Dienstencentrum

Het Dienstencentrum van Onderwijssupport biedt ondersteuning aan de UvA opleidingen Geneeskunde en Medische Informatiekunde bij de onderwijs-logistieke organisatie.

Bij het Dienstencentrum werken ca. 30 mensen in de volgende teams.
Contact: secretariaat-ons@amc.uva.nl

Onderwijsadministratie

 • planning en indeling onderwijs bachelor en master Geneeskunde en Medische Informatiekunde
 • registratie tentamenresultaten
 • controle ingangseisen etc.
 • administratieve ondersteuning bij organisatie van onderwijs en tentamens.

Frontoffice

 • algemene informatieservice aan studenten
 • inschrijven en indelen van nieuwe studen voor onderwijs (instroom)
 • voorbereiding en organisatie van diplomering (uitstroom).

Roostering en planning

 • planning jaarroosters bachelor en master Geneeskunde en Medische Informatiekunde
 • roostering voor Bij- en Nascholing, Masterstudie EBP, Graduate School en Huisartsengeneeskunde
 • planning congressen en evenementen.

Studieadviseurs

 • ondersteuning en persoonlijke begeleiding bij studie
 • informatievoorziening
 • voorlichting
 • adviseren docenten en coördinatoren
 • ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Toetsen

 • ondersteuning ontwerp toets
 • vaststellen betrouwbarheid toetsuitslag
 • toetsverwerking en -analyse.

Stafafdelingen

 • Communicatie
 • Functioneel beheer
 • Examencommissie
 • International office
 • Projectmanagement.