Het Academisch Huisartsennetwerk Amsterdam

Het Academisch Huisartsennetwerk Amsterdam is een samenwerkingsverband van de afdeling huisartsgeneeskunde van het AMC en huisartsen in de regio Amsterdam en Almere. Via het netwerk richten we ons op het verbeteren en borgen van de kwaliteit van huisartsenzorg.

We verbinden binnen ons netwerk wetenschappelijk onderzoek, het opleiden van de nieuwe generatie huisartsen, onderwijs aan medische studenten en zorginnovatie. Door het stimuleren en combineren van deze activiteiten, krijgen de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde en het huisartsenvak een extra dimensie, in optimale samenwerking tussen academie en praktijk.

Deelname in het netwerk biedt huisartsen de kans zich verder te ontwikkelen wat betreft academische taken en professionaliteit.

The Academic General Practitioners Network Amsterdam is a partnership between the general practitioners’s department AMC, Amsterdam UMC and the GP's in the region Amsterdam and Almere Through the network we aim to improve and guarantee the quality of GP care.

We connect within our network scientific research, training of the new generation of GP’s , education of students in general medical practice and health care innovation. By stimulating and combining these activities, the development of general practice medicine and the profession of GP is given an extra dimension, in optimal cooperation between academy and practice.

Participation in the network offers GP's the opportunity to develop further in terms of academic skills and professionalism.