Didactische Vaardigheden (Bij- en nascholing)

Informatie over de cursus Didactische Vaardigheden.

Doelgroep

Iedereen die de basisbeginselen van de didactiek wil leren.

Doel

Aan het einde van de cursus heeft de deelnemer inzicht in de belangrijkste didactische principes en kan hij een lesontwerp maken en deze geven.

Inhoud en werkwijze

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • onderwijsleertheorieën en algemene leerprincipes bij volwassenen;
 • ontwerpen van een les;
 • gebruik van verschillende werkvormen;
 • klassenmanagement;
 • onderscheid tussen presenteren en lesgeven;
 • onderscheid tussen leren in de klas en leren op de werkplek.

De cursus bestaat in totaal uit 3 lesdagen waarvan in de eerste twee lesdagen bovenstaande onderwerpen aan de orde komen. Hierbij worden door de docenten verschillende werkvormen gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik hiervan. Op de derde trainingsdag houden de deelnemers een miniles over een zelfgekozen onderwerp.

Getuigschrift

Deelname aan de cursus geeft recht op een bewijs van deelname.

CanMEDS competenties

Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

 • Communicatie: 20%.
 • Kennis en Wetenschap: 80%.

Totaal aantal punten: 18

Duur en lestijd

Duur: 3 dagen van 09.00 – 16.00 uur.

Data

Dag 1: 27 september 2019

Dag 2: 14 oktober 2019

Dag 3: 31 oktober 2019

Aantal deelnemers

Minimaal 8, maximaal 12.

Kosten

Extern: € 280,00

  Contact

  Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

  Inschrijven

  Inschrijven via deze link.