Evidence Based Practice 2 voor de gebruiker (Bij- en nascholing)

Informatie over de cursus Evidence Based Practice 2 voor de gebruiker.

Doelgroep

Verpleegkundigen die de cursus EBP 1 en tevens de cursus ‘Zoeken naar Evidence’ hebben gevolgd. Senior verpleegkundigen, leden van protocollencommissies of EBP werkgroepen op de afdeling.

Doel

Na afloop van de cursus;

 • kan de deelnemer beantwoordbare vragen formuleren naar aanleiding van klinische onzekerheden in verpleegsituaties;
 • is de deelnemer in staat de 5 staps methode van Evidence Based Practice te doorlopen, in het bijzonder het kritisch beoordelen van gevonden artikelen en kan hij/zij de resultaten toepassen in de verpleegkundige praktijk;
 • weet de deelnemer hoe de doeltreffendheid en doelmatigheid van het verpleegkundig handelen door het doen van onderzoek, het ontwikkelen en testen van vernieuwingen en de implementatie en borging van verbeteringen en vernieuwingen in de praktijk bevorderd kan worden.

Inhoud en werkwijze

Deze cursus is een vervolg op EBP 1 voor de volger. In deze module wordt het opstellen van beantwoordbare vragen aangeleerd en het zelfstandig doorlopen van de 5 stappen van de EBP-methode (zie ook ‘doelstelling’). Het accent zal liggen op het kritisch lezen van Nederlandstalige onderzoeksartikelen en het toepassen (implementatie en borging) van de gevonden ‘evidence’ in de verpleegkundige praktijk. De nadruk ligt steeds op de relatie met de praktijk en de toepassingsmogelijkheden van de verworven kennis en vaardigheden.

Getuigschrift

U ontvangt een bewijs van deelname.

CanMEDS competenties

Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling vande volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

 • Kennis en wetenschap: 40%
 • Professionaliteit: 60%

Totaal aantal punten: 8

De cursus bestaat uit twee middagen en een huiswerkopdracht waarin het geleerde moet worden toegepast. In de lessen worden presentaties en werkgroepen afgewisseld. Het gebruikte lesmateriaal is in het Nederlands.

Aantal deelnemers

Minimaal 10, maximaal 25.

Kosten

Extern: € 100,00.

  Er is een limiet gesteld aan het aantal externe deelnemers. Neem hiervoor contact op via bns@amsterdamumc.nl.

  Aanbevolen vervolg

  Voor gespecialiseerde verpleegkundigen met een eigen aandachtsgebied (aandachtsvelders) is een EBP 3 cursus (expertcursus) ontwikkeld.

   Contact

   Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

   Inschrijven:Evidence based practice 2 voor de gebruiker (amc-mssc.nl)