Hoe bediende de Master EBPiHC haar studenten in de corona-crisis?

Op dit moment vinden de colleges weer zoveel mogelijk fysiek plaats in het AMC. We hebben wel de goede dingen uit de corona-periode meegenomen naar het huidige onderwijs. Tegenwoordige kunnen studenten bij ons ook hybride studeren.

Het online onderwijs tijdens de corona-crisis was een hele verandering, maar onze studenten waren enthousiast. Hieronder een greep uit de reacties:

-Ik wil langs deze weg mijn waardering uitspreken over de manier waarop er sinds donderdag (12 maart) is gecommuniceerd naar ons toe. Heel betrokken en snel geïmproviseerd. Heel blij met de persoonlijke benadering binnen deze master. (S)

-Ik wil graag nog even mijn complimenten uiten richting het hele docententeam. Het college van gisteravond vond ik namelijk erg fijn, het is fijn dat de structuur van de normale college avonden aangehouden wordt. De werkgroep werkte ook prima, fijne manier om toch vragen te kunnen stellen en meer toelichting op het hoorcollege en over R te krijgen. 

Je kunt merken dat jullie er alles aan doen om dit zo goed mogelijk voor ons neer te zetten, super! Complimenten daarvoor! Ik ga in elk geval weer met vol vertrouwen aan de slag dit blok? (L)

-Ik wil me hier graag bij aansluiten. Ik vind het heel bijzonder hoe het docententeam in zo'n korte periode toch alles op zo'n manier heeft ingericht dat we 'gewoon' door kunnen gaan. Ook ik heb de lessen gisteren als erg prettig ervaren. Mijn complimenten! Hartelijk bedankt (T)

-Sluit me hier volledig bij aan. Heb ook genoten van het R-Cafe filmpje van deze week. Leuk gedaan! :-) (I)

-Ik sluit me hierbij aan, zeer snelle reacties en zeer bemoedigend! (P)

-Mijn complimenten hoe de Master EBPiHC anticipeert in deze onzekere tijden van COVID-19. (l)

-Hoop dat het u goed gaat in deze tijd. Wetende dat u en uw uw collega`s hard werken voor ons studenten, spreek ik mijn waardering uit. (A)

-Zo blij met mijn keuze om deze studie te doen. Heerlijk om mijn hersens te gebruiken, super interessante stof, goede docenten, leuke medestudenten. Echt heel blij! (E)

Wat is de studiebelasting?
Wekelijks volgt de student 5 uur concactonderwijs. De ervaring leert dat de wekelijkse zelfstudie gemiddeld 23 uur bedraagt.
Hoe kan ik mij aanmelden?

Aanmelding voor de Masterstudie Evidence Based Practice in Health Care vindt plaats via het bij het Onderwijsbureau te verkrijgen aanmeldingsformulier. De inschrijving dient vergezeld te gaan van een kopie van het paspoort, een CV waaruit de genoten vooropleiding(en) en werkervaring blijken, een kopie van het hbo- of wo-diploma en een kopie van het diploma en de cijferlijst van het genoten voortgezette onderwijs. De toelating tot de studie wordt bepaald aan de hand van toelatingseisen en vervolgens op volgorde van aanmelding.

Voor wie is de studie geschikt?
Voor artsen, dierenartsen, tandartsen, specialisten, paramedici, promovendi, verpleegkundigen en verloskundigen.
Wat zijn de studiekosten voor deze postinitiële master?
De masteropleiding Evidence Based Practice in Health Care is een zogenaamde postinitiële masterstudie. Dit type opleiding wordt niet door de overheid bekostigd, ook niet wanneer u al andere masterstudie volgt. De studiekosten voor de Postinitiële Master Evidence Based Practice in Health Care bedragen voor het studiecohort 2023 - 2025 € 12.000,- totaal voor de twee academische jaren. Deze studiekosten kunnen betaald worden in twee termijnen. U ontvangt dan in oktober 2023 een factuur van € 6.000,- en een factuur met hetzelfde bedrag in oktober 2024. Zie ook de vraag: Studiefinanciering en levenlanglerenkrediet.
Studiefinanciering en Levenlanglerenkrediet

Studenten van deze NVAO geaccrediteerde postinitiële Masterstudie van de Universiteit van Amsterdam komen niet in aanmerking voor studiefinanciering door de overheid. Bij aanvang van de studie per september 2019 is een fiscale aftrekbaarheid van studiekosten van toepassing. Deze aftrek van scholingsuitgaven wordt mogelijk per januari 2020 afgeschaft. Er ligt hiervoor op dit moment een wetsvoorstel. Hoewel de totale studiekosten in twee termijnen kunnen worden voldaan, kan het fiscaal aantrekkelijk zijn die kosten in één termijn (in 2019) te betalen in verband met de mogelijkheid van volledige fiscale aftrekbaarheid.

Ter compensatie van de fiscale aftrekbaarheid is door de overheid het zogenaamde ‘Levenlanglerenkrediet’ in het leven geroepen. Hierbij is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om geld te lenen voor het betalen van de studiekosten. Op dit moment bedraagt de rente van deze lening 0% en geldt een terugbetalingsregeling over een periode van 15 jaar.

(https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp)

Krijg ik accreditatiepunten?
Voor ruim 67 beroepsverenigingen worden accreditatiepunten toegekend.
Hoe gaat de Master EBPiHC met mijn persoonlijke gegevens om?
In bijgaand privacy statement leggen wij u uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen.