Reanimatieonderwijs

Bij- en nascholing

De afdeling Bij- en nascholing van het AMC (locatie L0-310) levert een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van kennis en bekwaamheden van zorgprofessionals door het organiseren van een gevarieerd aanbod aan cursussen.

Praktische informatie

Advanced Life Support (ALS) Provider Course

Doelgroep

Anesthesiemedewerkers, SPS-ers, artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen (IC en CCU) Voorwaarde voor deelname Behorende tot één van de bovenstaande doelgroepen. U beheerst Basic Life Support.

Doel

Na het doorlopen van de cursus reanimatie Advanced Life Support (ALS) is de cursist in staat om: de essentie van specialistische reanimatiehandelingen aan te geven deelvaardigheden als endotracheale intubatie, beademing, aanleggen infuus, ritmeherkenning, defibrillatie, transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening uit te voeren te participeren in een reanimatieteam met uitvoering van de bij zijn/haar taak behorende handelingen leiding te geven aan een reanimatieteam een reanimatie met toepassing van specialistische reanimatiehandelingen uit te voeren interactie tussen de verschillende technieken te benoemen en de consequenties daarvan te overzien op basis van reanimatiebevindingen een hypothese te vormen en daar consequenties aan te verbinden therapeutische interventie toepassen bij bijzondere reanimaties zoals bij hypothermie, trauma, intoxicatie, zwangerschap, etc. Inhoud Bij de cursus reanimatie Advanced Life Support (ALS) staat het aanleren van specialistische reanimatie van volwassenen in teamverband aan de hand van lezingen, workshops, skill-stations en scenario-onderwijs centraal volgens de regels van de European Resuscitation Council (ERC) Toetsing Aan het eind van de cursus volgt een theorie - en praktijk toets. Beide onderdelen moeten voldoende worden afgesloten

Certificering & Accreditatie

het certificaat wordt na goedkeuring door de Course Director in het CMS van de ERC beschikbaar gesteld de cursisten die als Instructor potential worden aangemerkt krijgen deze kwalificatie in het CMS van de ERC. Deze kwalificatie geeft toegang tot de cursus Generic Instructor Course (GIC)

De cursus/training is door het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden geaccrediteerd en draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDScompetenties competenties:
Klinisch handelen: 60% Communicatie: 20% Samenwerken: 20%
Totaal aantal punten: 17
De cursus is door ABAN geaccrediteerd voor: 12 punten (het maximum punten wat door ABAN wordt uitgereikt is 6 per cursusdag)

Data 2023:

 • 2 en 3 oktober
 • 21 en 22 november
 • 13 en 14 december

Duur en lestijd:

2 dagen

Dag 1: 8.00-18.00 uur

Dag 2: 7.30-18.00 uur

Kosten

975

  Contact

  Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

  Inschrijven

  Basic Instructeurs Cursus (BIC)BLS en PBLS

  Informatie over deBasic Instructeurscursus BLS en PBLS

  .

  Doelgroep

  Toelatingseisen:

   .

   Doel

   In deze cursus wordt de cursist opgeleid tot een door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) erkend reanimatie instructeur.

   Na afloop van de scholing beschikt de deelnemer over kennis en vaardigheden om te kunnen reanimeren, een automatische defibrillator te gebruiken en om deze vaardigheden te kunnen overdragen aan collega’s en anderen bij volwassenen en kinderen

   Inhoud en werkwijze

   Theorie over de volgende onderwerpen:
   •Didactische principes.
   •De basale reanimatie van volwassenen en kinderen
   •De relatie tussen basale reanimatie en vroegtijdige defibrillatie.
   •Het veilig en efficiënt gebruiken van een AED onder verschillende omstandigheden.

   Praktisch oefenen van:
   •Reanimeren bij volwassenen en kinderen
   •Gebruiken van een AED.
   •Les/instructie geven.

   Deelnemers worden beoordeeld middels een continue assessment en toetsstations voor de praktische vaardigheden. Aan het beginvan het eerste dagdeel wordt getoetst of u de (P)BLS-vaardigheden beheerst.

   Getuigschrift

   Volledige deelname aan de scholing en een voldoende voor het practicum, de lesopdracht en de praktische toetsing geven recht op het ERC certificaat.

   De cursist wordt ingeschreven in het Course Management Systeem (CMS) van de Nederlandse Reanimatieraad/European Resuscitation Council.

   CanMEDS competenties

   Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):
   •Klinisch handelen: 60%
   •Communicatie: 40%

   Totaal aantal punten: 13

   Duur en lestijd
   •Duur: 2 dagen: volwassenen- en kinderreanimatie, 8.30-17.00 uur.
   •Studiebelasting thuis: ± 6 uur.

   Data

   • 7 september en 19 oktober
   • 27 oktober en 8 december
   • 28 november en 9 januari 2024

    Aantal deelnemers
    maximaal 6.

    Kosten
    € 650,00.

    Prijzen zijn inclusief lunch, koffie, thee en certificering.

    Bijzonderheden:

    Bij gebleken geschiktheid kunt u het programma vervolgen. Tussen lesdag 1 en lesdag 2 dient u een stage te doen van een (P)BLS basis cursus bij een ERC/NRR gecertificeerd instituut. Na lesdag 2 dient u deze stage bij een herhalingscursus (P)BLS. Wij verzoeken u bij inschrijving direct deze stages vast te leggen. U kunt voor data en instituten kijken op de course calendar van CoSy | Links (erc.edu)

    Contact

    Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact

    Inschrijven:

    Generic Instructor Course (GIC)/Bijscholing ALS instructeurs

    Generic Instructor Course

    Doelgroep

    Verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en artsen werkzaam op IC/CC, SEH of afdeling anesthesie en/of met recente ervaring op IC/CC die na het volgen van de ALS provider course door de faculty zijn voorgedragen als Instructor Potential (IP)

    Doel

    Na afloop van de cursus beschikt de cursist over kennis en vaardigheden om ALS cursussen te verzorgen volgens het format van de European Resuscitation Council.

    Accreditatie

    Deze cursus is bij ABAN geaccrediteerd voor 12 punten en bij V&V voor 15 punten

    Inhoud en werkwijze

    De onderwerpen in deze cursus zijn:
    •het verzorgen van een hoorcollege
    •het geven van een instructie volgens het 4 stappenmodel
    •het begeleiden van scenario instructie
    •regels voor geven/ontvangen van feedback
    •beoordelen
    De cursist wordt tijdens de cursus intensief begeleid. De verhouding docent/cursist bedraagt 2:6

    Certificering

    Na het succesvol doorlopen van de cursus wordt de cursist aangemeld bij de ERC als Instructor Candidate (IC). De IC zal nu nog ten minste twee maal onder begeleiding een Advanced Life Support cursus moeten verzorgen. Na succesvolle afronding van dit traject volgt een definitieve aanmelding in het CoSy als Full Instructor Advanced Life Support.

    CanMEDS competenties

    Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):
    •Klinisch handelen: 20%
    •Communicatie: 40%
    •Professionaliteit en kwaliteit: 40%
    Totaal aantal punten: 14

    Data GIC najaar 2022

    8 en 9 november VOL

    Binnenkort pubiceren wij de data voor 2023

    Data bijscholing ALS instructeurs:

    15 februari 2023

    Inschrijven:

    Instructeurcursus Paediatric Basic Life Support

    Voor wie:
    In- en externe deelnemers.

    Voorwaarden voor deelname:
    Verpleegkundigen, artsen, paramedici met minimaal niveau 4. Deze 1 daagse (verkorte) cursus eist een geldig European Resuscitation Council (ERC) certificaat BLS-I Full Instructor.

    Doel:
    In deze cursus wordt de cursist opgeleid tot een door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR)/ERC erkend instructeur basale reanimatie kinderen Inhoud Theorie over de volgende onderwerpen: anatomie en fysiologie van het hart, de bloedsomloop en de ademhaling bij (jonge) kinderen didactische principes praktisch oefenen van: Deelvaardigheden volgens 4-stappenmodel met aandacht voor de verschillen tussen de reanimatiebenadering bij volwassenen en bij baby’s en kinderen tot de puberteit Les/instructie geven.

    Het studiemateriaal wordt beschikbaar gesteld in het CMS van de ERC.

    Certificering & Accreditatie:
    Het certificaat wordt na goedkeuring door de docent instructeur in het CMS van de ERC beschikbaar gesteld. Interne medewerkers: de aanwezigheid wordt geregistreerd in het AMC leerportaal. De cursus/training is door het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden geaccrediteerd en draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties:
    Klinisch handelen: 20%
    Communicatie: 80%
    Totaal aantal punten: 6

    Praktische info

    Duur: 1 dag 8.30-17.00 uur Inclusief lunch

    Data 2022

    • 2 december GEANNULEERD

    Data 2023

    Zie Instructeurscursus (P)BLS

    Aantal deelnemers

    Maximaal 6, i.v.m. Covid-19 tijdelijk maximaal 4

    Kosten

    1 daagse € 300,00

    Inclusief lunch, koffie, thee, cursusmateriaal (boek) en certificering

    Vervolg

    Reeds BLS instructeur:
    De cursist dient minimaal één keer onder begeleiding van een NRR/ERC geregistreerde instructeur een cursus te verzorgen. Na registratie in het CMS van de NRR/ERC als full instructor is de cursist bevoegd de cursus zelfstandig te verzorgen volgens de NRR/ERC richtlijnen.

    Afspraken over het verzorgen van een cursus onder begeleiding worden door de cursist zelf gemaakt.

    Contact

    Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

    Inschrijven

    Opfris Cursus (P)BLS instructeur

    Opfriscursus instructeur (Paediatric)Basic Life Support

    Voor wie:

    In- en externe deelnemers welke gecertificeerd zijn als (Paediatric) Basic Life Support instructeur. Voorwaarde voor deelname Geldige ERC/NRR kwalificatie. (N.B.: de geldigheid van het certificaat (P) BLS instructeur vervalt wanneer men niet ten minste tweemaal per twee jaar een BLS hulpverlener cursus verzorgt en éénmaal per twee jaar een opfriscursus bijwoont).

    Doel:

    Na het volgen van de opfriscursus zijn kennis en vaardigheden van de cursist met betrekking tot het geven van onderwijs in basale reanimatie en het gebruiken van de AED opgefrist. Inhoud Tijdens deze herhalingsles worden de kennis en vaardigheden met betrekking tot het reanimeren van volwassenen herkennen van levensbedreigende situaties, hartritmestoornissen instrueren van Basic Life Support veilig en efficiënt gebruiken van de AED mondeling getoetst en er wordt praktisch geoefend

    Voorbereiding/studiemateriaal:

    Het studiemateriaal wordt beschikbaar gesteld in het CMS van de ERC.

    Certificering & Accreditatie:

    Het certificaat wordt na goedkeuring door de docent instructeur in het CMS van de ERC beschikbaar gesteld.
    Interne medewerkers: de aanwezigheid wordt geregistreerd in het AMC leerportaal.
    De cursus/training is door het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden geaccrediteerd en draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties:
    Klinisch handelen: 60%
    Communicatie: 40%
    Totaal aantal punten 7, voor alleen het BLS gedeelte 5 punten

    Praktische informatie:

    De cursus voor het opfrissen van BLS instructeur duurt van  8.30-14.30 uur, bent u ook PBLS instructeur dan kunt u van 14.30-16.30 uur ook dit deel opfrissen. Indien u er voor kiest om alleen het BLS deel bij te wonen dan verzoeken wij u om goed te kijken welk inschrijfformulier u moet gebruiken.

     

    Het is wel mogelijk om via deze cursus alleen het BLS deel op te frissen, voor het opfrissen van alleen PBLS zult u een andere cursus moeten boeken. Dit is de Opfris PBLS-I (BIC). Deze cursus duurt ook 6 uur.

    Data:

    • 1 september
    • 29 september
    • 26 oktober
    • 1 november

    De combinatie is van 8.30-16.30, voor alleen het BLS deel van 8.30-14.30

     • Aantal deelnemers

      Maximaal 6

      Kosten

      Combinatie: € 260,00, alleen BLS: € 190,00

       Contact

       Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

      Opfriscursus instructeur Paediatric Basic Life Support

      Opfriscursus instructeur Basic Life Support en Automatische Externe Defibrillatie

      Voor wie:
      In- en externe deelnemers welke gecertificeerd zijn als Paediatric Basic Life Support instructeur. Voorwaarde voor deelname Geldige ERC/NRR kwalificatie. (N.B.: de geldigheid van het certificaat PBLS instructeur vervalt wanneer men niet ten minste tweemaal per twee jaar een PBLS hulpverlener cursus verzorgt en éénmaal per twee jaar een opfriscursus bijwoont).

      Doel:
      Na het volgen van de opfriscursus zijn kennis en vaardigheden van de deelnemer met betrekking tot het geven van onderwijs in basale reanimatie en het gebruiken van de AED opgefrist. Inhoud Tijdens deze herhalingsles worden de kennis en vaardigheden met betrekking tot het reanimeren van kinderen en baby's herkennen van levensbedreigende situaties, hartritmestoornissen instrueren van Paediatric Basic Life Support veilig en efficiënt gebruiken van de AED mondeling getoetst en er wordt praktisch geoefend

      Voorbereiding/studiemateriaal:
      Het studiemateriaal wordt beschikbaar gesteld in het CMS van de ERC.

      Certificering en Accreditatie:
      Het certificaat wordt na goedkeuring door de docent instructeur in het CMS van de ERC beschikbaar gesteld. Interne medewerkers: de aanwezigheid wordt geregistreerd in het AMC leerportaal.
      De cursus/training is door het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden geaccrediteerd en draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties: Klinisch handelen: 60%
      Communicatie: 40%
      Totaal aantal punten 4

      Duur: 4 uur

      Aantal deelnemers: Maximaal 6 (i.v.m. Covid-19 tijdelijk maximaal 4)

      • 2 februari 2023, 8.30-12.30 uur
      • 1 juni 2023, 13.00-17.00 ('s morgens Opfriscursus BLS-I)

      Inschrijven :

      Opfriscursus provider Advanced Life Support

      Opfriscursus instructeur Advanced Life Support en Automatische Externe Defibrillatie.

      Doelgroep

      Verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en artsen die in bezit zijn van het ERC certificaat ALS. De cursist dient elke vijf jaar een herhaling te volgen om dit certificaat geldig te houden.

      Doel

      In deze cursus wordt de lesstof van de ALS provider course herhaald. Na afloop van deze cursus is de deelnemer op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van specialistische reanimatie van volwassenen.

        Inhoud en werkwijze

        In de cursus komen onder andere de analyse van verschillende ritmestoornissen, het gebruik van medicatie en defibrillatie aan de orde. Vaardigheden als endotracheale intubatie, beademen, het inbrengen van een infuus, cardioversie, defibrillatie en transcutane pacing worden geoefend. Onder leiding van een instructeur worden verschillende scenario’s geoefend. Hypothesevorming op basis van waargenomen symptomen en het inzetten van een behandeling vormen een belangrijk onderdeel van de cursus.

        Ook zal er aandacht worden besteed aan bijzondere reanimatiesituaties zoals reanimatie bij verdrinking, trauma, intoxicatie en zwangerschap.

        Certificering

        De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets en een praktisch examen, indien de cursist hiervoor slaagt, wordt het certificaat met 5 jaar verlengd.

          CanMEDS competenties

          Deze cursus is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V en draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

          • Klinisch handelen: 60%
          • Professionaliteit en kwaliteit: 40%

          Totaal aantal punten: 8

          Duur en lestijd

          Duur: 1 dag, 8.30 uur - 18.30 uur.

           Inschrijving

           Geïnteresseerden voor deze cursus worden op een wachtlijst geplaatst. De cursus wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling.

             Aantal deelnemers

             Minimaal 12, maximaal 24.

             In deze cursus is de verhouding instructeur - cursist 2:6.

             Kosten

             • Extern: € 570,00.

             Inclusief koffie, thee, lunch en certificering.

              Contact

              Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

              Inschrijfformulier: