Toetsing en beoordeling

De aios wordt getoetst en beoordeeld volgens het Landelijk Protocol Toetsing en Beoordeling en Landelijk Toetsplan en het Lokaal Toetsplan (onderdeel van het instituutsreglement).

Het toetsings- en beoordelingsprogramma is erop gericht dat zowel de aios als de huisartsopleiding een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de voortgang en ontwikkeling van de aios tot competente huisarts. Dit beeld wordt verkregen door, zo veel mogelijk, verschillende informatie uit verschillende bronnen:

  • de opleiders (huisartspraktijk en stageinstellingen) en docenten van de huisartsopleiding, middels de ComBel en voortgangsgesprekken
  • verschillende toetsinstrumenten, zoals de LHK, KOV, CAT, KBP’s en de APC-toets

Eén keer per jaar, aan het einde van een opleidingsjaar, neemt het hoofd van de opleiding een beslissing over de voortgang dan wel afronding van de opleiding. Hierin wordt het hoofd bijgestaan door de coördinator Toetsing en Beoordeling en de teamleiders van de 3 opleidingsjaren.

Meer informatie over dit onderwerp vind je op de pagina Regelgeving.