde van het eerste dagdeel wordt getoetst of u de BLS-vaardigheden beheerst.

  Bij gebleken geschiktheid kunt u het programma vervolgen.

  Getuigschrift

  Volledige deelname aan de scholing en een voldoende voor het practicum, de lesopdracht en de praktische toetsing geven recht op het ERC certificaat.

  De cursist wordt als Instructor Candidate ingeschreven in het Course Management Systeem (CMS) van de Nederlandse Reanimatieraad/European Resuscitation Council.

  CanMEDS competenties

  Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):
  •Klinisch handelen: 60%
  •Communicatie: 40%

  Totaal aantal punten: 13

  Duur en lestijd
  •Duur: 2 dagen: volwassenen reanimatie, 8.30-17.00 uur.
  •Studiebelasting thuis: ± 6 uur.

  Data

  • 9 en 16 september
  • 13 en 20 oktober
  • 15 en 22 november

  Aantal deelnemers
  maximaal 6. (i.vm. Covid-19 tijdelijk maximum 4 deelnemers)

  Kosten
  Extern: € 600,00.

  Prijzen zijn inclusief lunch, koffie, thee, cursusmateriaal en certificering.

  Vervolg

  De cursist dient onder begeleiding van een (NRR) geregistreerde instructeur minimaal twee keer een cursus te verzorgen. Dan pas wordt de cursist geregistreerd als full instructor in het CMS van de NRR/ERC en is daarna bevoegd om zelfstandig cursussen te verzorgen volgens de richtlijnen van de NRR.

  Afspraken over meelopen in een cursus onder begeleiding worden door de cursist zelf gemaakt.

  Contact

  Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact

  Instructeurcursus Paediatric Basic Life Support

  Voor wie:
  In- en externe deelnemers.

  Voorwaarden voor deelname:
  Verpleegkundigen, artsen, paramedici met minimaal niveau 4. Deze 1 daagse (verkorte) cursus eist een geldig European Resuscitation Council (ERC) certificaat BLS-I Full Instructor.

  Doel:
  In deze cursus wordt de cursist opgeleid tot een door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR)/ERC erkend instructeur basale reanimatie kinderen Inhoud Theorie over de volgende onderwerpen: anatomie en fysiologie van het hart, de bloedsomloop en de ademhaling bij (jonge) kinderen didactische principes praktisch oefenen van: Deelvaardigheden volgens 4-stappenmodel met aandacht voor de verschillen tussen de reanimatiebenadering bij volwassenen en bij baby’s en kinderen tot de puberteit Les/instructie geven.

  Het studiemateriaal wordt beschikbaar gesteld in het CMS van de ERC.

  Certificering & Accreditatie:
  Het certificaat wordt na goedkeuring door de docent instructeur in het CMS van de ERC beschikbaar gesteld. Interne medewerkers: de aanwezigheid wordt geregistreerd in het AMC leerportaal. De cursus/training is door het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden geaccrediteerd en draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties:
  Klinisch handelen: 20%
  Communicatie: 80%
  Totaal aantal punten: 6

  Praktische info

  Duur: 1 dag 8.30-17.00 uur Inclusief lunch

  Data 2022

  • 2 december

  Aantal deelnemers

  Maximaal 6, i.v.m. Covid-19 tijdelijk maximaal 4

  Kosten

  1 daagse € 300,00

  Inclusief lunch, koffie, thee, cursusmateriaal (boek) en certificering

  Vervolg

  Reeds BLS instructeur:
  De cursist dient minimaal één keer onder begeleiding van een NRR/ERC geregistreerde instructeur een cursus te verzorgen. Na registratie in het CMS van de NRR/ERC als full instructor is de cursist bevoegd de cursus zelfstandig te verzorgen volgens de NRR/ERC richtlijnen.

  Afspraken over het verzorgen van een cursus onder begeleiding worden door de cursist zelf gemaakt.

  Contact

  Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

  Inschrijven

  Opfris Cursus BLS instructeur

  Opfriscursus instructeur Basic Life Support

  Voor wie:

  In- en externe deelnemers welke gecertificeerd zijn als Basic Life Support instructeur. Voorwaarde voor deelname Geldige ERC/NRR kwalificatie. (N.B.: de geldigheid van het certificaat BLS instructeur vervalt wanneer men niet ten minste tweemaal per twee jaar een BLS hulpverlener cursus verzorgt en éénmaal per twee jaar een opfriscursus bijwoont).

  Doel:

  Na het volgen van de opfriscursus zijn kennis en vaardigheden van de cursist met betrekking tot het geven van onderwijs in basale reanimatie en het gebruiken van de AED opgefrist. Inhoud Tijdens deze herhalingsles worden de kennis en vaardigheden met betrekking tot het reanimeren van volwassenen herkennen van levensbedreigende situaties, hartritmestoornissen instrueren van Basic Life Support veilig en efficiënt gebruiken van de AED mondeling getoetst en er wordt praktisch geoefend

  Voorbereiding/studiemateriaal:

  Het studiemateriaal wordt beschikbaar gesteld in het CMS van de ERC.

  Certificering & Accreditatie:

  Het certificaat wordt na goedkeuring door de docent instructeur in het CMS van de ERC beschikbaar gesteld.
  Interne medewerkers: de aanwezigheid wordt geregistreerd in het AMC leerportaal.
  De cursus/training is door het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden geaccrediteerd en draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties:
  Klinisch handelen: 60%
  Communicatie: 40%
  Totaal aantal punten 4

  Data:

  • 18 augustus, 8.30-12.30 en 13.00-17.00 uur
  • 6 oktober, 8.30-12.30 en 13.00-17.00 uur
  • 18 november, 8.30-12.30 en 13.00-17.00 uur
  • 7 december, 8.30-12.30 (middag Opfriscursus PBLS-I)

  Kijk voor beschikbaarheid: Opfris instructeur BLS (amc-mssc.nl)

  Onze inschrijfwijze is veranderd. Mocht u problemen ondervinden, neem contact op met bns@amc.uva.nl

  Opfriscursus instructeur Paediatric Basic Life Support

  Opfriscursus instructeur Basic Life Support en Automatische Externe Defibrillatie

  Voor wie:
  In- en externe deelnemers welke gecertificeerd zijn als Paediatric Basic Life Support instructeur. Voorwaarde voor deelname Geldige ERC/NRR kwalificatie. (N.B.: de geldigheid van het certificaat PBLS instructeur vervalt wanneer men niet ten minste tweemaal per twee jaar een PBLS hulpverlener cursus verzorgt en éénmaal per twee jaar een opfriscursus bijwoont).

  Doel:
  Na het volgen van de opfriscursus zijn kennis en vaardigheden van de deelnemer met betrekking tot het geven van onderwijs in basale reanimatie en het gebruiken van de AED opgefrist. Inhoud Tijdens deze herhalingsles worden de kennis en vaardigheden met betrekking tot het reanimeren van kinderen en baby's herkennen van levensbedreigende situaties, hartritmestoornissen instrueren van Paediatric Basic Life Support veilig en efficiënt gebruiken van de AED mondeling getoetst en er wordt praktisch geoefend

  Voorbereiding/studiemateriaal:
  Het studiemateriaal wordt beschikbaar gesteld in het CMS van de ERC.

  Certificering en Accreditatie:
  Het certificaat wordt na goedkeuring door de docent instructeur in het CMS van de ERC beschikbaar gesteld. Interne medewerkers: de aanwezigheid wordt geregistreerd in het AMC leerportaal.
  De cursus/training is door het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden geaccrediteerd en draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties: Klinisch handelen: 60%
  Communicatie: 40%
  Totaal aantal punten 4

  Duur: 4 uur

  Aantal deelnemers: Maximaal 6 (i.v.m. Covid-19 tijdelijk maximaal 4)

  • 7 december 2022, 13.00-17.00 ('s morgens Opfriscursus BLS-I)

  Kijk voor beschikbaarheid: Opfris instructeur PBLS (amc-mssc.nl)

  Onze inschrijfwijze is veranderd. Mocht u problemen ondervinden, neem contact op met bns@amc.uva.nl

  Opfriscursus provider Advanced Life Support

  Opfriscursus instructeur Advanced Life Support en Automatische Externe Defibrillatie.

  Doelgroep

  Verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en artsen die in bezit zijn van het ERC certificaat ALS. De cursist dient elke vijf jaar een herhaling te volgen om dit certificaat geldig te houden.

  Doel

  In deze cursus wordt de lesstof van de ALS provider course herhaald. Na afloop van deze cursus is de deelnemer op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van specialistische reanimatie van volwassenen.

    Inhoud en werkwijze

    In de cursus komen onder andere de analyse van verschillende ritmestoornissen, het gebruik van medicatie en defibrillatie aan de orde. Vaardigheden als endotracheale intubatie, beademen, het inbrengen van een infuus, cardioversie, defibrillatie en transcutane pacing worden geoefend. Onder leiding van een instructeur worden verschillende scenario’s geoefend. Hypothesevorming op basis van waargenomen symptomen en het inzetten van een behandeling vormen een belangrijk onderdeel van de cursus.

    Ook zal er aandacht worden besteed aan bijzondere reanimatiesituaties zoals reanimatie bij verdrinking, trauma, intoxicatie en zwangerschap.

    Certificering

    De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets en een praktisch examen, indien de cursist hiervoor slaagt, wordt het certificaat met 5 jaar verlengd.

      CanMEDS competenties

      Deze cursus is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V en draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

      • Klinisch handelen: 60%
      • Professionaliteit en kwaliteit: 40%

      Totaal aantal punten: 8

      Duur en lestijd

      Duur: 1 dag, 8.30 uur - 18.30 uur.

       Inschrijving

       Geïnteresseerden voor deze cursus worden op een wachtlijst geplaatst. De cursus wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling.

         Aantal deelnemers

         Minimaal 12, maximaal 24.

         In deze cursus is de verhouding instructeur - cursist 2:6.

         Kosten

         • Extern: € 570,00.

         Inclusief koffie, thee, lunch en certificering.

          Contact

          Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

          Inschrijfformulier: