Doorlopend aanbod

Bij- en nascholing

De afdeling Bij- en nascholing van het AMC (locatie L0-310) levert een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van kennis en bekwaamheden van zorgprofessionals door het organiseren van een gevarieerd aanbod aan cursussen.

Praktische informatie

Agressiehantering en communicatie (Bij- en nascholing)

Doelgroep

Alle medewerkers die contact hebben met patiënten en/of bezoekers.

Doel

De cursus is gericht op vroege signalering en preventie van agressie. Na afloop herkent de deelnemer diverse vormen van agressie, is zich bewust van de eigen agressie-huishouding en weet hier professioneel naar te handelen. Verbaal weet de deelnemer verschillende gesprekstechnieken toe te passen en grenzen te stellen. De deelnemer weet de balans te vinden tussen assertief en professioneel handelen.

Inhoud en werkwijze

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Definiëring agressie.
 • Agressieschaal.
 • Interactiemodel.
 • Stappenplan verbale de-escalatie.
 • Stappenplan zelfweerbaarheid.
 • Attributietheorie.
 • Win-win onderhandeling.
 • Agressiehuishouding.
 • Agressie en ziektebeelden (doelgroepgericht).
 • Oplossingen van de 1ste en 2de orde.
 • Opvang en nazorg bij agressie incidenten.

De theorie wordt afgewisseld met oefeningen zodat het geleerde direct kan worden toegepast. Tijdens de één- en tweedaagse training worden diverse verbale de-escalatietechnieken geoefend met een acteur.

Aanbiedingsvormen

Op de eendaagse scholing kan individueel worden ingeschreven. Deze training bestaat uit een dagdeel theorie en een dagdeel waarin geoefend wordt met een acteur.

De cursus wordt ook op vraag georganiseerd voor afdelingen. Per afdeling is er een trainingsvorm beschikbaar die past bij uw afdeling en de daarbij horende risico’s. Wij bieden in overleg met u trainingen variërend van één dagdeel, één dag, tot twee dagen. Onze contactpersoon gaat graag met u in gesprek over welke vorm voor uw afdeling het meest geschikt is. Ons advies is om naast één dagdeel theorie ook een dagdeel praktijk af te nemen om het geleerde direct te kunnen oefenen. Als klant kunt u aangeven waar u graag bepaalde accenten op legt.

Advies

Om een goed beeld te krijgen van uw afdeling, is een mogelijkheid dat de trainers van tevoren meelopen. Verder is het raadzaam dat u circa een jaar na de training een opfris dag volgt.

Getuigschrift

Bewijs van deelname.

CanMEDS competenties

Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden).

 • Communicatie 40%.
 • Samenwerken 20%.
 • Professionaliteit en Kwaliteit 40%.

Totaal aantal punten: afhankelijk van de duur van de training.

Duur en lestijd

 • Duur: variërend van halve dag tot twee dagen.
 • Tijd: tussen 9:00 -17:00 uur.
 • Eéndaagse training open inschrijving.
 • Datum: neem contact op via bns@amc.uva.nl.

Aantal deelnemers

Minimaal 10, maximaal 16.

Kosten

 • Volgens offerte.
 • Eendaagse training open inschrijving:

Contactpersonen

Contact

Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

Bijscholing oncologie (Bij- en nascholing)

Doelgroep

Verpleegkundigen intra- of extramuraal die te maken krijgen met patiënten met een oncologische aandoening.

Inhoud en werkwijze

De cursus bestaat uit twee dagen welke afzonderlijk van elkaar gevolgd kunnen worden.

Dag 1:
Als voorbereiding op de bijscholing maken de cursisten de e-learning ‘Basiscursus Oncologie’.
In de cursus wordt met behulp van klinisch redeneren aan de hand van casuïstiek de basiskennis uit de e-learning verdiept. Hierbij wordt aandacht besteed aan:
•inzicht in het traject en de fase van de behandeling waarin de patiënt zich bevindt;
•het kunnen herkennen van symptomen die gevolg zijn van de ziekte of eerdere behandeling;
•het kunnen benoemen van verpleegkundige aandachtspunten en interventies;
•de lastmeter (of een ander instrument): het kunnen benoemen van verpleegkundige aandachtspunten en interventies n.a.v. de uitkomsten uit de lastmeter;
•in grote lijnen op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen m.b.t. oncologie;
•adviseren t.a.v. ontslag naar huis;

Dag 2:
Deze dag bestaat uit een dagdeel over psycho-sociale begeleiding en een dagdeel palliatieve zorg.
In het dagdeel psycho-sociale worden door de cursist ingebrachte casuïstieken uitgespeeld met een acteur.
In het dagdeel palliatieve zorg wordt aandacht besteed aan specifieke klachten die kunnen optreden in de palliatieve fase en de verpleegkundige aandachtspunten hierbij.

  Getuigschrift

  AMC medewerker: na deelname aan de trainingsdag wordt uw deelname in het leerportaal bijgeschreven; Externe deelnemer: u ontvangt een bewijs van deelname

  CanMEDS competenties

  Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

  Dag 1: 7 punten
  Klinisch handelen: 80 %
  Samenwerking: 20%

  Dag 2: 7 punten
  Klinisch handelen: 40%
  Communicatie: 40%
  Samenwerking: 20%

  Duur en lestijd

  • Duur: 2 dagen van 8.30 – 16.00 uur (kunnen afzonderlijk van elkaar worden gevolgd)
  • De studiebelasting van de e-learning ‘Basiscursus Oncologie’ voor dag 1 bedraagt 2 uur

  Data

  Op dit moment zijn er geen data gepland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bns@amc.uva.nl of 020-5668651.

  Aantal deelnemers

  Minimaal 8, maximaal 16

  Kosten

  Dag 1: € 300,00 (exclusief e-learning: deze koopt de cursist zelf via CampusMed van Noordhoff Health, tijdens kantooruren)
  Dag 2: € 350,00

  Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

  Didactische Vaardigheden (Bij- en nascholing)

  Doelgroep

  Iedereen die de basisbeginselen van de didactiek wil leren.

  Doel

  Aan het einde van de cursus heeft de deelnemer inzicht in de belangrijkste didactische principes en kan hij een lesontwerp maken en deze geven.

  Inhoud en werkwijze

  De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • onderwijsleertheorieën en algemene leerprincipes bij volwassenen;
  • ontwerpen van een les;
  • gebruik van verschillende werkvormen;
  • klassenmanagement;
  • onderscheid tussen presenteren en lesgeven;
  • onderscheid tussen leren in de klas en leren op de werkplek.

  De cursus bestaat in totaal uit 3 lesdagen waarvan in de eerste twee lesdagen bovenstaande onderwerpen aan de orde komen. Hierbij worden door de docenten verschillende werkvormen gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik hiervan. Op de derde trainingsdag houden de deelnemers een miniles over een zelfgekozen onderwerp.

  Getuigschrift

  Deelname aan de cursus geeft recht op een bewijs van deelname.

  CanMEDS competenties

  Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

  • Communicatie: 20%.
  • Kennis en Wetenschap: 80%.

  Totaal aantal punten: 18

  Duur en lestijd

  Duur: 3 dagen van 09.00 – 16.00 uur.

  Data

  Dag 1: 27 september 2019

  Dag 2: 14 oktober 2019

  Dag 3: 31 oktober 2019

  Aantal deelnemers

  Minimaal 8, maximaal 12.

  Kosten

  Extern: € 280,00

   Contact

   Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

   Inschrijven

   Inschrijven via deze link.

   Evidence Based Practice 1 voor de volger (Bij- en nascholing)

   Doelgroep

   Verpleegkundigen niveau 4/5

   Doel

   Na afloop van deze cursus weet de deelnemer

   • wat het begrip Evidence Based Practice inhoudt
   • dat een kritische houding ten opzichte van het eigen handelen en het handelen van collega’s een voorwaarde is voor Evidence Based Practice en het kunnen formuleren van beantwoordbare vragen over verpleegsituaties
   • dat Evidence Based aanbevelingen of richtlijnen opgevolgd dienen te worden om een goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren
   • dat EBP een vijfstaps methode is, waarbij het formuleren van een goede klinische vraagstelling en het efficiënt zoeken naar wetenschappelijke literatuur de beginstappen zijn
   • wat de verschillen zijn tussen wetenschappelijke artikelen van hogere en lagere bewijskracht en kan men een omschrijving geven van de verschillende onderzoekstypes via AMC Literatuur (= digitale bibliotheek AMC) te zoeken in bronnen van geaggregeerde
    evidence, (guidelines, TRIP, Cochrane e.a.)
   • n.a.v. een bepaalde klinische vraagstelling een goed opzoekbare vraag te formuleren volgens de PICO-methode
   • op systematische, transparante en efficiënte wijze te zoeken in PubMed e.a. bronnen
   • hoe een goede zoekstrategie op te bouwen
   • wat het belang is van zoeken met tekstwoorden naast indextermen (Mesh)
   • hoe zoekfilters binnen PubMed Clinical Queries toe te passen
   • hoe zoekstrategieën en resultaten kunnen worden opgeslagen

   Inhoud en werkwijze

   Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen welke NIET afzonderlijk kunnen worden gevolgd.

   Dagdeel 1 en 3: EBP I

   In deze cursus wordt uiteengezet wat Evidence Based Practice inhoudt (namelijk een 5 staps methode om relevante literatuur te vinden, kritisch te beoordelen en toe te passen) Voorafgaand aan deze cursus maakt u een huiswerkopdracht die u meeneemt naar de les.
   Op de cursusdag wisselen presentaties en werkgroepen elkaar af.
   Het gebruikte lesmateriaal is in het Nederlands en Engels.

   Dagdeel 2: Zoeken naar Evidence

   Verpleegkundigen die zich met EBP gaan bezighouden dienen derhalve de kennis en vaardigheid t.a.v. zoeken te bezitten of te verkrijgen. In deze cursus wordt ingegaan op principes van zoeken naar evidence. Er wordt via een hands on training geoefend in het efficiënt zoeken in bronnen van
   geaggregeerde evidence, waarbij de nadruk ligt op het ‘snel’ vinden van relevante literatuur in deze bronnen.

   Cursisten die nog niet bekend zijn met Pubmed bereiden zich voor met de online zelfstudie Pubmed van de Medische bibliotheek. Daarnaast gaat de cursus dieper in op het systematisch en goed opbouwen van de zoekstrategie in PubMed (PubMed omvat o.a. MEDLINE, de grootste internationale biomedische database). Tevens komen andere evidence bronnen aan bod, zoals Cinahl en Cochrane.

   Getuigschrift

   AMC medewerker: uw deelname wordt bijgeschreven in het leerportaal
   Externe deelnemer: u ontvangt een bewijs van deelname

   CanMEDS competenties

   Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling vande volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

   • Professionaliteit: 60%
    Kennis en wetenschap: 40%

   Indien u zich aanmeld met onderstaand inschrijfformulier, wordt u per mail geïnformeerd over de nieuwe data zodra deze bekend zijn.

   Aantal deelnemers

   Minimaal 10, maximaal 12
   Er is een limiet gesteld aan het aantal externe deelnemers. Neem hiervoor contact op via bns@amc.nl

   Kosten

   Extern: € 195,00

   Aanbevolen vervolg voor seniorverpleegkundigen:
   aangeraden wordt om, aansluitend aan de EBP1 de cursus EBP2 (voor de gebruiker) te volgen.

    Contact

    Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

    Inschrijving: Evidence based practice 1 voor de volger (amc-mssc.nl)

    Evidence Based Practice 2 voor de gebruiker (Bij- en nascholing)

    Doelgroep

    Verpleegkundigen die de cursus EBP 1 en tevens de cursus ‘Zoeken naar Evidence’ hebben gevolgd. Senior verpleegkundigen, leden van protocollencommissies of EBP werkgroepen op de afdeling.

    Doel

    Na afloop van de cursus;

    • kan de deelnemer beantwoordbare vragen formuleren naar aanleiding van klinische onzekerheden in verpleegsituaties;
    • is de deelnemer in staat de 5 staps methode van Evidence Based Practice te doorlopen, in het bijzonder het kritisch beoordelen van gevonden artikelen en kan hij/zij de resultaten toepassen in de verpleegkundige praktijk;
    • weet de deelnemer hoe de doeltreffendheid en doelmatigheid van het verpleegkundig handelen door het doen van onderzoek, het ontwikkelen en testen van vernieuwingen en de implementatie en borging van verbeteringen en vernieuwingen in de praktijk bevorderd kan worden.

    Inhoud en werkwijze

    Deze cursus is een vervolg op EBP 1 voor de volger. In deze module wordt het opstellen van beantwoordbare vragen aangeleerd en het zelfstandig doorlopen van de 5 stappen van de EBP-methode (zie ook ‘doelstelling’). Het accent zal liggen op het kritisch lezen van Nederlandstalige onderzoeksartikelen en het toepassen (implementatie en borging) van de gevonden ‘evidence’ in de verpleegkundige praktijk. De nadruk ligt steeds op de relatie met de praktijk en de toepassingsmogelijkheden van de verworven kennis en vaardigheden.

    Getuigschrift

    U ontvangt een bewijs van deelname.

    CanMEDS competenties

    Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling vande volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

    • Kennis en wetenschap: 40%
    • Professionaliteit: 60%

    Totaal aantal punten: 8

    De cursus bestaat uit twee middagen en een huiswerkopdracht waarin het geleerde moet worden toegepast. In de lessen worden presentaties en werkgroepen afgewisseld. Het gebruikte lesmateriaal is in het Nederlands.

    Aantal deelnemers

    Minimaal 10, maximaal 25.

    Kosten

    Extern: € 100,00.

     Er is een limiet gesteld aan het aantal externe deelnemers. Neem hiervoor contact op via bns@amsterdamumc.nl.

     Aanbevolen vervolg

     Voor gespecialiseerde verpleegkundigen met een eigen aandachtsgebied (aandachtsvelders) is een EBP 3 cursus (expertcursus) ontwikkeld.

      Contact

      Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

      Inschrijven:Evidence based practice 2 voor de gebruiker (amc-mssc.nl)

      Intensieve Klinische Zorg basis (Bij- en nascholing)

      Doelgroep

      Verpleegkundigen die werkzaam zijn in de directe patiëntenzorg.

      Doel

      In deze cursus leert de cursist een vitaal bedreigde patiënt te herkennen. Aan het eind van de module Intensieve Klinische Zorg Basis is de cursist in staat om een verstoring van één of meer vitale functies (bewustzijn, ademhaling, circulatie) systematisch te observeren, te interpreteren, adequaat actie te ondernemen, effectief hulp in te roepen, te rapporteren en te evalueren.

      Inhoud en werkwijze

      De leeractiviteiten worden verzorgd door ervaren docenten , die vanuit hun eigen deskundigheid een bijdrage leveren aan de inhoud van de lessen. De cursisten bereiden de theorie thuis voor, in de lessen ligt de nadruk op het toepassen van de theorie d.m.v. casusbesprekingen. De cursus wordt afgesloten met theorietoets en een Lotus-vaardigheidstraining met zes verschillende casussen die door de cursisten worden geoefend.

      Getuigschrift

      U ontvangt een certificaat als de cursus volledig gevolgd is en de toets voldoende is afgerond.

      Accreditatie Kwaliteitsregister

      V&V Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

      • Klinisch handelen: 80%.
      • Communicatie: 20%.

      Totaal aantal punten: 12.

      Data

      • Nog niet bekend

       Neem contact op via bns@amc.nl.

       Studiebelasting thuis: afhankelijk van kennis en ervaring ca. 14 uur.

       Aantal deelnemers

       Minimaal 10, maximaal 21.

       Kosten

       • Extern: € 350,00.
       • Intern: € 300,00.

        Contact

        Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

        Inschrijfformulier:

        Medische terminologie - verdieping (Bij- en nascholing)

        Doelgroep

        Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van afdelingen en diensten die te maken hebben met medische termen en al een basis hebben; of door de basiscursus te hebben gevolgd of door het hebben gevolgd van een externe cursus.

        Doel

        Na de cursus heeft de deelnemer inzicht in de woordopbouw van de medische terminologie, kennis van de terminologie van bouw en functie van het menselijk lichaam en kennis van de terminologie van veel voorkomende ziektebeelden en onderzoeken. Dit geeft u meer begrip van de medische termen die u in uw werk tegenkomt.

        Inhoud en werkwijze

        In deze cursus bespreken we met name de pathologie (Rode boek);

        • algemene pathologie;
        • specifieke pathologie;
        • benaming van onderzoeken;
        • eigen inbreng.

        Er wordt gewerkt vanuit de boeken Medische terminologie Anatomie en fysiologie en Pathologie.

        U dient deze boeken voor aanvang van de cursus in bezit te hebben.

        Duur en lestijd

        • Duur: 4 x 1,5 uur.
        • Tijd: 16:00 – 17:30 uur.

        Data 2019

        24 september, 8 en 22 oktober, 5 november

        Aantal deelnemers

        Minimaal 8, maximaal 116

        Kosten

        • € 130,00

         Contact

         Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

         Inschrijfformulier

         Medische terminologie (Bij- en nascholing)

         Doelgroep

         Medewerkers van afdelingen, poliklinieken en diensten die te maken hebben en/of krijgen met medische termen.

         Doel

         De deelnemer heeft kennis betreffende medische termen gekregen, uitgebreid en/of opgefrist.

         Inhoud en werkwijze

         Op interactieve wijze wordt kennis opgefrist en/of aangeleerd. Tijdens de les wordt gebruik gemaakt van studieboeken die ook als naslag kunnen worden gebruikt. Deze studieboeken worden in de eerste les uitgedeeld. Iedere les eindigt met een zelfstudieopdracht.

         De onderwerpen die aan bod komen zijn;

         • grondslag medische terminologie ( meervoud, samenstelling, voor- en achtervoegsels);
         • tracti;
         • behandeling;
         • "ziekte" (infectie, ontsteking, tumoren);
         • per specialisatie.

         De cursus wordt afgesloten met een toets in quizvorm.

         Getuigschrift

         Volledige deelname aan de cursus geeft recht op een Bewijs van Deelname.

         Duur en lestijd

         • Duur: 6 x 1,5 uur.
         • Tijd: 16:00 – 17:30 uur. Plus zelfstudie.

         Data

         7 en 21 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni

         Aantal deelnemers

         Minimaal 8, maximaal 16.

         Kosten

         € 340,-- inclusief boeken

          Contact

          Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

          Inschrijfformulier:

          Train de toetser (Bij- en nascholing)

          Doelgroep

          Organisaties in de gezondheidszorg waarbij verpleegkundigen de gedelegeerde taak hebben om collega-verpleegkundigen te toetsen op het uitvoeren van voorbehouden- of risicovolle handelingen.

          Doel

          In de wet BIG is beschreven dat voorbehouden handelingen alleen uitgevoerd mogen worden door verpleegkundigen die hiervoor bevoegd en bekwaam zijn. In deze training krijgen verpleegkundigen didactisch handvatten aangereikt om hun collega’s te toetsen op het uitvoeren van de Voorbehouden Handelingen.

          De training gaat er van uit dat de organisatie een regeling heeft waarin beschreven is dat Voorbehouden Handelingen intercollegiaal worden getoetst. De training wordt op maat ontwikkeld zodat deze aansluit bij de organisatie.

          Inhoud en werkwijze

          Zelfstudie, theorie en het praktisch oefenen met verschillende toets situaties, vormen een onderdeel van de scholing. De scholing wordt afgesloten met een vaaridgheidstoets.

          De volgende onderwerpen komen aan de orde:

          • definitie van toetsen;
          • het doel van toetsen;
          • feedback geven;
          • het toetsproces;
          • kwaliteitseisen van de toets;
          • vaardigheden toetsen;
          • betrouwbaarheid van de toetser.

          Getuigschrift

          Deelname aan de scholing geeft recht op het nascholingscertificaat.

          CanMEDS competenties

          Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

          • Professionaliteit: 60%.
          • Kennis en Wetenschap: 20%.
          • Maatschappelijk handelen: 20%.

          Totaal aantal punten: 6

          Duur en lestijd

          Duur: 1 dag, 8.30 - 16.00 uur.

          Data

          • 4 december 2019

          Aantal deelnemers

          Minimaal 6, maximaal 12.

          Kosten

          € 230,00.

          Meer informatie:

          Neem contact op met de opleidingsadviseur via bns@amc.nl

          Contact

          Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

          Inschrijven

          Inschrijven via deze link.

          VBH Zorgprof. wijkzorg e.a. (Bij- en nascholing)

          Training en toetsing voorbehouden en risicovolle handelingen voor zorgprofessionals in de wijkzorg of andere zorgsetting.

          Doelgroep

          Verpleegkundigen of verzorgenden IG werkzaam in de wijkzorg of andere zorgsetting.

          Doel

          Het trainen en toetsen van voorbehouden en risicovolle handelingen in een skills lab omgeving.

          Inhoud en werkwijze

          De afdeling Bij- en nascholing biedt de volgende modules aan (apart te volgen):

          1. maagsonde inbrengen en sondevoeding toedienen;
          2. injecteren (i.m. en s.c.);
          3. blaaskatheterisatie (man en vrouw, eenmalig en verblijfskatheter);
          4. stoma verzorging;
          5. intraveneuze toediening geneesmiddelen (met infuus en via pomp);
          6. toediening bloedproducten;
          7. tracheastoma en bronchiaal toilet;
          8. inbrengen perifeer infuus;
          9. centraal veneuze katheter;
          10. port-a-cath.

          De trainers en toetsers zijn ervaren AMC verpleegkundigen en hiervoor opgeleid. Er wordt met en van elkaar geleerd in een groepje van maximaal 4 personen per trainer. Bij de training wordt gebruik gemaakt van de Vilans protocollen. In deze training kunt u de Skills lab toets afronden.

          Instroomvereisten

          U bestudeert de van toepassing zijnde e-learning modules.

          In de e-learning wordt de theorie behandeld en getoetst. De e-learning toets dient afgerond te zijn voordat u aan de vaardigheidstraining deelneemt. Het certificaat van de toets overlegt u voorafgaand aan vaardigheidstraining.

          Getuigschrift

          Per afgeronde module ontvangt u een certificaat voor het uitvoeren van de voorbehouden handeling gevolgd in een skills lab setting. In de praktijk behaalt u de bekwaamheidsverklaring volgens de binnen uw instelling geldende richtlijnen/afspraken.

          CanMEDS competenties

          Deze modules dragen bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

          • Klinisch handelen: 100 %

          Totaal aantal punten per module: 2 (behalve injecteren: 1 punt).

          Data

          i.v.m. COVID-19 geen trainingen

          Kosten

          Per module: niet bekend

          Voor andere zorgprofessionals kan maatwerk worden ontwikkeld. Ook verzorgen wij scholing voor uw gehele team. Contact: bns@amc.nl.

           Contact

           Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

           Wondscholing (Bij- en nascholing)

           Doelgroep

           Verpleegkundigen en doktersassistenten, beiden werkzaam in de directe patiëntenzorg, zowel intra- als extramuraal.

           Doel

           De deelnemer beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot het verplegen van patiënten met wonden.

           Inhoud en werkwijze

           Tijdens deze 2 daagse scholing komen diverse facetten van de preventie en behandeling van verschillende soorten wonden aan de orde in de vorm van colleges, discussies, opdrachten en uitwerken van casuïstiek. De nadruk ligt steeds op de relatie met de praktijk en de toepassingsmogelijkheden van de verworven kennis en vaardigheden. De cursus wordt afgesloten met een take-home toets.

           Getuigschrift

           U ontvangt een certificaat.

           CanMEDS competenties

           Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

           • Vakinhoudelijk/Klinisch handelen 60%
           • Kennis en wetenschap 20%
           • Professionaliteit 20%

           Totaal aantal punten: 16

           AMC competenties

           Voor AMC competenties verwijzen wij u naar de site van het 'Curriculum Verpleegkundigen'.

           Data

           29 oktober en 5 november 2020

           Indien u zich aanmeld met onderstaand inschrijfformulier, wordt u per mail geïnformeerd over de nieuwe data zodra deze bekend zijn.

           Aantal deelnemers

           Minimaal 10, maximaal 25.

           Kosten

           • Extern: € 230,00

            Contact

            Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

            Inschrijfformulier wachtlijst: