Informatie voor aios startend in september 2024

Start jij in september 2024 met de opleiding tot huisarts? Op deze pagina informeren we je over een aantal belangrijke zaken.

Algemene informatie

Koppelingsprocedure opleidingspraktijk

De eerste stap in deze procedure is: “invullen van je profiel’: je dient je eigen gegevens in te voeren, een soort c.v., waarbij je je ervaring, je leerwensen en desgewenst foto’s in kan voeren in koppeltool Matchmaker. Je kunt het zien als een visitekaartje. De huisartsopleiders zullen je profiel lezen voordat je in de praktijk komt voor het kennismakingsgesprek.

  • Uiterlijk 23 mei ontvang je je inloggegevens voor de koppeltool Matchmaker en instructies hoe in te loggen met de app authenticater. Doe dit zo snel mogelijk!
    Daarna kun je aan de slag met het invullen van je profiel. Het invullen van het profiel kan ook nog tijdens het rankingsproces
  • Vanaf 24 mei start het rankingsproces; je leest een aantal profielen van opleiders en maakt een ranking van de opleiders in jouw koppelgroep (deadline ranking is 28 mei, 23.30 uur)
  • 30-31 mei bekendmaking gesprekskoppels
  • 3 t/m 28 juni gesprekken met opleiders
  • Half juli uitslag match

Je ontvangt voor iedere fase een mail vanuit ons koppelsysteem dus houd je mailbox goed in de gaten.

Indien je nu al problemen voorziet (met dit tijdschema), verzoeken wij je direct contact op te nemen met het secretariaat (aios.secr.huisartsopleiding@amsterdamumc.nl).

Opleidingsovereenkomst

Je komt in dienst bij SBOH en sluit met SBOH een arbeidsovereenkomst af. Informatie over arbeidsvoorwaarden en andere relevante zaken ontvang je via SBOH.
Je sluit als aios huisartsgeneeskunde een overeenkomst met het opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC, waarbij je je schriftelijk akkoord verklaart met hetgeen in het geldende Instituutsreglement Huisartsopleiding Amsterdam UMC (zie onder) is vastgelegd. Deze overeenkomst wordt per post toegestuurd. Je wordt verzocht één door jou ondertekend exemplaar vóór 20 juni 2024 op te sturen naar het aios secretariaat.

Indien je op dit moment nog niet beschikt over een (ongeclausuleerde) BIG-registratie, een rijbewijs en, indien van toepassing, een geldige werkvergunning, krijg je nog geen overeenkomst. Je krijgt de overeenkomst zodra de vereiste stukken door jou aan ons zijn toegestuurd. Pas dan kun je met de SBOH een arbeidsovereenkomst afsluiten.

Opleidingsregister Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)

Schrijf je zo snel mogelijk in in het opleidingsregister van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Je vraagt in MijnRGS een account aan. Vervolgens ontvangt je automatisch binnen enkele minuten een formulier dat ingevuld en ondertekend per e-mail moet worden teruggestuurd. Daarnaast wordt gevraagd om een kopie van het identiteitsbewijs. Dat kan een paspoort, ID kaart of rijbewijs zijn. Op de kopie moet het burgerservicenummer onleesbaar gemaakt worden.

Het ondertekende formulier en de kopie ID stuur je naar mijnrgs@fed.knmg.nl. Na controle van de documenten krijg je per e-mail een tijdelijk wachtwoord waarmee je je kunt registreren in MijnRGS en kan starten met het invullen van het opleidingsschema.

De handleiding kan je verder helpen. Je kan niet starten met de opleiding als je niet bent ingeschreven bij de RGS!

Informatieavond

Voorafgaand aan de start van je opleiding is er een informatieavond op 27 juni vanaf 17.00 uur. Je krijgt dan informatie over het vrijstellingenbeleid en het volgen van de opleiding in deeltijd. Je aanstaande werkgever, de SBOH, zal aanwezig zijn om informatie te geven over o.a. arbeidsvoorwaarden en specifieke regelingen. Tijdens deze bijeenkomt heb je ook de gelegenheid om vragen te stellen.

Je krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging.

Introductie en onderwijsdagen

Vanaf maandag 2 september start je in de praktijk. De introductiedagen op het instituut vinden plaats op dinsdag 10 en woensdag 11 september 2024. Woensdag 18 september is de eerste reguliere onderwijsdag.

Het weekprogramma bestaat bij een voltijdsaanstelling uit 31,5 praktijkuren en 6,5 uur cursorisch onderwijs op het instituut. Het onderwijs vindt in de regel op woensdag plaats.

De eerste 4 weken van de opleiding worden beschouwd als inwerkperiode. Je wordt geacht deze periode volledig beschikbaar te zijn, dus zonder onderbreking van verlof (in welke vorm dan ook). Het is tevens niet toegestaan vakantieverlof op te nemen tijdens specifiek onderwijs en/of toetsen. Deze data (en andere deadlines) vind je terug op de checklist.

Inschrijving Amsterdam UMC en Informatiesystemen

Gastaanstelling Amsterdam UMC

Als aios word je beschouwd als medewerker van de afdeling Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC. Je krijgt een gastaanstelling met daarbij een badge en een gebruikersaccount. Vanaf 1 september kun je je account activeren. Je ontvangt een e-mail m.b.t. het activeren van je gebruikersaccount.

Amsterdam UMC e-mail adres

Met de gastaanstelling krijg je ook automatisch een Amsterdam UMC e-mailadres. Voordat je gebruik kunt maken van Outlook is activatie van de Tiqr-app een vereiste, over de Tiqr-app krijg je informatie bij de activatie van je Amsterdam UMC account.

Vanaf de start van de opleiding corresponderen we uitsluitend naar je Amsterdam UMC e-mailadres en niet meer naar je privé e-mailadres.

Canvas

Canvas is de digitale leeromgeving voor al je onderwijs. Enkele dagen voor start van je opleiding heb je toegang tot Canvas. Let op: Canvas wordt goed ondersteund door Microsoft Edge, Mozilla, Firefox of Safari.

E-portfolio

Je gebruikt een E-portfolio om feedback te verzamelen, je leerproces te sturen en inzichtelijk te maken. Enkele dagen voor start van de opleiding ontvang je hierover meer informatie (mail afkomstig van: Beheer Portfolio Artsenopleiding)

Videoplatform

We gebruiken het videoplatform Codific om consultopnames veilig te transporteren en met bevoegde anderen te delen. Enkele dagen voor start van de opleiding ontvang je een email met daarin de link voor het videoplatform.

Vrijstellingen en de aanvraag

Voor delen van de huisartsopleiding kan vrijstelling worden verkregen. Dit geldt met name voor de stages in het tweede jaar. Een deel van het betreffende CGS-besluit en de regels die gelden bij het aanvragen, staan in de brochure.

Vrijstelling kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier vrijstellingen (zie hieronder). Stuur dit samen met bewijsstukken naar het aios secretariaat: aios.secr.huisartsopleiding@amsterdamumc.nl. Dit kan tot uiterlijk 1 december 2024.
Vrijstelling in de huisartsenstage kan alleen worden toegekend bij werkervaring opgedaan in een huisartsopleidingspraktijk bij een RGS-erkende huisartsopleider (zie voorwaarden in de brochure).
Indien je ook vrijstelling wilt aanvragen voor de periode in de huisartspraktijk, willen wij dit graag zo snel mogelijk weten i.v.m. een mogelijke korting in het eerste opleidingsjaar. Neem in dat geval per omgaande contact op met het aios secretariaat: aios.secr.huisartsopleiding@amsterdamumc.nl

Instituutsreglement Huisartsopleiding Amsterdam UMC

Conform het Kaderbesluit CGS wordt in het instituutsreglement de praktische gang van zaken tussen het opleidingsinstituut en de aios, opleiders, opleidingsinstellingen en overige betrokkenen bij de opleiding beschreven. Het instituutsreglement vormt de basis vormt voor de individuele overeenkomsten die het opleidingsinstituut afsluit met aios. Vanaf 1 september 2024 is er één instituutsreglement voor het opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC, dit reglement (en de bijlages die onderdeel uitmaken van dit reglement) zijn hieronder terug te vinden.

Bijlage 1. Toets- en beoordelingsprogramma – volgt, zie hoofdlijnen in Bijlage 2. Lokaal Opleidingsplan

Bijlage 4b. Model Individueel Opleidingsplan – volgt, zie Bijlage 2. Lokaal Opleidingsplan

Bijlage 11a. Onvoldoende functioneren huisartsopleider - volgt

Contact

Vragen? Neem contact op met het aios-secretariaat.
Telefoon: 020-566 4706
Mail: aios.secr.huisartsopleiding@amsterdamumc.nl