Postinitiële master EBPiHC: doelgroep, leerdoelen en studiebelasting

Bent u als ervaren arts, dierenarts, tandarts, medisch specialist, paramedicus, promovendus, co-assistent, apotheker, verpleegkundige of verloskundige op zoek naar een studie waar de dagelijkse klinische praktijk en wetenschap op praktische wijze samen komen?

Met de postinitiële master EBPiHC kunt u als breed georiënteerde professional (beroepstitel: klinisch epidemioloog) vakoverstijgend participeren in klinisch multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek. Een unieke studierichting met een curriculum van een evident academisch niveau.

De academische vorming garandeert een brede professionele oriëntatie binnen de eigen discipline, maar ook daarbuiten. Studenten zijn in staat tot het systematisch selecteren van medisch-wetenschappelijke literatuur, kritische beoordeling daarvan en praktische implementatie van de verkregen resultaten. Zij zijn in staat tot het initiëren, adequaat (laten) uitvoeren, analyseren en rapporteren van gedegen onderzoek. Uitgebreide kennisname van methoden en technieken van de klinische epidemiologie en biostatistiek staat hierbij centraal. Kennis, begrip en vaardigheden zijn gericht op het wetenschappelijk onderbouwen van de klinische praktijk: Evidence Based Practice.

Studiebelasting en contacturen

De totale nominale studieduur bedraagt 2 jaar parttime, inclusief de tijd voor het uitvoeren van een (patiëntgebonden) onderzoek. De studie kent een modulaire opzet, waarbij (met uitzondering van de Capita Selecta) elke bijeenkomst bestaat uit een Lecture en een Tutorial. Wekelijks volgt de student 5 uur contactonderwijs. De ervaring leert dat de wekelijkse zelfstudie gemiddeld 23 uur bedraagt. Het contactgebonden onderwijs voor de studie 2024-2026 vindt plaats op woensdag van 17.00 - 22.00 uur.

The professional in the lead

De studie is ontwikkeld vanuit de rijke traditie van Evidence Based Medicine in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. De masterstudie is sinds 2002 erkend door de Universiteit van Amsterdam als een volwaardige universitaire 'kopstudie' en leidt tot de titel Master of Science (MSc).
Na afronding van de studie kunnen de afgestudeerden vakoverstijgend participeren in klinisch multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek en zijn zij als breed georiënteerde professionals in staat om zulk onderzoek te initiëren en uit te voeren. Daarnaast vertolken zij door het gebruik van wetenschappelijke informatie als basis voor het klinisch handelen, een vooraanstaande rol binnen hun oorspronkelijke beroepsgroep volgens het inmiddels bekende AMC-adagium “the professional in the lead”. De Masters of Science EBPiHC verschaffen een solide wetenschappelijke basis voor hun beroepsmatig handelen en sluiten aldus aan bij de landelijke ontwikkelingen, de visie van de Nederlandse overheid en de kerndoelen van de beroepsorganisaties in de gezondheidszorg. Daarmee spelen zij een vooraanstaande rol in de ontwikkelingen in de veranderende gezondheidszorg.

Naast aanstellingen met een uitdrukkelijk wetenschappelijke inhoud, stromen studenten na afronding van de studie eveneens uit naar hun oorspronkelijke beroepspraktijk. Zij combineren hun aanwezige klinische vaardigheden met de nieuw verworven wetenschappelijke kennis en kunnen zodoende een essentiële bijdrage leveren aan Evidence Based Practice door met bestaand of nieuw wetenschappelijk onderzoek klinische richtlijnen te ontwikkelen en te implementeren. Zij vervullen (nieuwe) functies op academisch niveau als EBP-specialist, -consulent, docent of beleidsmaker in hun discipline, dan wel als klinisch wetenschappelijk onderzoeker.

Ook kunnen afgestudeerden een academisch promotietraject volgen waarna zij, na het verkrijgen van de titel van 'Doctor' (PhD/Dr.), via een postdoc-plaats aan een academisch instituut, hun kennis en vaardigheden op een hoog seniorniveau kunnen ontwikkelen.

    Aanvragen brochure en aanmelden: masterstudies@amsterdamumc.nl