Evidence Based Practice 1 voor de volger (Bij- en nascholing)

Informatie over de cursus Evidence Based Practice 1 voor de volger.

Doelgroep

Verpleegkundigen niveau 4/5

Doel

Na afloop van deze cursus weet de deelnemer

 • wat het begrip Evidence Based Practice inhoudt
 • dat een kritische houding ten opzichte van het eigen handelen en het handelen van collega’s een voorwaarde is voor Evidence Based Practice en het kunnen formuleren van beantwoordbare vragen over verpleegsituaties
 • dat Evidence Based aanbevelingen of richtlijnen opgevolgd dienen te worden om een goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren
 • dat EBP een vijfstaps methode is, waarbij het formuleren van een goede klinische vraagstelling en het efficiënt zoeken naar wetenschappelijke literatuur de beginstappen zijn
 • wat de verschillen zijn tussen wetenschappelijke artikelen van hogere en lagere bewijskracht en kan men een omschrijving geven van de verschillende onderzoekstypes via AMC Literatuur (= digitale bibliotheek AMC) te zoeken in bronnen van geaggregeerde
  evidence, (guidelines, TRIP, Cochrane e.a.)
 • n.a.v. een bepaalde klinische vraagstelling een goed opzoekbare vraag te formuleren volgens de PICO-methode
 • op systematische, transparante en efficiënte wijze te zoeken in PubMed e.a. bronnen
 • hoe een goede zoekstrategie op te bouwen
 • wat het belang is van zoeken met tekstwoorden naast indextermen (Mesh)
 • hoe zoekfilters binnen PubMed Clinical Queries toe te passen
 • hoe zoekstrategieën en resultaten kunnen worden opgeslagen

Inhoud en werkwijze

Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen welke NIET afzonderlijk kunnen worden gevolgd.

Dagdeel 1 en 3: EBP I

In deze cursus wordt uiteengezet wat Evidence Based Practice inhoudt (namelijk een 5 staps methode om relevante literatuur te vinden, kritisch te beoordelen en toe te passen) Voorafgaand aan deze cursus maakt u een huiswerkopdracht die u meeneemt naar de les.
Op de cursusdag wisselen presentaties en werkgroepen elkaar af.
Het gebruikte lesmateriaal is in het Nederlands en Engels.

Dagdeel 2: Zoeken naar Evidence

Verpleegkundigen die zich met EBP gaan bezighouden dienen derhalve de kennis en vaardigheid t.a.v. zoeken te bezitten of te verkrijgen. In deze cursus wordt ingegaan op principes van zoeken naar evidence. Er wordt via een hands on training geoefend in het efficiënt zoeken in bronnen van
geaggregeerde evidence, waarbij de nadruk ligt op het ‘snel’ vinden van relevante literatuur in deze bronnen.

Cursisten die nog niet bekend zijn met Pubmed bereiden zich voor met de online zelfstudie Pubmed van de Medische bibliotheek. Daarnaast gaat de cursus dieper in op het systematisch en goed opbouwen van de zoekstrategie in PubMed (PubMed omvat o.a. MEDLINE, de grootste internationale biomedische database). Tevens komen andere evidence bronnen aan bod, zoals Cinahl en Cochrane.

Getuigschrift

AMC medewerker: uw deelname wordt bijgeschreven in het leerportaal
Externe deelnemer: u ontvangt een bewijs van deelname

CanMEDS competenties

Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling vande volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

 • Professionaliteit: 60%
  Kennis en wetenschap: 40%

Indien u zich aanmeld met onderstaand inschrijfformulier, wordt u per mail geïnformeerd over de nieuwe data zodra deze bekend zijn.

Aantal deelnemers

Minimaal 10, maximaal 12
Er is een limiet gesteld aan het aantal externe deelnemers. Neem hiervoor contact op via bns@amc.nl

Kosten

Extern: € 195,00

Aanbevolen vervolg voor seniorverpleegkundigen:
aangeraden wordt om, aansluitend aan de EBP1 de cursus EBP2 (voor de gebruiker) te volgen.

  Contact

  Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

  Inschrijving: Evidence based practice 1 voor de volger (amc-mssc.nl)