Radiologie Opleiding radiodiagnostisch laborant (Onderwijs)

De meeste mensen hebben zelf of in hun directe omgeving wel eens met een röntgen(radiologie)afdeling te maken gehad. Ook in ziekenhuisseries op tv speelt radiologie vaak een belangrijke rol.

Toch weten veel mensen niet wat het vak van radiodiagnostisch laborant precies inhoudt. Deze informatie is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor de opleiding tot radiodiagnostisch laborant.

Wat zijn de werkzaamheden van de radiodiagnostisch laborant?

De radiodiagnostisch laborant voert verschillende diagnostische onderzoeken uit met behulp van röntgenstraling of magnetisme. Hiermee kan het hele lichaam worden afgebeeld. Sommige organen hebben ‘wat hulp’ nodig om zichtbaar te worden, zo worden bijvoorbeeld de darmen of alle bloedvaten zichtbaar gemaakt door het geven van contrastvloeistof. Naast het werken met apparatuur is de laborant verantwoordelijk voor de zorg aan de patiënt. De taken zijn dus gevarieerd van aard.

De laborant ontvangt patiënten voor het onderzoek en geeft uitleg ter voorbereiding van het onderzoek dat gaat plaatsvinden. Tegelijkertijd bedient de laborant hightech apparatuur. Omdat met röntgenstraling en magnetische velden wordt gewerkt, moet dit zeer zorgvuldig gebeuren.

Inhoud van het werk

De werkzaamheden worden zelfstandig of samen met een collega uitgevoerd. Ook wordt regelmatig met een radioloog (medisch specialist) samengewerkt.Daarnaast komt de laborant ook regelmatig op de operatiekamers, de intensive care afdeling en natuurlijk de spoedeisende hulp. Op de operatiekamers assisteert de laborant bij operaties waarbij zogenaamde röntgendoorlichting nodig is. Wanneer een patiënt te zwak is om naar de röntgenafdeling te gaan, gaat de laborant met een mobiel röntgenapparaat naar de afdeling toe. Meestal gaat het daarbij om de intensive care of de couveuse afdeling. De spoedeisende hulp heeft een eigen röntgenkamer en een CT-scan. Hier worden foto’s gemaakt van patiënten na een klein of groot ongeval.

De radiodiagnostisch laborant moet, aan de hand van richtlijnen en aanwijzingen van de specialist of huisarts, bepalen hoe de foto’s moeten worden ingesteld. De laborant beoordeelt of de foto’s technisch goed zijn gelukt en of de vraagstelling van de specialist of huisarts beantwoord kan worden. Vervolgens beoordeelt de radioloog de foto’s en stelt de diagnose vast.

Een MRI-afbeelding van het hoofd Een MRI-afbeelding van het hoofd

Diensten

Radiodiagnostisch laboranten draaien verschillende diensten.

  • De dagdienst begint om 8.15 uur en loopt tot 17.00 uur.
  • De avonddienst start om 15.30 uur en eindigt om 23.30 uur.
  • Nachtdiensten duren van 23.15 uur tot 8.15 uur in de ochtend. Laboranten draaien nachtdienst gedurende drie (inclusief het weekend) of vier nachten (doordeweeks) achtereen.

Avonddiensten duren aaneengesloten vijf (doordeweeks) of twee (weekend) dagen. Omdat het AMC een groot ziekenhuis is, werken laboranten in de avonddienst met z’n drieën en in de nachtdienst met z’n tweeën. Daarnaast zijn er bereikbaarheidsdiensten waarin een laborant oproepbaar is, maar niet in het ziekenhuis hoeft te zijn. Voor specialistische onderzoeken met de MRI of CT-scan staat de laborant paraat om naar het ziekenhuis te komen.

De opleiding

Het AMC heeft een ‘inservice’ opleiding tot radiodiagnostisch laborant. Dat betekent tegelijkertijd werken én leren. Deze opleiding start ieder jaar in september. Het eerste halfjaar is de beroepsvoorbereidende periode (BVP), dit is een periode waar vooral de theorie centraal staat. Vervolgens start de student met de praktijkleerperiode (PLP), dit is de periode van 2,5 jaar waarin de student veelal op de afdeling werkt.

Al vanaf het begin, dus ook al tijdens de BVP, is de student in dienst van het AMC. Het theoretische deel is in het Opleidingsinstituut Zorg en Welzijn en wordt verzorgd door de Amstel Academie in Amsterdam. De student zal hier tijdens de beroepsvoorbereidende periode ongeveer twee weken per maand theoretische les krijgen en in de praktijkleerperiode ongeveer eens in de vier weken. Aan het eind van het tweede jaar wordt gestart met het werken in weekend- en avonduren.

De toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot deze opleiding is minimaal een HAVO diploma vereist of een afgeronde MBO opleiding op niveau 4. Het AMC stelt daarbij wis- en natuurkunde verplicht. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk goed met mensen om te kunnen gaan.

De studiekosten

Tijdens de opleiding vergoedt het ziekenhuis de studiekosten en ontvangt de student een leerlingensalaris zoals aangegeven in de CAO academische ziekenhuizen.

Contact

Bent u geïnteresseerd in deze opleiding, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de praktijkopleiders van radiologie:

  • Mevr. Jacqueline van Dijk (dinsdag en donderdag)
  • Mevr. Marloes Peusken (maandag en dinsdag)
  • 020 - 566 3876 of ro-po@amc.uva.nl
Bloedvaten, zichtbaar door middel van het geven van contrast, en een 3D-CT-plaatje van de dikke darm. Bloedvaten, zichtbaar door middel van het geven van contrast, en een 3D-CT-plaatje van de dikke darm.