Informatie veterinaire leerlijn

De Master EBPiHC biedt bij voldoende belangstelling een Veterinaire leerlijn aan die de eerste drie courses (31 EC) van het totale curriculum omvat en een speciale werkgroep waarin praktische voorbeelden uit de diergeneeskundige praktijk worden aangeboden.

Wetenschappelijk bewijs in de diergeneeskunde kan, evenals in Evidence Based Medicine, expliciet en in harde uitkomstmaten worden uitgedrukt. Maar de effectiviteit van diergeneeskundige zorg wordt tot dusver eerder in observationele studies dan in bijvoorbeeld een Randomised Controlled Trial onderzocht. Het niveau van bewijsvoering (level of evidence) kan derhalve nog verder worden geëxploreerd.