Vaardighedencentrum

Het Vaardighedencentrum is het onderwijscentrum voor zorgopleidingen. Hier wordt de bij- en nascholing verzorgd voor alle (para-)medische disciplines.

Het Vaardighedencentrum faciliteert en ondersteunt een belangrijk deel van:

  • het vaardighedenonderwijs, inclusief Spoedeisende Hulp 1e t/m 3e jaar;
  • het onderwijs in het pre-coschap;
  • het niet aan de kliniek gebonden onderwijs voor de coschappen dermatologie, oogheelkunde en keel-, neus- en oorheelkunde;
  • skillslab prikken;
  • reanimatieonderwijs;
  • toetsen voorbehouden handelingen verpleegkundigen.

De kerntaak van het simulatiecentrum (in ontwerp) is het bieden van een vertrouwde en veilige leeromgeving, waarbij evidence based opleiden & onderzoek centraal staan. Deze kerntaak wordt ondersteund door gekwalificeerd en professioneel personeel en door hoogwaardige faciliteiten en materialen.

contact: vaardighedencentrum@amc.uva.nl

HvA - Onderwijscentrum Zorgopleidingen

De kwaliteit van onderwijs aan (leerling-)verpleegkundigen in Amsterdam UMC, locatie AMC wordt bewaakt door het Onderwijscentrum Zorgopleidingen (OCZ). Het OCZ geeft invulling en vorm aan onze strategische doelstellingen op het terrein van het opleiden en scholing voor verpleegkundigen (HBOV/MBOV) en diverse andere zorg-gerelateerde functies.  

Bij- en Nascholing Amsterdam School of Health Professions (ASHP)

De afdeling Bij- en nascholing levert een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van kennis en bekwaamheden van zorgprofessionals. Dit gebeurt door het organiseren van een gevarieerd aanbod aan cursussen. De afdeling is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V. De inhoud van de cursussen is waar mogelijk gebaseerd op Evidence Based Practice.

Naast ons vaste aanbod verzorgen wij maatwerktrainingen. Hierbij wordt door de opleidingsadviseurs de vraag geanalyseerd en een passend traject ontworpen. Alle cursussen worden in nauwe samenwerking met de medewerker organisatie en planning uitgevoerd. Het gehele aanbod wordt geëvalueerd met als doel de kwaliteit nog verder te verbeteren.

contact: bns@amc.uva.nl