Solliciteren en startdata

Om de huisartsopleiding te kunnen volgen, moet je solliciteren. De huisartsopleidingen in Nederland kennen een centrale selectie- en plaatsingsprocedure. Je kunt online solliciteren bij Huisartsopleiding Nederland.

Dokterstas

Het aantal geschikte kandidaten voor de huisartsopleiding is jaarlijks groter dan het aantal beschikbare opleidingsplaatsen in Nederland. Vanwege regionale voorkeuren van de kandidaten worden niet bij alle opleidingsinstituten de beschikbare plaatsen gevuld en is gekozen voor een centraal plaatsingssysteem.

Voor een plaats in de opleiding moet je solliciteren. Dat doe je online bij Huisartsopleiding Nederland. Als sollicitant dien je vóór de sluitingsdatum je sollicitatiegegevens volledig en naar waarheid te hebben ingediend. De huisartsopleiding AMC start twee keer per jaar met een groep van in principe 48 aios.

Alle relevante informatie over het solliciteren is te vinden op de website van Huisartsopleiding Nederland.

Als aios huisartsgeneeskunde ben je in dienst van de SBOH.

Koppeling

De koppeling ten behoeve van de eerste opleidingsperiode vindt altijd direct plaats (duur ongeveer 2 maanden) na de toelatingsprocedure. Om de toegelaten aios over de beschikbare plaatsen in huisartsenpraktijken te verdelen, wordt een vaste procedure gevolgd. Hierin worden zogeheten koppelingsgroepen samengesteld. Deze bestaan uit ongeveer vier aios en (huisarts)opleiders. Iedere aios maakt kennis met elk van de opleiders tijdens een bezoek aan de praktijk. Na de kennismakingsronde stellen alle leden van de koppelingsgroep hun eigen voorkeurslijst op. Aan de hand daarvan worden aios en opleiders aan elkaar ‘gekoppeld’. Voor aios die in september beginnen vinden de gesprekken in juni plaats. Voor aios die in maart starten vinden de gesprekken eind november tot eind december plaats. De kandidaat die wordt toegelaten dient met voldoende beschikbaarheid tijdens deze koppelprocedure rekening te houden.

De koppelingsprocedure en het schrijven van een profiel wordt verder uitgelegd in onze brochure Procedure koppeling.

Verspreidingsgebied opleidingsplaatsen en stage-inrichtingen

Onze opleidingspraktijken zijn verspreid over heel Noord-Holland en Flevoland en een enkele in de provincie Utrecht. De huisartsopleiding beschikt over een bijzondere opleidingsplaats op Texel. In de koppelingsprocedure wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen van de aios. Een 'verre' koppeling behoort echter altijd tot de mogelijkheden en kan niet op basis van afstand worden geweigerd. Uitzondering hierop is de plaats op Texel, die uitsluitend bezocht wordt door aios die hebben aangegeven hiervoor in aanmerking te willen komen.

Informatie voor aios startend in maart 2023

Start jij in maart 2023 met de opleiding tot huisarts? Op de volgende pagina informeren we je over een aantal belangrijke zaken. Lees verder