Specifieke scholingen

Bij- en nascholing

De afdeling Bij- en nascholing van het AMC (locatie L0-310) levert een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van kennis en bekwaamheden van zorgprofessionals door het organiseren van een gevarieerd aanbod aan cursussen.

Praktische informatie

ACT cursusdag (Bij- en nascholing)

Doel

Na afloop van deze cursus beschikt de deelnemer over de vaardigheden die nodig kunnen zijn bij de opvang en resuscitatie van vitaal bedreigde patiënten.

Inhoud en werkwijze

De training wordt verzorgd door een gemengde groep van urgentie-anesthesiologen en traumachirurgen van het AMC. De cursist-instructeur ratio is 3:1..

Vooraf aan de cursusdag wordt van de cursisten verwacht de training voor te bereiden aan de hand van toegestuurd materiaal en instaptoets.

Bij ontvangst starten we met een plenaire introductie. Hierna doorlopen de kandidaten meerdere stations, waar vaardigheden worden aangeleerd op menselijke kadaver modellen en kunst fantomen.

Vaardigheden:

Chirurgische luchtweg

Thoraxdrainage

Thoracostomie

Intraossale toegang

Large bore IV toegang

Hemostase groot uitwendig bloedverlies

Videolaryngoscopie en intubatie door larynxmasker

Getuigschrift

Deelname aan de cursus geeft recht op een bewijs van deelname.

CanMEDS competenties

Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties:

 • Klinisch handelen: 100%

Accreditatie is aangevraagd.

Duur en lestijd

Duur: 1 dag, 10.00 – 16.00 uur

Data 2022

10 december

Data 2023

De data voor 2023 zijn nog niet bekend; u kunt zich inschrijven via een wachtlijst (zie inschrijfformulier onder aan de pagina)

Aantal deelnemers

Minimaal 20, maximaal 24.

Kosten

 • Stafleden intern € 600,00, extern: € 750,00.
 • AIOS: € 450,00.

Inclusief diner.

  Contact

  Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

  Inschrijven:

  Indien u problemen ondervindt bij het boeken dan kunt u contact opnemen met bns@amsterdamumc.nl

  Cardiothoracale Chirurgie (Bij- en nascholing)

  Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de hoofdverpleegkundigen en opleidingscoördinatoren van de hartcentra van het AMC, VUmc en OLVG.

  Doelgroep

  Verpleegkundigen die intramuraal werkzaam zijn in de directe patiëntenzorg binnen het specialisme Cardiothoracale chirurgie en cardiologie. Deze cursus is niet alleen voor verpleegkundigen van de hartcentra van het AMC, VUmc en OLVG, maar ook voor de verpleegkundigen die op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen werken waar de pré- en postoperatieve zorg wordt verleend.

  Doel

  Na afloop van deze cursus beschikt de deelnemer over voldoende kennis en inzicht om complexe pre- en postoperatieve zorg te kunnen verlenen bij een patiënt die cardiothoracale chirurgie of interventie ondergaat.

  Inhoud en werkwijze

  Na afloop van de bijscholing kan de deelnemer benoemen:

  • indicaties, diagnostiek, procedure, complicaties, resultaten en ontwikkelingen bij ritmechirurgie (MAZE en PVI), Transcatheter Hartklep Interventies (THI), CABG en klepoperaties en de zorg voor deze patiëntencategorieën kunnen beschrijven;
  • bewaking, observatie, drempelen en alarmering bij patiënten die een pacemaker krijgen inhoudt;
  • welke soorten pacemakers er zijn en wat de keuze voor een bepaalde pacemaker bepaalt;
  • waaruit postoperatieve zorg op de IC bij een patiënt met een hemodynamisch beeld bestaat;
  • welke lichamelijke, psychische en sociale aspecten van belang zijn bij het verplegen van kwetsbare ouderen;
  • wat ketenzorg inhoudt en op welke manier ketenzorg bijdraagt aan de optimale (verpleegkundige) zorg rondom ouderen die cardio thoracale chirurgie ondergaan.

  De deelnemer kan klinisch redeneren en MEWS en SBAR toepassen.

  De leeractiviteiten worden verzorgd door docenten van verschillende disciplines, die elk vanuit hun eigen deskundigheid een bijdrage leveren aan de inhoud van de lessen. Naast vakinhoudelijke scholing wordt aandacht besteed aan klinisch redeneren en het vroegtijdig onderkennen van (verpleeg)problemen in (acute) complexe zorgsituaties. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen waarbij het doel is dat de cursist actief met de leerstof bezig is. Tijdens de cursus wordt op verschillende manieren de kennis getoetst.

  Getuigschrift

  U ontvangt een bewijs van deelname indien de cursus volledig is gevolgd en de toetsing is afgerond.

  CanMEDS competenties

  Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

  • Klinisch handelen: 80 %
  • Professionaliteit: 20 %

  Totaal aantal punten: 13

  Duur en lestijd

  Duur: 2 dagen van 8.00 tot 16.45 uur.

  Data

  Zodra de data voor 2020 bekend zijn, worden deze hier gepubliceerd.

  Aantal deelnemers

  Minimaal 20, maximaal 35.

  Kosten

  Extern: € 170,00 inclusief lunch.

   Contact

   Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

   TPV en darmfalen bij volwassenen (Bij- en nascholing)

    Voor wie

    Verpleegkundigen en diëtisten die zorg bieden aan hoog-complexe darmfalen patiënten en rondom deze patiëntenpopulatie klinisch redeneren willen leren.

    Doel

    Na afloop van deze training beschikt u over kennis en vaardigheden om hoog-complexe en middel-complexe zorg te verlenen aan darmfalen patiënten.
    De inhoud van de studie wordt dusdanig ingericht dat u verbanden leert leggen die darmfalen met zich meebrengt.
    Zelfstudie, doceerles, gezamenlijk casuistiek en beleidsplannen maken en het praktisch oefenen vormen de onderdelen van deze scholing.
    Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

    • Chronisch versus acuut darmfalen
    • Anatomie van de darm en het verband met de chirurgische en internistische problematieken. Klinisch redeneren.
    • Verschillende intraveneuze toegangswegen.
    • Behandeling medicamenteus, Totale parenterale voeding en dieet.

    Voorbereiding/studiemateriaal
    Er wordt vooraf een studiehandleiding verstuurd.

    Duur en lestijd
    1 dag 09.00 - 16.00 uur

    Datum

    26 mei 2020

    Aantal deelnemers

    Minimaal 12, maximaal 16

    Kosten

    € 140,00

    Contact

    Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

    Inschrijfformulier:

    Vaardigheidscursus botulinetoxine A ter behandeling van cervicale dystonie en blefarospasme

    De doelgroep zijn neurologen die patiënten met  een dystonie (willen gaan) behandelen met botuline toxine. Het maximum aantal deelnemers: 16 personen

    Wanneer en waar?

    De cursus wordt een of twee keer per jaar georganiseerd in het Amsterdam UMC, locatie AMC in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).  Duur van de cursus is een dag. Het is helaas zo dat de botulinevaardigheidscursus vanwege corona in het afgelopen jaar is afgelast. Tijdens deze workshop is het interactieve karakter door de 1.5m maatregel dusdanig van invloed dat we menen dat we de kennis minder goed kunnen overdragen. We evalueren of dit jaar (2021) de cursus wel kunnen organiseren. De cursus wordt gegeven door Marina de Koning-Tijssen (Neurologie, UMCG), Hans Koelman en Hanna Achterbergh-Dieleman van de afdeling Neurologie en Roeland Kleipool van de afdeling Anatomie&embryologie van het Amsterdam UMC.

    Waarom?

    De cursus is bedoeld om kennis en vaardigheid op te doen bij intramusculaire toediening van botulinetoxine ter behandeling van cervicale dystonie en blefarospasme. De cursus is tevens bedoeld om inzicht te verkrijgen in potentiële bijwerkingen en hoe om te gaan met tegenvallend resultaat.

    Kosten & aanmelden

    Kosten voor deelname bedraagt 125 € per persoon. Aanmelden kan op het volgende email adres; botulinevaardigheidscursus@amsterdamumc.nl

    Accreditatiepunten

    De cursus is geaccrediteerd met 6 accreditatie punten door de Nederlandse Vereniging voor Neurologen.