Het AMC organiseert in samenwerking met JINC bliksemstages voor een aantal basisscholen uit Amsterdam Zuidoost.

Een Bliksemstage is een bedrijfsbezoek van één dagdeel voor schoolleerlingen (groep 7 en 8). In kleine groepjes bezoeken de jongeren een bedrijf waar ze ook echt een handje mee mogen helpen. 

Wat voor werk past bij jou? Welke opleiding heb je daarvoor nodig? En over welke vaardigheden moet je beschikken bij bepaalde beroepen? Veel leerlingen geven aan dit niet te weten. Bliksemstages helpen leerlingen bij het oriënteren op hun toekomst. 

De kinderen krijgen op deze manier inzicht in welke beroepen en bedrijven er zijn, wat er binnen die bedrijven gebeurt en welke vaardigheden er nodig zijn voor diverse beroepen. 

Informatie
Voor aanvullende informatie over de bliksemstages kunt u contact opnemen met mevrouw E. Promes per e-mail: e.promes@amsterdamumc.nl.