Instructeurcursus BLS

Informatie over de Instructeurcursus BLS

Instructeurcursus Basic Life Support en Automatische Externe Deefibrillator (AED).

Doelgroep

Toelatingseisen: Door de NRR is vastgesteld dat deelnemers dienen te behoren tot één van de volgende categorieën:

  • Arts of verpleegkundige, of in het bezit van een certificaat van een opleiding in de gezondheidszorg, niveau 4 of 5.
  • Student Geneeskunde in het bezit van het propedeuse certificaat.
  • Afgeronde 1e of 2e graad lerarenopleiding of hiervoor studerend (ten minste 120 studiepunten behaald).
  • Diploma ambulancechauffeur van de Academie voor Ambulancezorg.
  • Geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp.

Doel

In deze cursus wordt de cursist opgeleid tot een door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) erkend reanimatie instructeur.

Na afloop van de scholing beschikt de deelnemer over kennis en vaardigheden om te kunnen reanimeren, een automatische defibrillator te gebruiken en om deze vaardigheden te kunnen overdragen aan collega’s en anderen.

Inhoud en werkwijze

Theorie over de volgende onderwerpen:
•Didactische principes.
•De basale reanimatie van volwassenen.
•De relatie tussen basale reanimatie en vroegtijdige defibrillatie.
•Het veilig en efficiënt gebruiken van een AED onder verschillende omstandigheden.

Praktisch oefenen van:
•Reanimeren bij volwassenen.
•Gebruiken van een AED.
•Les/instructie geven.

Deelnemers worden beoordeeld middels een continue assessment en toetsstations voor de praktische vaardigheden. Aan het einde van het eerste dagdeel wordt getoetst of u de BLS-vaardigheden beheerst.

Bij gebleken geschiktheid kunt u het programma vervolgen.

Getuigschrift

Volledige deelname aan de scholing en een voldoende voor het practicum, de lesopdracht en de praktische toetsing geven recht op het ERC certificaat.

De cursist wordt als Instructor Candidate ingeschreven in het Course Management Systeem (CMS) van de Nederlandse Reanimatieraad/European Resuscitation Council.

CanMEDS competenties

Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):
•Klinisch handelen: 60%
•Communicatie: 40%

Totaal aantal punten: 13

Duur en lestijd
•Duur: 2 dagen: volwassenen reanimatie, 8.30-17.00 uur.
•Studiebelasting thuis: ± 6 uur.

Data

  • 9 en 16 september
  • 13 en 20 oktober
  • 15 en 22 november

Aantal deelnemers
maximaal 6. (i.vm. Covid-19 tijdelijk maximum 4 deelnemers)

Kosten
Extern: € 600,00.

Prijzen zijn inclusief lunch, koffie, thee, cursusmateriaal en certificering.

Vervolg

De cursist dient onder begeleiding van een (NRR) geregistreerde instructeur minimaal twee keer een cursus te verzorgen. Dan pas wordt de cursist geregistreerd als full instructor in het CMS van de NRR/ERC en is daarna bevoegd om zelfstandig cursussen te verzorgen volgens de richtlijnen van de NRR.

Afspraken over meelopen in een cursus onder begeleiding worden door de cursist zelf gemaakt.

Contact

Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact