Specifieke scholingen

Bij- en nascholing

De afdeling Bij- en nascholing van het AMC (locatie L0-310) levert een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van kennis en bekwaamheden van zorgprofessionals door het organiseren van een gevarieerd aanbod aan cursussen.

Praktische informatie

ACT cursusavond (Bij- en nascholing)

Doel

Na afloop van deze cursus beschikt de deelnemer over de vaardigheden die nodig kunnen zijn bij de opvang en resuscitatie van vitaal bedreigde patiënten.

Inhoud en werkwijze

De training wordt verzorgd door urgentie-anesthesiologen en traumachirurgen van het AMC.

Na een maaltijd bij ontvangst volgt een plenaire introductie. Daarna worden de vaardigheden in stations aangeboden, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van diermodellen.

Vaardigheden:

 • Videolaryngoscopie;
 • Intubatie door een larynxmasker;
 • Chirurgische luchtweg;
 • Thoraxdrainage;
 • Thoracostomie;
 • Stoppen uitwendig bloedverlies (directe druk, tourniquet);
 • Intraossale toegang;
 • Rapid Infusion Catheter;
 • Groot lumen centrale lijn.

Van de cursisten wordt verwacht dat zij de training voorbereiden aan de hand van vooraf gestuurd materiaal en een instaptoets maken.

Getuigschrift

Deelname aan de cursus geeft recht op een bewijs van deelname.

CanMEDS competenties

Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties:

 • Klinisch handelen: 100%

Accreditatie is aangevraagd.

Duur en lestijd

Duur: 1 dagdeel, 18.00 – 22.00 uur (maaltijd vanaf 17:00).

Data 2019

Nog niet bekend; u kunt zich inschrijven via een wachtlijst (zie hieronder)

Aantal deelnemers

Minimaal 20, maximaal 24.

Kosten

 • Stafleden: € 300,00.
 • AIOS: € 200,00.

Inclusief diner.

  Contact

  Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

  Inschrijfformulier:

  Cardiothoracale Chirurgie (Bij- en nascholing)

  Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de hoofdverpleegkundigen en opleidingscoördinatoren van de hartcentra van het AMC, VUmc en OLVG.

  Doelgroep

  Verpleegkundigen die intramuraal werkzaam zijn in de directe patiëntenzorg binnen het specialisme Cardiothoracale chirurgie en cardiologie. Deze cursus is niet alleen voor verpleegkundigen van de hartcentra van het AMC, VUmc en OLVG, maar ook voor de verpleegkundigen die op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen werken waar de pré- en postoperatieve zorg wordt verleend.

  Doel

  Na afloop van deze cursus beschikt de deelnemer over voldoende kennis en inzicht om complexe pre- en postoperatieve zorg te kunnen verlenen bij een patiënt die cardiothoracale chirurgie of interventie ondergaat.

  Inhoud en werkwijze

  Na afloop van de bijscholing kan de deelnemer benoemen:

  • indicaties, diagnostiek, procedure, complicaties, resultaten en ontwikkelingen bij ritmechirurgie (MAZE en PVI), Transcatheter Hartklep Interventies (THI), CABG en klepoperaties en de zorg voor deze patiëntencategorieën kunnen beschrijven;
  • bewaking, observatie, drempelen en alarmering bij patiënten die een pacemaker krijgen inhoudt;
  • welke soorten pacemakers er zijn en wat de keuze voor een bepaalde pacemaker bepaalt;
  • waaruit postoperatieve zorg op de IC bij een patiënt met een hemodynamisch beeld bestaat;
  • welke lichamelijke, psychische en sociale aspecten van belang zijn bij het verplegen van kwetsbare ouderen;
  • wat ketenzorg inhoudt en op welke manier ketenzorg bijdraagt aan de optimale (verpleegkundige) zorg rondom ouderen die cardio thoracale chirurgie ondergaan.

  De deelnemer kan klinisch redeneren en MEWS en SBAR toepassen.

  De leeractiviteiten worden verzorgd door docenten van verschillende disciplines, die elk vanuit hun eigen deskundigheid een bijdrage leveren aan de inhoud van de lessen. Naast vakinhoudelijke scholing wordt aandacht besteed aan klinisch redeneren en het vroegtijdig onderkennen van (verpleeg)problemen in (acute) complexe zorgsituaties. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen waarbij het doel is dat de cursist actief met de leerstof bezig is. Tijdens de cursus wordt op verschillende manieren de kennis getoetst.

  Getuigschrift

  U ontvangt een bewijs van deelname indien de cursus volledig is gevolgd en de toetsing is afgerond.

  CanMEDS competenties

  Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

  • Klinisch handelen: 80 %
  • Professionaliteit: 20 %

  Totaal aantal punten: 13

  Duur en lestijd

  Duur: 2 dagen van 8.00 tot 16.45 uur.

  Data 2019

  23 en 24 mei

  Aantal deelnemers

  Minimaal 20, maximaal 35.

  Kosten

  Extern: € 170,00 inclusief lunch.

   Contact

   Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

   Inschrijfformulier:

   Refereer avonden Anesthesie

   Inhoud

   In uitgave 3-2018 van het Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie (NTvA) heeft u het stukje “Weerbaar opleiden, maar ook toetsbaar opstellen” kunnen lezen, mijn ervaringen bij het ondergaan van het “OnLine Assessment (OLA)” van de European Society of Anesthesiologists. Ik heb hierin ook aangegeven dat ik u graag wil uitdagen om samen met mij in 2019 het OLA te ondergaan, en dat ik voor de voorbereiding enkele lessen zal aanbieden tussen september 2018 en april 2019.  

   Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan deze lessen, die allemaal zullen worden samengesteld van vragen zoals deze tijdens de OLA moeten worden beantwoord, gepaard met de bijhorende oplossingen en achtergrond van desbetreffende vragen.  

   Om u zelf te kunnen voorbereiden vindt u naast de lessen in de tabel niet alleen de data maar ook de inhoud van de verschillende lessen. U kunt zich aanmelden voor deze lessen via het inschrijfformulier, onderaan deze pagina.

   Laten we ons als stafleden zelf weer eens toetsbaar opstellen, mogelijk zelfs in competitie met de jonge AIOS. Ik hoop u doet mee! Ik heet u graag welkom voor de eerste lessen in september en oktober. 

   Met vriendelijke groet,
   prof. dr. B. (Benedikt) Preckel

   Data 2018

   OLA – teaching, 18.00 -21.00 h, Vermeulen Cranch Zaal AMC

   1st  lecture: Tuesday 18.9.2018; Preckel
   Lung/Chest I: Respiration: physiology and pharmacology (inhalational anesthetics, muscle relaxants);

   2nd  lecture: Wednesday 17.10.2018; NN, (Preckel)
   Lung/Chest II: thoracic surgery, intubation, ventilation

   3rd  lecture: Thursday 15.11.2018; Preckel
   Cardiovascular I: Physiology, clinical application

   4th  lecture: Wednesday 12.12.2018; NN, (Hollmann?, Preckel)
   Cardiovascular II: Pharmacology, clinical applications

   5th  lecture: Thursday 10.01.2019; NN, (Immink? Ward-vdStam? Hennink?, Preckel)
   CNS (muscle relaxants here?), neurochirugie

   6th  lecture: Tuesday 05.02.2019; NN (Stevens? Rutten?, Preckel)
   Regional/neuraxial anesthesia incl. physiology and pharmacology

   7th lecture: Wednesday 06.03.2019; Preckel
   Kidney, Liver, Volume, Hematology

   8th lecture: Tuesday 02.04.2019; NN (vd Berg? Eberl?, Preckel)
   Pregnancy, Obstetrics, Pediatrics, (General questions incl. technical, statistics, monitoring)

   Facultative
   9th lecture: Wednesday 17.04.2019; 18.00 -21.00 h, Vermeulen Cranch Zaal AMC; Preckel
   General questions incl. technical, statistics, monitoring

   TPV en darmfalen bij volwassenen (Bij- en nascholing)

   Doelgroep

   Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants uit voedingsteams in ziekenhuizen; verpleegkundigen van specialistische thuisteams die in de thuissituatie te maken krijgen met patiënten die TPV nodig hebben bij darmfalen.

   Doel

   Na afloop van deze cursus beschikt de deelnemer over kennis en inzicht om verantwoord zorg te kunnen verlenen aan patiënten met totale parenterale voeding (TPV) bij darmfalen.

   Inhoud en werkwijze

   De leeractiviteiten worden verzorgd door professionals van het TPV & darmfalenteam van het AMC.

   Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:

   • De indicaties voor het starten van TPV -Chronisch darmfalen.
   • Het proces van acuut darmfalen.
   • TPV gerelateerde complicaties.
   • De verschillende soorten TPV.
   • Orale en/of enterale voeding naast TPV.
   • Afbouwen van TPV.
   • Continue of intermitterend toedienen van TPV.
   • Toepassing van medicatie.
   • Specifieke aandachtspunten t.a.v. stoma-, fistel- en wondzorg.
   • De verschillende Intraveneuze toegangswegen.
   • Centraal veneuze catheter gerelateerde complicaties en hoe te handelen.
   • De psychosociale belasting van de TPV-patiënt thuis.

   De cursusdag start met de bespreking van een casus die de leidraad zal zijn van de dag. Van de cursisten wordt verwacht dat zij ter voorbereiding op de cursusdag de literatuur uit de reader lezen en een instaptoets maken.

   Getuigschrift

   Deelname aan de cursus geeft recht op een bewijs van deelname.

   CanMEDS competenties

   Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties (bron: het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden):

   • Klinisch handelen: 100%

   Totaal aantal punten Kwaliteitsregister V&V: 7 punten

   Accreditatie bij de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) en de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) wordt bij voldoende aanmelding aangevraagd.

   Duur en lestijd

   Duur: 1 dag, 8.30-16.45 uur.

   Datum

   Aantal deelnemers

   Minimaal 15, maximaal 25.

   Kosten

   € 140,00 inclusief lunch.

    Contact

    Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

    Inschrijfformulier:

    Verpleegkundige Opleiding Inwendige Geneeskunde (Bij- en nascholing)

    Met ingang van 2015 is deze cursus modulair opgezet. In de loop van het jaar worden de modules aangeboden. Informatie volgt.

    Kosten per module:

    • € 90,00.

     Contact

     Meer informatie over onderwijs in het AMC is te vinden op de pagina Contact.

     Inschrijfformulier: