Wat is de studiebelasting?
Wekelijks volgt de student 5 uur concactonderwijs. De ervaring leert dat de wekelijkse zelfstudie gemiddeld 23 uur bedraagt.
Hoe kan ik mij aanmelden?

Aanmelding voor de Masterstudie Evidence Based Practice in Health Care vindt plaats via het bij het Onderwijsbureau te verkrijgen aanmeldingsformulier. De inschrijving dient vergezeld te gaan van een kopie van het paspoort, een CV waaruit de genoten vooropleiding(en) en werkervaring blijken, een kopie van het hbo- of wo-diploma en een kopie van het diploma en de cijferlijst van het genoten voortgezette onderwijs. De toelating tot de studie wordt bepaald aan de hand van toelatingseisen en vervolgens op volgorde van aanmelding.

Voor wie is de studie geschikt?
Voor artsen, dierenartsen, tandartsen, specialisten, paramedici, promovendi, verpleegkundigen en verloskundigen.
Wat zijn de studiekosten voor deze postinitiële master?
De masteropleiding Evidence Based Practice in Health Care is een zogenaamde postinitiële masterstudie. Dit type opleiding wordt niet door de overheid bekostigd, ook niet wanneer u al andere masterstudie volgt. De studiekosten voor de Postinitiële Master Evidence Based Practice in Health Care bedragen voor het studiecohort 2024 - 2026 € 12.000,- totaal voor de twee academische jaren. Deze studiekosten kunnen betaald worden in twee termijnen. U ontvangt dan in oktober 2024 een factuur van € 6.000,- en een factuur met hetzelfde bedrag in oktober 2025. Zie ook de vraag: Studiefinanciering en levenlanglerenkrediet.
Studiefinanciering en Levenlanglerenkrediet

Studenten van deze NVAO geaccrediteerde postinitiële Masterstudie van de Universiteit van Amsterdam komen niet in aanmerking voor studiefinanciering door de overheid. Bij aanvang van de studie per september 2019 is een fiscale aftrekbaarheid van studiekosten van toepassing. Deze aftrek van scholingsuitgaven wordt mogelijk per januari 2020 afgeschaft. Er ligt hiervoor op dit moment een wetsvoorstel. Hoewel de totale studiekosten in twee termijnen kunnen worden voldaan, kan het fiscaal aantrekkelijk zijn die kosten in één termijn (in 2019) te betalen in verband met de mogelijkheid van volledige fiscale aftrekbaarheid.

Ter compensatie van de fiscale aftrekbaarheid is door de overheid het zogenaamde ‘Levenlanglerenkrediet’ in het leven geroepen. Hierbij is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om geld te lenen voor het betalen van de studiekosten. Op dit moment bedraagt de rente van deze lening 0% en geldt een terugbetalingsregeling over een periode van 15 jaar.

(https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp)

Krijg ik accreditatiepunten?
Voor ruim 67 beroepsverenigingen worden accreditatiepunten toegekend.
Hoe gaat de Master EBPiHC met mijn persoonlijke gegevens om?
In bijgaand privacy statement leggen wij u uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen.