Doorlopend aanbod

Bij- en nascholing

De afdeling Bij- en nascholing van het AMC (locatie L0-310) levert een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van kennis en bekwaamheden van zorgprofessionals door het organiseren van een gevarieerd aanbod aan cursussen.

Praktische informatie

Didactische Vaardigheden (Bij- en nascholing)

Doelgroep

Iedereen die de basisbeginselen van de didactiek wil leren.

Doel

Aan het einde van de cursus heeft de deelnemer inzicht in de belangrijkste didactische principes en kan hij een lesontwerp maken en deze geven.

Inhoud en werkwijze

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • onderwijsleertheorieën en algemene leerprincipes bij volwassenen;
 • ontwerpen van een les;
 • gebruik van verschillende werkvormen;
 • klassenmanagement;
 • onderscheid tussen presenteren en lesgeven;
 • onderscheid tussen leren in de klas en leren op de werkplek.

De cursus bestaat in totaal uit 3 lesdagen waarvan in de eerste twee lesdagen bovenstaande onderwerpen aan de orde komen. Hierbij worden door de docenten verschillende werkvormen gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik hiervan. Op de derde trainingsdag houden de deelnemers een miniles over een zelfgekozen onderwerp.

Getuigschrift

Deelname aan de cursus geeft recht op een bewijs van deelname.

CanMEDS competenties

Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

 • Communicatie: 20%.
 • Kennis en Wetenschap: 80%.

Totaal aantal punten: 18

Duur en lestijd

Duur: 3 dagen van 09.00 – 16.00 uur.

Data

Aantal deelnemers

Minimaal 8, maximaal 12.

Kosten

Extern: € 280,00

  Contact

  Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

  Inschrijven

  Inschrijven via deze link.

  Evidence Based Practice 1 voor de volger (Bij- en nascholing)

  Doelgroep

  Verpleegkundigen niveau 4/5.

  Doel

  Na afloop van deze cursus weet de deelnemer:

  • wat het begrip Evidence Based Practice inhoudt
  • dat een kritische houding ten opzichte van het eigen handelen en het handelen van collega’s een voorwaarde is voor Evidence Based Practice en het kunnen formuleren van beantwoordbare vragen over verpleegsituaties
  • dat Evidence Based aanbevelingen of richtlijnen opgevolgd dienen te worden om een goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren
  • dat EBP een vijfstaps methode is, waarbij het formuleren van een goede klinische vraagstelling en het efficiënt zoeken naar wetenschappelijke literatuur de beginstappen zijn
  • wat de verschillen zijn tussen wetenschappelijke artikelen van hogere en lagere bewijskracht en kan men een omschrijving geven van de verschillende onderzoekstypes via AMC Literatuur (= digitale bibliotheek AMC) te zoeken in bronnen van geaggregeerde
   evidence, (guidelines, TRIP, Cochrane e.a.)
  • n.a.v. een bepaalde klinische vraagstelling een goed opzoekbare vraag te formuleren volgens de PICO-methode
  • op systematische, transparante en efficiënte wijze te zoeken in PubMed e.a. bronnen
  • hoe een goede zoekstrategie op te bouwen
  • wat het belang is van zoeken met tekstwoorden naast indextermen (Mesh)
  • hoe zoekfilters binnen PubMed Clinical Queries toe te passen
  • hoe zoekstrategieën en resultaten kunnen worden opgeslagen

  Inhoud en werkwijze

  Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen welke NIET afzonderlijk kunnen worden gevolgd.

  Dagdeel 1 en 3: EBP I

  In deze cursus wordt uiteengezet wat Evidence Based Practice inhoudt (namelijk een 5 staps methode om relevante literatuur te vinden, kritisch te beoordelen en toe te passen) Voorafgaand aan deze cursus maakt u een huiswerkopdracht die u meeneemt naar de les.
  Op de cursusdag wisselen presentaties en werkgroepen elkaar af.
  Het gebruikte lesmateriaal is in het Nederlands en Engels.

  Dagdeel 2: Zoeken naar Evidence

  Verpleegkundigen die zich met EBP gaan bezighouden dienen derhalve de kennis en vaardigheid t.a.v. zoeken te bezitten of te verkrijgen. In deze cursus wordt ingegaan op principes van zoeken naar evidence. Er wordt via een hands on training geoefend in het efficiënt zoeken in bronnen van
  geaggregeerde evidence, waarbij de nadruk ligt op het ‘snel’ vinden van relevante literatuur in deze bronnen.

  Cursisten die nog niet bekend zijn met Pubmed bereiden zich voor met de online zelfstudie Pubmed van de Medische bibliotheek. Daarnaast gaat de cursus dieper in op het systematisch en goed opbouwen van de zoekstrategie in PubMed (PubMed omvat o.a. MEDLINE, de grootste internationale biomedische database). Tevens komen andere evidence bronnen aan bod, zoals Cinahl en Cochrane.

  Getuigschrift

  AMC medewerker: uw deelname wordt bijgeschreven in het leerportaal
  Externe deelnemer: u ontvangt een bewijs van deelname

  CanMEDS competenties

  Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling vande volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

  • Professionaliteit: 60%
   Kennis en wetenschap: 40%

  Indien u zich aanmeld met onderstaand inschrijfformulier, wordt u per mail geïnformeerd over de nieuwe data zodra deze bekend zijn.

  Aantal deelnemers

  Minimaal 10, maximaal 12
  Er is een limiet gesteld aan het aantal externe deelnemers. Neem hiervoor contact op via bns@amc.nl

  Kosten

  Extern: € 195,00

  Aanbevolen vervolg voor seniorverpleegkundigen:
  aangeraden wordt om, aansluitend aan de EBP1 de cursus EBP2 (voor de gebruiker) te volgen.

   Contact

   Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

   Inschrijving: Evidence based practice 1 voor de volger (amc-mssc.nl)

   Evidence Based Practice 2 voor de gebruiker (Bij- en nascholing)

   Doelgroep

   Verpleegkundigen die de cursus EBP 1 en tevens de cursus ‘Zoeken naar Evidence’ hebben gevolgd. Senior verpleegkundigen, leden van protocollencommissies of EBP werkgroepen op de afdeling.

   Doel

   Na afloop van de cursus;

   • kan de deelnemer beantwoordbare vragen formuleren naar aanleiding van klinische onzekerheden in verpleegsituaties;
   • is de deelnemer in staat de 5 staps methode van Evidence Based Practice te doorlopen, in het bijzonder het kritisch beoordelen van gevonden artikelen en kan hij/zij de resultaten toepassen in de verpleegkundige praktijk;
   • weet de deelnemer hoe de doeltreffendheid en doelmatigheid van het verpleegkundig handelen door het doen van onderzoek, het ontwikkelen en testen van vernieuwingen en de implementatie en borging van verbeteringen en vernieuwingen in de praktijk bevorderd kan worden.

   Inhoud en werkwijze

   Deze cursus is een vervolg op EBP 1 voor de volger. In deze module wordt het opstellen van beantwoordbare vragen aangeleerd en het zelfstandig doorlopen van de 5 stappen van de EBP-methode (zie ook ‘doelstelling’). Het accent zal liggen op het kritisch lezen van Nederlandstalige onderzoeksartikelen en het toepassen (implementatie en borging) van de gevonden ‘evidence’ in de verpleegkundige praktijk. De nadruk ligt steeds op de relatie met de praktijk en de toepassingsmogelijkheden van de verworven kennis en vaardigheden.

   Getuigschrift

   U ontvangt een bewijs van deelname.

   CanMEDS competenties

   Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling vande volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

   • Kennis en wetenschap: 40%
   • Professionaliteit: 60%

   Totaal aantal punten: 8

   De cursus bestaat uit twee middagen en een huiswerkopdracht waarin het geleerde moet worden toegepast. In de lessen worden presentaties en werkgroepen afgewisseld. Het gebruikte lesmateriaal is in het Nederlands.

   Aantal deelnemers

   Minimaal 10, maximaal 25.

   Kosten

   Extern: € 100,00.

    Er is een limiet gesteld aan het aantal externe deelnemers. Neem hiervoor contact op via bns@amsterdamumc.nl.

    Aanbevolen vervolg

    Voor gespecialiseerde verpleegkundigen met een eigen aandachtsgebied (aandachtsvelders) is een EBP 3 cursus (expertcursus) ontwikkeld.

     Contact

     Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

     Inschrijven:Evidence based practice 2 voor de gebruiker (amc-mssc.nl)

     Intensieve Klinische Zorg basis (Bij- en nascholing)

     Doelgroep

     Verpleegkundigen die werkzaam zijn in de directe patiëntenzorg.

     Doel

     In deze cursus leert de cursist een vitaal bedreigde patiënt te herkennen. Aan het eind van de module Intensieve Klinische Zorg Basis is de cursist in staat om een verstoring van één of meer vitale functies (bewustzijn, ademhaling, circulatie) systematisch te observeren, te interpreteren, adequaat actie te ondernemen, effectief hulp in te roepen, te rapporteren en te evalueren.

     Inhoud en werkwijze

     De leeractiviteiten worden verzorgd door ervaren docenten , die vanuit hun eigen deskundigheid een bijdrage leveren aan de inhoud van de lessen. De cursisten bereiden de theorie thuis voor, in de lessen ligt de nadruk op het toepassen van de theorie d.m.v. casusbesprekingen. De cursus wordt afgesloten met theorietoets en een Lotus-vaardigheidstraining met zes verschillende casussen die door de cursisten worden geoefend.

     Getuigschrift

     U ontvangt een certificaat als de cursus volledig gevolgd is en de toets voldoende is afgerond.

     Accreditatie Kwaliteitsregister

     V&V Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

     • Klinisch handelen: 80%.
     • Communicatie: 20%.

     Totaal aantal punten: 12.

     Data

     • Nog niet bekend

      Neem contact op via bns@amc.nl.

      Studiebelasting thuis: afhankelijk van kennis en ervaring ca. 14 uur.

      Aantal deelnemers

      Minimaal 10, maximaal 21.

      Kosten

      • Extern: € 350,00.
      • Intern: € 300,00.

       Contact

       Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

       Inschrijfformulier:

       Medische terminologie - verdieping (Bij- en nascholing)

       Doelgroep

       Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van afdelingen en diensten die te maken hebben met medische termen en al een basis hebben; of door de basiscursus te hebben gevolgd of door het hebben gevolgd van een externe cursus.

       Doel

       Na de cursus heeft de deelnemer inzicht in de woordopbouw van de medische terminologie, kennis van de terminologie van bouw en functie van het menselijk lichaam en kennis van de terminologie van veel voorkomende ziektebeelden en onderzoeken. Dit geeft u meer begrip van de medische termen die u in uw werk tegenkomt.

       Inhoud en werkwijze

       In deze cursus bespreken we met name de pathologie (Rode boek);

       • algemene pathologie;
       • specifieke pathologie;
       • benaming van onderzoeken;
       • eigen inbreng.

       Er wordt gewerkt vanuit de boeken Medische terminologie Anatomie en fysiologie en Pathologie.

       U dient deze boeken voor aanvang van de cursus in bezit te hebben.

       Duur en lestijd

       • Duur: 4 x 1,5 uur.
       • Tijd: 16:00 – 17:30 uur.

       Data 2019

       24 september, 8 en 22 oktober, 5 november

       Aantal deelnemers

       Minimaal 8, maximaal 116

       Kosten

       €130,-

        Contact

        Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

        Inschrijfformulier

        Medische terminologie (Bij- en nascholing)

        Doelgroep

        Medewerkers van afdelingen, poliklinieken en diensten die te maken hebben en/of krijgen met medische termen.

        Doel

        De deelnemer heeft kennis betreffende medische termen gekregen, uitgebreid en/of opgefrist.

        Inhoud en werkwijze

        Op interactieve wijze wordt kennis opgefrist en/of aangeleerd. Tijdens de les wordt gebruik gemaakt van studieboeken die ook als naslag kunnen worden gebruikt. Deze studieboeken worden in de eerste les uitgedeeld. Iedere les eindigt met een zelfstudieopdracht.

        De onderwerpen die aan bod komen zijn;

        • grondslag medische terminologie ( meervoud, samenstelling, voor- en achtervoegsels);
        • tracti;
        • behandeling;
        • "ziekte" (infectie, ontsteking, tumoren);
        • per specialisatie.

        De cursus wordt afgesloten met een toets in quizvorm.

        Getuigschrift

        Volledige deelname aan de cursus geeft recht op een Bewijs van Deelname.

        Duur en lestijd

        • Duur: 6 x 1,5 uur.
        • Tijd: 16:00 – 17:30 uur. Plus zelfstudie.

        Data

        7 en 21 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni.

        Aantal deelnemers

        Minimaal 8, maximaal 16.

        Kosten

        € 340,- inclusief boeken.

         Contact

         Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

         Inschrijfformulier:

         Train de toetser (Bij- en nascholing)

         Doelgroep

         Organisaties in de gezondheidszorg waarbij verpleegkundigen de gedelegeerde taak hebben om collega-verpleegkundigen te toetsen op het uitvoeren van voorbehouden- of risicovolle handelingen.

         Doel

         In de wet BIG is beschreven dat voorbehouden handelingen alleen uitgevoerd mogen worden door verpleegkundigen die hiervoor bevoegd en bekwaam zijn. In deze training krijgen verpleegkundigen didactisch handvatten aangereikt om hun collega’s te toetsen op het uitvoeren van de Voorbehouden Handelingen.

         De training gaat er van uit dat de organisatie een regeling heeft waarin beschreven is dat Voorbehouden Handelingen intercollegiaal worden getoetst. De training wordt op maat ontwikkeld zodat deze aansluit bij de organisatie.

         Inhoud en werkwijze

         Zelfstudie, theorie en het praktisch oefenen met verschillende toets situaties, vormen een onderdeel van de scholing. De scholing wordt afgesloten met een vaaridgheidstoets.

         De volgende onderwerpen komen aan de orde:

         • definitie van toetsen;
         • het doel van toetsen;
         • feedback geven;
         • het toetsproces;
         • kwaliteitseisen van de toets;
         • vaardigheden toetsen;
         • betrouwbaarheid van de toetser.

         Getuigschrift

         Deelname aan de scholing geeft recht op het nascholingscertificaat.

         CanMEDS competenties

         Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

         • Professionaliteit: 60%.
         • Kennis en Wetenschap: 20%.
         • Maatschappelijk handelen: 20%.

         Totaal aantal punten: 6

         Duur en lestijd

         Duur: 1 dag, 8.30 - 15.15 uur.

         Data

         • 3 oktober 2023
         • 17 januari 2024

         Aantal deelnemers

         Minimaal 4, maximaal 8.

         Kosten

         € 250,00.

         Meer informatie:

         Neem contact op met de opleidingsadviseur via bns@amc.nl

         Contact

         Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

         Inschrijven