CEBE, Centrum voor Evidence Based Education

Onderwijskundig advisering over en procesmatige ondersteuning van onderwijs en opleiden in het AMC.

In het Centrum voor Evidence Based Education werken onderwijskundig beleidsadviseurs, onderwijstechnologen en onderzoekers. Zij richten zich op onderwijs- en opleidingsbeleid, -advies, onderwijsontwikkeling en implementatie van onderwijs- en opleidingsvernieuwingen. Aandachtsgebieden:

  • curriculumontwikkeling

  • toetsing

  • kwaliteitszorg

  • professionalisering opleiders

  • aios en medische specialistische vervolgopleidingen

  • ondersteuning Centrale Opleidingscommissie (COC)

  • internationalisering

  • interprofessionele educatie.

Onderzoek van onderwijs vindt plaats binnen de leerstoel Evidence Based Education.contact: secretariaat-ons@amc.uva.nl