Reanimatieonderwijs

Bij- en nascholing

De afdeling Bij- en nascholing van het AMC (locatie L0-310) levert een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van kennis en bekwaamheden van zorgprofessionals door het organiseren van een gevarieerd aanbod aan cursussen.

Praktische informatie

Advanced Life Support (ALS) Provider Course (Bij- en nascholing)

Doelgroep

Gespecialiseerde verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en artsen

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd bij ABAN voor 12 punten en bij V&V 16 punten

Data en lestijd

 • 10 en 11 april 2019 van 8.00 - 18.30 uur

Kosten

900,00

  Contact

  Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

  Inschrijfformulier:

  Bijscholing ALS-instructeurs (Bij- en nascholing)

  Doelgroep

  Verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en artsen.

    Data en lestijd

    • Wg 14 maart, 8.00-18.30 uur. Uiterste inschrijfdatum: 21 februari.
    • Wg 9 mei, 8.00-18.30 uur. Uiterste inschrijfdatum: 18 april.

    Kosten

    275,00

     Contact

     Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

     Inschrijfformulier:

     Generic Instructor Course (GIC)

     Generic Instructor Course

     Doelgroep

     Verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en artsen werkzaam op IC/CC, SEH of afdeling anesthesie en/of met recente ervaring op IC/CC die na het volgen van de ALS provider course door de faculty zijn voorgedragen als Instructor Potential (IP)

     Doel

     Na afloop van de cursus beschikt de cursist over kennis en vaardigheden om ALS cursussen te verzorgen volgens het format van de European Resuscitation Council.

     Accreditatie

     Deze cursus is bij ABAN geaccrediteerd voor 12 punten en bij V&V voor 15 punten

     Inhoud en werkwijze

     De onderwerpen in deze cursus zijn:
     •het verzorgen van een hoorcollege
     •het geven van een instructie volgens het 4 stappenmodel
     •het begeleiden van scenario instructie
     •regels voor geven/ontvangen van feedback
     •beoordelen
     De cursist wordt tijdens de cursus intensief begeleid. De verhouding docent/cursist bedraagt 2:6

     Certificering

     Na het succesvol doorlopen van de cursus wordt de cursist aangemeld bij de ERC als Instructor Candidate (IC). De IC zal nu nog ten minste twee maal onder begeleiding een Advanced Life Support cursus moeten verzorgen. Na succesvolle afronding van dit traject volgt een definitieve aanmelding in het CoSy als Full Instructor Advanced Life Support.

     CanMEDS competenties

     Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):
     •Klinisch handelen: 20%
     •Communicatie: 40%
     •Professionaliteit en kwaliteit: 40%
     Totaal aantal punten: 14

     Data najaar 2019

     5 en 6 november

     Immediate Life Support (Bij- en nascholing)

     Doelgroep

     Artsen en (specialistische) verpleegkundigen die vanuit hun beroepsuitoefening tijdelijk de leiding moeten nemen over de behandeling van de vitaal bedreigde patiënt tot er meer gespecialiseerde hulp gearriveerd is.

     Doel

     De cursisten leren in deze training een eenduidige initiële benadering om een vitaal bedreigde patiënt vroegtijdig te herkennen en te starten met interventies volgens de ABCDE-methodiek. Door tijdige en juiste alarmering wordt delay van overplaatsing naar een afdeling met een hoger zorgniveau voorkomen.

     Daarnaast beschikt de deelnemer na afloop van deze cursus over kennis en vaardigheden om volwassenen met een arrest te kunnen behandelen in de periode voor de aankomst van het reanimatieteam.

     Voorwaarde voor deelname

     Deelnemers dienen over een geldig ERC-certificaat provider BLS/AED te beschikken.

       Inhoud en werkwijze

       • Theorie over de ABCDE methode en het alarmeren van het reanimatieteam en SIT.
       • Demonstratie, oefenen en scenariotraining van de benadering volgens de ABCDE-methodiek.

        Getuigschrift

        Wanneer de deelnemer slaagt voor de scenariotoets wordt hij ingeschreven als ILS hulpverlener in het Course Management Systeem van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR/ERC). Dit certificaat is 5 jaar geldig.

        Accreditatie Kwaliteitsregister V&V

        Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

        • Klinisch handelen: 100%

        Totaal aantal punten: 6

          Duur en lestijd

          Duur: 1 dag

          Aanbiedingsvorm

          De training wordt op verzoek georganiseerd.

              Aantal deelnemers

              Minimaal 6; maximaal 12.

              Kosten

              Volgens offerte; de richtprijs is €265,00 per interne deelnemer en € 325,00 voor externe deelnemers.

               Contact

               Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

               Instructeurcursus BLS/AED (Bij- en nascholing)

               Instructeurcursus Basic Life Support en Automatische Externe Defibrillator (AED).

               Doelgroep

               Toelatingseisen: Door de NRR is vastgesteld dat deelnemers dienen te behoren tot één van de volgende categorieën:

               • Arts of verpleegkundige, of in het bezit van een certificaat van een opleiding in de gezondheidszorg, niveau 4 of 5.

               • Student Geneeskunde in het bezit van het propedeuse certificaat.

               • Afgeronde 1e of 2e graad lerarenopleiding of hiervoor studerend (ten minste 120 studiepunten behaald).

               • Diploma ambulancechauffeur van de Academie voor Ambulancezorg.

               • Geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp.

               Doel

               In deze cursus wordt de cursist opgeleid tot een door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) erkend reanimatie instructeur.

               Na afloop van de scholing beschikt de deelnemer over kennis en vaardigheden om te kunnen reanimeren, een automatische defibrillator te gebruiken en om deze vaardigheden te kunnen overdragen aan collega’s en anderen.

               Toelatingseisen: Door de NRR is vastgesteld dat deelnemers dienen te behoren tot één van de volgende categorieën:

               • Arts of verpleegkundige, of in het bezit van een certificaat van een opleiding in de gezondheidszorg, niveau 4 of 5.

               • Student Geneeskunde in het bezit van het propedeuse certificaat.

               • Afgeronde 1e of 2e graad lerarenopleiding of hiervoor studerend (ten minste 120 studiepunten behaald).

               • Diploma ambulancechauffeur van de Academie voor Ambulancezorg.

               • Geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp.

               Inhoud en werkwijze

               Theorie over de volgende onderwerpen:

               • Didactische principes.

               • De basale reanimatie van volwassenen.

               • De relatie tussen basale reanimatie en vroegtijdige defibrillatie.

               • Het veilig en efficiënt gebruiken van een AED onder verschillende omstandigheden.

               Praktisch oefenen van:

               • Reanimeren bij volwassenen.

               • Gebruiken van een AED.

               • Les/instructie geven.

               Deelnemers worden beoordeeld middels een continue assessment en toetsstations voor de praktische vaardigheden. Aan het einde van het eerste dagdeel wordt getoetst of u de BLS-vaardigheden beheerst.

               Bij gebleken geschiktheid kunt u het programma vervolgen.

               Getuigschrift

               Volledige deelname aan de scholing en een voldoende voor het practicum, de lesopdracht en de praktische toetsing geven recht op het ERC certificaat.

               De cursist wordt als Instructor Candidate ingeschreven in het Course Management Systeem (CMS) van de Nederlandse Reanimatieraad/European Resuscitation Council.

               CanMEDS competenties

               Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

               • Klinisch handelen: 60%

               • Communicatie: 40%

               Totaal aantal punten: 13

               Duur en lestijd

               • Duur: 2 dagen: volwassenen reanimatie, 8.30-17.00 uur.

               • Studiebelasting thuis: ± 6 uur.

               Data 2019

               • De trainingen van het 1e halfjaar zijn vol

                • Aantal deelnemers: maximaal 6.

                Kosten

                • Extern: € 550,00.

                • Prijzen zijn inclusief lunch, koffie, thee, cursusmateriaal en certificering.

                Vervolg

                De cursist dient onder begeleiding van een (NRR) geregistreerde instructeur minimaal twee keer een cursus te verzorgen. Dan pas wordt de cursist geregistreerd als full instructor in het CMS van de NRR/ERC en is daarna bevoegd om zelfstandig cursussen te verzorgen volgens de richtlijnen van de NRR.

                Afspraken over meelopen in een cursus onder begeleiding worden door de cursist zelf gemaakt.

                 Contact

                 Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

                 Inschrijfformulier:

                 Instructeurcursus Paediatric Basic Life Support (Bij- en nascholing)

                 Verkorte training voor BLS/AED Instructeurs.

                 Doelgroep

                 Verpleegkundigen, artsen, paramedici met minimaal niveau 4

                 Toelatingseisen

                 Doordat dit een 1 daagse (verkorte) cursus betreft heeft u in het CMS van de ERC een geldige registratie als Full Instructor BLS/AED

                 Doel

                 In deze cursus wordt de cursist opgeleid tot een door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) erkend instructeur basale reanimatie kinderen

                 Inhoud en werkwijze

                 Theorie over de volgende onderwerpen:

                 • Anatomie en fysiologie van het hart, de bloedsomloop en de ademhaling bij (jonge) kinderen
                 • Didactische principes

                 Praktisch oefenen van

                 • Deelvaardigheden volgens 4-stappenmodel met aandacht voor de verschillen tussen de reanimatiebenadering bij volwassenen en bij baby’s en kinderen tot de puberteit
                 • Les/instructie geven

                 Getuigschrift

                 Na deelname aan de scholing en een voldoende voor het practicum, de lesopdracht en de praktische toetsing ontvangt de cursist het ERC certificaat

                 De cursist wordt als Instructor Candidate ingeschreven in het Course Management Systeem (CMS) van de Nederlandse Reanimatieraad/European Resuscitation Council

                 CanMEDS competenties

                 Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

                 • Klinisch handelen: 20%
                 • Communicatie: 80%

                 Totaal aantal punten: 6

                 Duur en lestijd

                 Duur: 1 dag, 8.30-17.00 uur

                 Datum 2019

                 7 februari

                 Aantal deelnemers

                 Minimaal 4, Maximaal 6

                 Kosten

                 € 280,00

                 Inclusief lunch, koffie, thee, cursusmateriaal en certificering

                 Vervolg

                 De cursist dient minimaal één keer onder begeleiding van een NRR/ERC geregistreerde instructeur een cursus te verzorgen. Na registratie in het CMS van de NRR/ERC als full instructor is de cursist bevoegd de cursus zelfstandig te verzorgen volgens de NRR/ERC richtlijnen.

                 Afspraken over het verzorgen van een cursus onder begeleiding worden door de cursist zelf gemaakt.

                 Contact

                 Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

                 Inschrijfformulier:

                 Opfriscursus instructeur BLS/AED (Bij- en nascholing)

                 Opfriscursus instructeur Basic Life Support en Automatische Externe Defibrillatie.

                 Doelgroep

                 Gecertificeerde Basic Life Support en AED instructeurs, met een nog geldige registratie.

                 (N.B.: de geldigheid van het certificaat BLS/ AED instructeur vervalt wanneer men niet ten minste tweemaal per twee jaar een BLS/AED hulpverlener cursus verzorgt en éénmaal per twee jaar een opfriscursus bijwoont.)

                 Doel

                 Na het volgen van de opfriscursus zijn kennis en vaardigheden van de cursist met betrekking tot het geven van onderwijs in basale reanimatie en het gebruiken van de AED opgefrist.

                 Inhoud en werkwijze

                 Tijdens deze herhalingsles worden de kennis en vaardigheden met betrekking tot het;

                 • reanimeren van volwassenen;
                 • herkennen van levensbedreigende situaties, hartritmestoornissen;
                 • instrueren van Basic Life Support;
                 • veilig en efficiënt gebruiken van de AED;
                 • mondeling getoetst en er wordt praktisch geoefend.

                 Getuigschrift

                 Na afronding van de cursus wordt de inschrijving als BLS/AED instructeur in het Course Management Systeem van de European Resuscitation Council verlengd. U ontvangt het ERC certificaat.

                 CanMEDS competenties

                 Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

                 • Klinisch handelen: 60%
                 • Communicatie: 40%

                 Totaal aantal punten: 4

                 Tijd:

                 • Ochtend: 08.30 - 12.30 uur.
                 • Middag: 13.00 - 17.00 uur.

                 Data 2019

                 • 2019: 9 mei
                  • Aantal deelnemers

                   Maximaal 6

                   Kosten

                   Extern: € 190,00

                    Contact

                    Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

                    Inschrijfformulier:

                   Opfriscursus instructeur Paediatric Basic Life Support (Bij- en nascholing)

                   Opfriscursus instructeur Basic Life Support en Automatische Externe Defibrillatie.

                   Doelgroep

                   Gecertificeerde Paediatric Basic Life Support instructeurs, met een nog geldige registratie.

                   (N.B.: de geldigheid van het certificaat PBLS instructeur vervalt wanneer men niet ten minste tweemaal per twee jaar een PBLS hulpverlener cursus verzorgt en éénmaal per twee jaar een opfriscursus bijwoont.)

                   Doel

                   Na het volgen van de opfriscursus zijn kennis en vaardigheden van de cursist met betrekking tot het geven van onderwijs in basale kinderreanimatie opgefrist.

                     Inhoud en werkwijze

                     Tijdens deze herhalingsles worden de kennis en vaardigheden met betrekking tot het;

                     • herkennen van levensbedreigende situaties;
                     • reanimeren van kinderen;
                     • instrueren van Paediatric Basic Life Support.

                     Er wordt mondeling getoetst en praktisch geoefend.

                       Getuigschrift

                       Na deelname aan de cursus wordt de inschrijving van de cursist als PBLS-instructeur in het Course Management Systeem van de European Resuscitation Council verlengd.

                       CanMEDS competenties

                       Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

                       • Klinisch handelen: 40%
                       • Communicatie: 60%

                       Totaal aantal punten: 4

                       Duur en lestijd

                       Duur: 1 middag, 13.00 – 17.00 uur.

                       Wanneer op korte termijn uw kwalificatie verloopt, wordt u geadviseerd de cursuskalender van het ERC te raadplegen.

                        Datum 2018/2019

                        • 7 december 2018 (eventueel i.c.m. opfris BLS-I)
                        • 14 juni 2019 (eventueel i.c.m. opfris BLS-I)

                          Aantal deelnemers

                          Maximaal 6.

                          Kosten

                          Extern: € 280,00

                           Contact

                           Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

                           Inschrijfformulier:

                          Opfriscursus provider Advanced Life Support (Bij- en nascholing)

                          Opfriscursus instructeur Basic Life Support en Automatische Externe Defibrillatie.

                          Doelgroep

                          Verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en artsen die in bezit zijn van het ERC certificaat ALS. De cursist dient elke vijf jaar een herhaling te volgen om dit certificaat geldig te houden.

                          Doel

                          In deze cursus wordt de lesstof van de ALS provider course herhaald. Na afloop van deze cursus is de deelnemer op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van specialistische reanimatie van volwassenen.

                            Inhoud en werkwijze

                            In de cursus komen onder andere de analyse van verschillende ritmestoornissen, het gebruik van medicatie en defibrillatie aan de orde. Vaardigheden als endotracheale intubatie, beademen, het inbrengen van een infuus, cardioversie, defibrillatie en transcutane pacing worden geoefend. Onder leiding van een instructeur worden verschillende scenario’s geoefend. Hypothesevorming op basis van waargenomen symptomen en het inzetten van een behandeling vormen een belangrijk onderdeel van de cursus.

                            Ook zal er aandacht worden besteed aan bijzondere reanimatiesituaties zoals reanimatie bij verdrinking, trauma, intoxicatie en zwangerschap.

                            Certificering

                            De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets en een praktisch examen, indien de cursist hiervoor slaagt, wordt het certificaat met 5 jaar verlengd.

                              CanMEDS competenties

                              Deze cursus is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V en draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

                              • Klinisch handelen: 60%
                              • Professionaliteit en kwaliteit: 40%

                              Totaal aantal punten: 8

                              Duur en lestijd

                              Duur: 1 dag, 8.30 uur - 18.30 uur.

                               Inschrijving

                               Geïnteresseerden voor deze cursus worden op een wachtlijst geplaatst. De cursus wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling.

                                 Aantal deelnemers

                                 Minimaal 12, maximaal 24.

                                 In deze cursus is de verhouding instructeur - cursist 2:6.

                                 Kosten

                                 • AMC-medewerkers: € 475,00.
                                 • Extern: € 570,00.

                                 Inclusief koffie, thee, lunch en certificering.

                                  Contact

                                  Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

                                  Inschrijfformulier: