Specifieke scholingen

Bij- en nascholing

De afdeling Bij- en nascholing van het AMC (locatie L0-310) levert een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van kennis en bekwaamheden van zorgprofessionals door het organiseren van een gevarieerd aanbod aan cursussen.

Praktische informatie

72e Herhalingscursus Kindergeneeskunde op Texel

Cursus verplaatst naar 2021 i.v.m. corona-maatregelen.

Actualiteit en diversiteit

Het programma wordt samengesteld door het Emma Kindergeneeskunde Amsterdam UMC op basis van de input van de regionale kinderartsen. De driedaagse cursus is op Texel, zodat je er ook echt even uit bent, in een andere omgeving met en van elkaar leren. Tijdens deze interactieve nascholingsdagen van woensdag 16 t/m vrijdag 18 september 2020 (was 18 t/m 20 maart 2020) zetten we een uitdagend programma neer. In de cursus, getiteld "Actualiteit en diversiteit", zijn hot topics gelardeerd met onderwerpen die erg ingewikkeld kunnen zijn.

Na deze nascholing ben je echt weer bijgeschoold, niet op één thema, maar op een heel scala van problemen die je kan tegenkomen.

Prof. dr. Hans van Goudoever,Voorzitter commissie Herhalingscursus Kindergeneeskunde AmsterdamHoofd Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC

Programma

Zie hier de folder en het programma "Actualiteit en diversiteit".

Praktische informatie

Datum en plaats

Cursus was verplaatst van 18 t/m 20 maart 2020 naar 16 t/m 18 september 2020, maar ook deze datum is geannuleerd gezien de huidige corona-maatregelen. We hopen de cursus in het voorjaar 2021 te kunnen aanbieden.

Het is mogelijk om uw verblijf in Grand Hotel Opduin op eigen kosten te verlengen. Deze reservering dient u zelf te maken met het hotel.

Deelname en kosten

De cursuskosten zijn € 900,- (inclusief 2 overnachtingen, 2x luxe ontbijtbuffet, 3 uitgebreide broodlunches, 2 diners, gebruik van tennisbaan, oefen putting green en overdekt zwembad).

Inschrijven

De cursus is vol.

U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving. De factuur volgt later, na sluitingsdatum inschrijving. Er kunnen maximaal 40 cursisten deelnemen. Inschrijven geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Accreditatie

Accreditatie (16 punten) is door de NVK toegekend. Uw accreditatiepunten worden door ons verwerkt in GAIA.

Sociaal programma

Tijdens de cursus dineren we op woensdagavond in Grand Hotel Opduin en op donderdagavond is er een barbecue in Strandpaviljoen Paal 17.

Extra nachten boeken Grand Hotel Opduin

Het is mogelijk om uw verblijf in Grand Hotel Opduin op eigen kosten te verlengen. Deze reservering dient u zelf te maken met het hotel.

ACT cursusavond (Bij- en nascholing)

Doel

Na afloop van deze cursus beschikt de deelnemer over de vaardigheden die nodig kunnen zijn bij de opvang en resuscitatie van vitaal bedreigde patiënten.

Inhoud en werkwijze

De training wordt verzorgd door urgentie-anesthesiologen en traumachirurgen van het AMC.

Na een maaltijd bij ontvangst volgt een plenaire introductie. Daarna worden de vaardigheden in stations aangeboden, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van diermodellen.

Vaardigheden:

 • Videolaryngoscopie;
 • Intubatie door een larynxmasker;
 • Chirurgische luchtweg;
 • Thoraxdrainage;
 • Thoracostomie;
 • Stoppen uitwendig bloedverlies (directe druk, tourniquet);
 • Intraossale toegang;
 • Rapid Infusion Catheter;
 • Groot lumen centrale lijn.

Van de cursisten wordt verwacht dat zij de training voorbereiden aan de hand van vooraf gestuurd materiaal en een instaptoets maken.

Getuigschrift

Deelname aan de cursus geeft recht op een bewijs van deelname.

CanMEDS competenties

Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties:

 • Klinisch handelen: 100%

Accreditatie is aangevraagd.

Duur en lestijd

Duur: 1 dagdeel, 18.00 – 22.00 uur (maaltijd vanaf 17:00).

Data 2019

Nog niet bekend; u kunt zich inschrijven via een wachtlijst (zie hieronder)

Aantal deelnemers

Minimaal 20, maximaal 24.

Kosten

 • Stafleden: € 300,00.
 • AIOS: € 200,00.

Inclusief diner.

  Contact

  Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

  Inschrijfformulier:

  Cardiothoracale Chirurgie (Bij- en nascholing)

  Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de hoofdverpleegkundigen en opleidingscoördinatoren van de hartcentra van het AMC, VUmc en OLVG.

  Doelgroep

  Verpleegkundigen die intramuraal werkzaam zijn in de directe patiëntenzorg binnen het specialisme Cardiothoracale chirurgie en cardiologie. Deze cursus is niet alleen voor verpleegkundigen van de hartcentra van het AMC, VUmc en OLVG, maar ook voor de verpleegkundigen die op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen werken waar de pré- en postoperatieve zorg wordt verleend.

  Doel

  Na afloop van deze cursus beschikt de deelnemer over voldoende kennis en inzicht om complexe pre- en postoperatieve zorg te kunnen verlenen bij een patiënt die cardiothoracale chirurgie of interventie ondergaat.

  Inhoud en werkwijze

  Na afloop van de bijscholing kan de deelnemer benoemen:

  • indicaties, diagnostiek, procedure, complicaties, resultaten en ontwikkelingen bij ritmechirurgie (MAZE en PVI), Transcatheter Hartklep Interventies (THI), CABG en klepoperaties en de zorg voor deze patiëntencategorieën kunnen beschrijven;
  • bewaking, observatie, drempelen en alarmering bij patiënten die een pacemaker krijgen inhoudt;
  • welke soorten pacemakers er zijn en wat de keuze voor een bepaalde pacemaker bepaalt;
  • waaruit postoperatieve zorg op de IC bij een patiënt met een hemodynamisch beeld bestaat;
  • welke lichamelijke, psychische en sociale aspecten van belang zijn bij het verplegen van kwetsbare ouderen;
  • wat ketenzorg inhoudt en op welke manier ketenzorg bijdraagt aan de optimale (verpleegkundige) zorg rondom ouderen die cardio thoracale chirurgie ondergaan.

  De deelnemer kan klinisch redeneren en MEWS en SBAR toepassen.

  De leeractiviteiten worden verzorgd door docenten van verschillende disciplines, die elk vanuit hun eigen deskundigheid een bijdrage leveren aan de inhoud van de lessen. Naast vakinhoudelijke scholing wordt aandacht besteed aan klinisch redeneren en het vroegtijdig onderkennen van (verpleeg)problemen in (acute) complexe zorgsituaties. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen waarbij het doel is dat de cursist actief met de leerstof bezig is. Tijdens de cursus wordt op verschillende manieren de kennis getoetst.

  Getuigschrift

  U ontvangt een bewijs van deelname indien de cursus volledig is gevolgd en de toetsing is afgerond.

  CanMEDS competenties

  Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

  • Klinisch handelen: 80 %
  • Professionaliteit: 20 %

  Totaal aantal punten: 13

  Duur en lestijd

  Duur: 2 dagen van 8.00 tot 16.45 uur.

  Data

  Zodra de data voor 2020 bekend zijn, worden deze hier gepubliceerd.

  Aantal deelnemers

  Minimaal 20, maximaal 35.

  Kosten

  Extern: € 170,00 inclusief lunch.

   Contact

   Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

   TPV en darmfalen bij volwassenen (Bij- en nascholing)

    Voor wie

    Verpleegkundigen en diëtisten die zorg bieden aan hoog-complexe darmfalen patiënten en rondom deze patiëntenpopulatie klinisch redeneren willen leren.

    Doel

    Na afloop van deze training beschikt u over kennis en vaardigheden om hoog-complexe en middel-complexe zorg te verlenen aan darmfalen patiënten.
    De inhoud van de studie wordt dusdanig ingericht dat u verbanden leert leggen die darmfalen met zich meebrengt.
    Zelfstudie, doceerles, gezamenlijk casuistiek en beleidsplannen maken en het praktisch oefenen vormen de onderdelen van deze scholing.
    Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

    • Chronisch versus acuut darmfalen
    • Anatomie van de darm en het verband met de chirurgische en internistische problematieken. Klinisch redeneren.
    • Verschillende intraveneuze toegangswegen.
    • Behandeling medicamenteus, Totale parenterale voeding en dieet.

    Voorbereiding/studiemateriaal
    Er wordt vooraf een studiehandleiding verstuurd.

    Duur en lestijd
    1 dag 09.00 - 16.00 uur

    Datum

    26 mei 2020

    Aantal deelnemers

    Minimaal 12, maximaal 16

    Kosten

    € 140,00

    Contact

    Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

    Inschrijfformulier:

    Verpleegkundige Opleiding Inwendige Geneeskunde (Bij- en nascholing)

    Voor wie
    Interne en externe deelnemers. Verpleegkundigen die werkzaam zijn in de directe patiëntenzorg binnen het specialisme Inwendige Geneeskunde

    Voorwaarden voor deelname
    Behorend bij de doelgroep zoals hierboven beschreven is

    Inhoud en doel per module


    Module 1 MDL:

    De deelnemer kan

    • de anatomie van de maag, lever, darmen en nieren, alvleesklier benoemende fysiologie, pathologie en behandeling benoemen van Pancreatitis en Cholangitis;

     • de fysiologie, pathologie, behandeling en complicaties te benoemen van  Levercirrose;
     • de fysiologie, pathologie en behandeling benoemen van Morbus Crohn en Colitis Ulcerosa;
     • de fysiologie, pathologie en behandeling benoemen van Diabetes Mellitus (onder voorbehoud;)
    • De deelnemer is in staat om galblaas-, alvleesklier-, lever-  en chronische darmproblemen systematisch te observeren, te  interpreteren, adequaat actie te ondernemen, effectief hulp in te roepen, te rapporteren en te evalueren

     • in alle fasen van de MDL-gerelateerde ziekte en behandeling, indien mogelijk in samenwerking of in overleg met de patiënt of diens naaste:
     • de verpleegproblemen vast te stellen
     • de verpleegdoelen vast te stellen
     • de verpleegkundige interventies te plannen
     • de zorg te coördineren
     • de verpleegkundige zorg uit te voeren
     • de verpleegkundige zorg te rapporteren
     • de totale zorg te evalueren
     • het verpleegkundig beleid te beschrijven
     • het beleid van het multidisciplinair team te beschrijven
     • kennis van de anatomie, fysiologie, etiologie, onderzoek en de in het zorgprotocol beschreven behandeling, actuele- en potentiële complicaties, meest gebruikte medicatie en verpleegkundige observaties van het ziektebeeld toe te passen in het verpleegproces

    Module 2 Shock:

    De deelnemer kan:

    • pathofysiologie van de verschillende vormen van shock benoemen.
    • de deelnemer is in staat om signalen van een optredende shock systematisch te observeren, te  interpreteren, adequaat actie te ondernemen, effectief hulp in te roepen, te rapporteren en te evalueren
    • in alle fasen van de shock en behandeling van de shock, indien mogelijk in samenwerking of in overleg met de patiënt of diens naaste:

     • de verpleegproblemen vast te stellen
     • de verpleegdoelen vast te stellen
     • de verpleegkundige interventies te plannen
     • de zorg te coördineren
     • de verpleegkundige zorg uit te voeren
     • de verpleegkundige zorg te rapporteren
     • de totale zorg te evalueren
     • het verpleegkundig beleid te beschrijven
     • het beleid van het multidisciplinair team te beschrijven
     • kennis van de anatomie, fysiologie, etiologie, onderzoek en de in het zorgprotocol beschreven behandeling, actuele- en potentiële complicaties, meest gebruikte medicatie en verpleegkundige observaties van het ziektebeeld toe te passen in het verpleegproces

    Module 3 Longen:

    De deelnemer is in staat om

    • signalen van respiratoire insufficiëntie te  interpreteren, adequaat actie te ondernemen, effectief hulp in te roepen, te rapporteren en te evalueren
    • COPD, cystic fibrose en acute dyspnoe, indien mogelijk in samenwerking of in overleg met de patiënt of diens naaste:
    • de verpleegproblemen vast te stellen

     • de verpleegdoelen vast te stellen
     • de verpleegkundige interventies te plannen
     • de zorg te coördineren
     • de verpleegkundige zorg uit te voeren
     • de verpleegkundige zorg te rapporteren
     • de totale zorg te evalueren
     • het verpleegkundig beleid te beschrijven
     • het beleid van het multidisciplinair team te beschrijven
     • kennis van de anatomie, fysiologie, etiologie, onderzoek en de in het zorgprotocol beschreven behandeling, actuele- en potentiële complicaties, meest gebruikte medicatie en verpleegkundige observaties van het ziektebeeld toe te passen in het verpleegproces

    Module 4 Leverziekten:
    Doel en inhoud: informatie volgt

    Module 5 Cardiaal:
    De deelnemer kan:

    • Pathofysiologie van cardiale problematiek benoemen.

    De deelnemer is in staat om

    • signalen van cardiale problematiek systematisch te observeren, te interpreteren, adequaat actie te ondernemen, effectief hulp in te roepen, te rapporteren en te evalueren
    • bij cardiale problematiek en behandeling, indien mogelijk in samenwerking of in overleg met de patiënt of diens naaste:

     • de verpleegproblemen vast te stellen
     • de verpleegdoelen vast te stellen
     • de verpleegkundige interventies te plannen
     • de zorg te coördineren
     • de verpleegkundige zorg uit te voeren
     • de verpleegkundige zorg te rapporteren
     • de totale zorg te evalueren
     • het verpleegkundig beleid te beschrijven
     • het beleid van het multidisciplinair team te beschrijven
     • kennis van de anatomie, fysiologie, etiologie, onderzoek en de in het zorgprotocol beschreven behandeling, actuele- en potentiële complicaties, meest gebruikte medicatie en verpleegkundige observaties

    Module 6 Nieren:

    De deelnemer kan:

    • pathofysiologie van de nieren beschrijven.

    De deelnemer is in staat om:

    • signalen van nierproblematiek te interpreteren, adequaat actie te ondernemen, effectief hulp in te roepen, te rapporteren en te evalueren
    • betreffende elektrolytstoornissen, dehydratie, nierinsufficiëntie en bacteriële peritonitis, indien mogelijk in samenwerking of in overleg met de patiënt of diens naaste:

     • de verpleegproblemen vast te stellen
     • de verpleegdoelen vast te stellen
     • de verpleegkundige interventies te plannen
     • de zorg te coördineren
     • de verpleegkundige zorg uit te voeren
     • de verpleegkundige zorg te rapporteren
     • de totale zorg te evalueren
     • het verpleegkundig beleid te beschrijven
     • het beleid van het multidisciplinair team te beschrijven
     • kennis van de anatomie, fysiologie, etiologie, onderzoek en de in het zorgprotocol beschreven behandeling, actuele- en potentiële complicaties, meest gebruikte medicatie en verpleegkundige observaties van het ziektebeeld toe te passen in het verpleegproces

    Bij alle modules zal het klinisch redeneren worden gebruikt om de medisch /verpleegkundige kennis toe te passen.

    Voorbereiding/studiemateriaal

    De deelnemers dienen zich voor te bereiden door de studiehandleiding en reader te bestuderen en de gestelde opdrachten uit te voeren.
    Studiebelasting thuis: afhankelijk van kennis en ervaring ca. 14 uur

    Toetsing

    Aan het eind van elke module volgt een toets over de behandelde stof.

    Certificering & Accreditatie
    De cursus/training is door het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden geaccrediteerd en draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDScompetenties competenties
    Vakinhoudelijk / Klinisch handelen: 60 %
    Communicatie:    40 %
    Totaal aantal punten: 3

    Praktische info

    Duur: 3,5 uur per module + 30 minuten toets

    Da

    • 22 januari 2020, 8.00-12.00 - Module Nieren
    • 22 januari 2020, 12.30-16.30 - Module Longen
    • 24 maart 2020, 12.30-16.30 - Module Leverziekten
    • 15 mei 2020, 8.00-12.00 - Module Shock
    • 15 mei 2020, 12.30-16.30 - Module Cardiaal
    • 3 september, 8.00-11.30 Leverziekten
    • 3 september, 12.30-16.00 Maag Darmen

    Aantal deelnemers

    Minimaal 10, maximaal 18

    Kosten per module:

    • € 90,00.

     Contact

     Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

     Inschrijven

     Ondervindt u problemen bij het boeken, neemt u dan contact op met bns@amc.uva.nl