Intensieve Klinische Zorg basis (Bij- en nascholing)

Informatie over de cursus Intensieve Klinische Zorg basis.

Doelgroep

Verpleegkundigen die werkzaam zijn in de directe patiëntenzorg.

Doel

In deze cursus leert de cursist een vitaal bedreigde patiënt te herkennen. Aan het eind van de module Intensieve Klinische Zorg Basis is de cursist in staat om een verstoring van één of meer vitale functies (bewustzijn, ademhaling, circulatie) systematisch te observeren, te interpreteren, adequaat actie te ondernemen, effectief hulp in te roepen, te rapporteren en te evalueren.

Inhoud en werkwijze

De leeractiviteiten worden verzorgd door ervaren docenten , die vanuit hun eigen deskundigheid een bijdrage leveren aan de inhoud van de lessen. De cursisten bereiden de theorie thuis voor, in de lessen ligt de nadruk op het toepassen van de theorie d.m.v. casusbesprekingen. De cursus wordt afgesloten met theorietoets en een Lotus-vaardigheidstraining met zes verschillende casussen die door de cursisten worden geoefend.

Getuigschrift

U ontvangt een certificaat als de cursus volledig gevolgd is en de toets voldoende is afgerond.

Accreditatie Kwaliteitsregister

V&V Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

 • Klinisch handelen: 80%.
 • Communicatie: 20%.

Totaal aantal punten: 12.

Data

 • Nog niet bekend

  Neem contact op via bns@amc.nl.

  Studiebelasting thuis: afhankelijk van kennis en ervaring ca. 14 uur.

  Aantal deelnemers

  Minimaal 10, maximaal 21.

  Kosten

  • Extern: € 350,00.
  • Intern: € 300,00.

   Contact

   Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

   Inschrijfformulier: