Specifieke scholingen

Bij- en nascholing

De afdeling Bij- en nascholing van het AMC (locatie L0-310) levert een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van kennis en bekwaamheden van zorgprofessionals door het organiseren van een gevarieerd aanbod aan cursussen.

Praktische informatie

ACT cursusdag (Bij- en nascholing)

Doel

Na afloop van deze cursus beschikt de deelnemer over de vaardigheden die nodig kunnen zijn bij de opvang en resuscitatie van vitaal bedreigde patiënten.

Inhoud en werkwijze

De training wordt verzorgd door een gemengde groep van urgentie-anesthesiologen en traumachirurgen van het AMC. De cursist-instructeur ratio is 3:1..

Vooraf aan de cursusdag wordt van de cursisten verwacht de training voor te bereiden aan de hand van toegestuurd materiaal en instaptoets.

Bij ontvangst starten we met een plenaire introductie. Hierna doorlopen de kandidaten meerdere stations, waar vaardigheden worden aangeleerd op menselijke kadaver modellen en kunst fantomen.

Vaardigheden:

 • Chirurgische luchtweg
 • Thoraxdrainage
 • Thoracostomie
 • Intraossale toegang
 • Large bore IV toegang
 • Hemostatse groot uitwendig bloedverlies
 • Vieolaryngoscopie en intubatie door larynxmasker

Getuigschrift

Deelname aan de cursus geeft recht op een bewijs van deelname.

CanMEDS competenties

Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties:

 • Klinisch handelen: 100%

Accreditatie is aangevraagd.

Duur en lestijd

Duur: 1 dag, 10.00 – 16.00 uur

Data 2023

De data voor 2023 zijn nog niet bekend; u kunt zich inschrijven via een wachtlijst (zie inschrijfformulier onder aan de pagina)

Aantal deelnemers

Minimaal 20, maximaal 24.

Kosten

 • Stafleden intern € 600,00, extern: € 750,00.
 • AIOS: € 450,00.

Inclusief diner.

  Contact

  Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

  Inschrijven:

  Indien u problemen ondervindt bij het boeken dan kunt u contact opnemen met bns@amsterdamumc.nl