Klinische fysica, sub-specialisme audiologie

4 jarige post-doctorale opleiding tot klinisch fysicus - audioloog in Amsterdam

Als hoofdbehandelaar excelleren: interdisciplinair, ontwikkelingsgericht, verdiepend

Wat is een klinisch fysicus

De klinisch fysicus is een medisch specialist met kennis van natuurkundige principes die directe toepassing hebben op de klinische praktijk. Hij/zij zorgt ervoor dat nieuwe en bestaande medische technologie en technieken veilig en verantwoord worden toegepast en verder worden ontwikkeld om de diagnose en behandeling van patiënten te optimaliseren. De vier subspecialisaties waarin dat gebeurt zijn: Audiologie, Radiologie/Nucleaire Geneeskunde, Radiotherapie en Algemene Klinische Fysica.

Meer informatie vind je op de website van de beroepsvereniging www.nvkf.nl en https://www.youtube.com/watch?v=W1DY974s9hA voor een portret van de klinische fysica in de vier subspecialisaties.

 

Wat is een klinisch fysicus - audioloog

De klinisch fysicus - audioloog is de hoofdbehandelaar in de patiëntenzorg en verantwoordelijk voor de zorg in een audiologisch centrum. Een Audiologisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek en revalidatie van het gehoor bij kinderen en volwassenen en in diagnostiek bij taal-/spraakproblemen bij kinderen.

De werkzaamheden bestaan uit directe patiëntenzorg:

 • ·Spreekuren, waarin je metingen verricht en/of resultaten bespreekt met patiënt of ouders. Tevens stel je indicaties voor hoortoestellen en cochleaire implantaten, je stelt deze in en controleert de werking.
 • Overleg met collega’s en verwijzers in multidisciplinair verband over diagnose en revalidatie in multidisciplinair teamverband.

Daarnaast is de klinisch fysicus audioloog verantwoordelijk voor de inrichting en ontwikkeling van de audiologische zorg en houdt hij zich bezig met onderwijs, opleiding en innovatie en wetenschappelijk onderzoek.

In dit YouTube filmpje vertelt collega dr. Yvonne Simis over het werk van de klinisch fysicus audioloog: De klinisch fysicus - Audiologie - YouTube

 

Curriculum van de opleiding

De opleiding tot klinisch fysicus - audioloog duurt 4 jaar. De belangrijkste onderdelen zijn

 • Patiëntenzorg

Klinische vaardigheden leer je vooral in de praktijk geleerd. Daarnaast zijn er cursussen. De thema's van zorg zijn:

 • Audiologische diagnostiek en zorg voor volwassenen en kinderen,
 • Cochleaire implantatie (CI)zorg voor volwassenen en kinderen,
 • Taalspraakontwikkeling kinderen,
 • Tinnitus,
 • Vestibulologie.
 • Algemene klinische fysica
 • Wetenschappelijk onderzoek en bijdragen aan onderwijs.

Het curriculum van de opleiding is te vinden op www.stichtingokf.nl.

 

Opleidingsteam -> ontwikkelingsgericht

In onze opleiding besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van expertise en vaardigheden. Iedereen brengt zijn/haar eigen ervaring en persoonlijkheid mee aan het begin van de opleiding. Dat betekent dat er ook voor iedereen specifieke accenten kunnen zijn in het opleidingstraject van fysicus tot klinisch fysicus audioloog.

Er zijn in Amsterdam UMC gemiddeld zes klinisch fysici in opleiding tot audioloog.  Door deze relatief grote groep van opleidelingen kunnen we de opleiding goed organiseren en is er ook een goede mogelijkheid dat audiologen in opleiding van elkaar leren en samen werken aan projecten.

Klik hier voor een overzicht van de opleiders en opleidingsgroep [link].

 

Audiologisch Centrum Amsterdam UMC -> interdisciplinair

Binnen Audiologisch Centra is de klinisch fysicus - audioloog hoofdbehandelaar. Dit betekent dat de audioloog eindverantwoordelijk is voor de zorg en een vraagbaak is voor de andere medewerkers van het centrum. Tegelijk realiseren we ons dat er een grote samenhang is tussen gehoor en gehoorverlies en taal/communicatie, cognitie en psychosociaal functioneren. Daarom hechten we groot belang aan de andere disciplines in het AC en in Amsterdam UMC. Het AC-team bestaat ondermeer uit klinisch fysicus – audiologen, klinisch linguïsten, logopedisten, psychologen/orthopedagogen en maatschappelijk werkers. We werken intensief samen met KNO-artsen en andere specialisten uit Amsterdam UMC.

Het Audiologisch Centrum van Amsterdam UMC heeft een speciale focus op de zorg voor slechthorende kinderen en voor mensen die op hun werk knelpunten ervaren vanwege gehoorverlies. We richten ons op optimaal functioneren en participeren ondanks problemen met gehoor of taal. De klinisch fysicus audioloog moet voldoende vertrouwd zijn met de expertise van de overige teamleden om gezamenlijk deze zorg te kunnen vormgeven.

Meer informatie over het Audiologisch Centrum Amsterdam UMC vind je op [link].

 

Perifere stage in Alkmaar of Amersfoort

Tijdens de opleiding loop je een half jaar stage in een perifeer audiologisch centrum om ervaring op te doen in een andere setting. Wij werken hiervoor samen met het Audiologisch Centrum Holland Noord (NSDSK) en het Audiologisch Centrum Amersfoort (Pento).

 

Wetenschappelijk onderzoek en projecten -> verdiepend

Wetenschappelijke vorming is een essentieel onderdeel van de opleiding. Voor de rol van hoofdbehandelaar is academische diepgang van belang en ook om het vakgebied te verder kunnen ontwikkelen en om innovaties te kunnen evalueren, beoordelen en te introduceren. Dit leer je door het uitvoeren van een eigen wetenschappelijk project. Door middel van wetenschappelijk onderzoek  verdiep je je in een bepaald onderwerp en raak je vertrouwd met wetenschappelijke methodes. Het wetenschappelijk onderzoek is ingebed in de interdisciplinaire researchgroep Ear and Hearing.  

Meer informatie over de researchgroep vind je op [link].

 

Toelatingseisen,  solliciteren, vragen en contact

Om tot de opleiding tot klinisch fysicus te worden toegelaten dien je in het bezit te zijn van een master fysica (natuurkunde). Daarnaast is een aantal andere universitaire masteropleidingen aangewezen die gelijkwaardig worden geacht aan het masterexamen fysica, en dus eveneens toegang bieden tot de opleiding. Zie hiervoor het overzicht op de website van de stichting OKF http://www.stichtingokf.nl/index.php/opleiding-volgen.

We zoeken kandidaten die natuurkundige principes kunnen toepassen in een  medische en sociale context met uitstekende communicatieve vaardigheden.

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met dr. S.T. Goverts, via st.goverts@amsterdamumc.nl.

 

 

Opleiders en opleidingsgroep

Opleiders

Opleider                                                         Theo Goverts

Plaatsvervangend opleider                            Patrick Brienesse

Co-opleider AC Holland Noord (NSDSK)        Marcel Maré

Co-opleider AC Amersfoort (Pento)              Maj vd Tillaart

 

Opleidingsgroep

klinisch fysici audiologen AC Amsterdam UMC

 • Cas Smits, Femke Theelen, Marre Kaandorp, Niek Versfeld, Patrick Brienesse, Sabine Engels, Saskia Bruijn, Theo Goverts, Tim Bost, Yvonne Simis,

Overige leden AC Amsterdam UMC

 • Elske Bolk, klinisch linguïst; Hieke Kieft, logopedist

klinisch fysici audiologen AC Holland Noord

 •  Marcel Maré, Julia Rieck, Richard de Quillettes

klinisch fysici audiologen AC Amersfoort

 • Maaike de Vrijer, Maj van den Tillaart, Mieke Janssens, Rolph Houben, Wiepke Koopmans