Antibiotic stewardship: Online course

Hoe zeker ben jij als je een antibioticum voorschrijft? Kies je de juiste antibioticasoort, de juiste toedieningsvorm en de juiste dosering?

Data     

Direct toegankelijk, niet gebonden aan bepaalde data of tijden

Duur module

3 modules van 1 uur, totale duur: 3 uur.

Locatie

n.v.t.

Voor wie 

Alle aios

Stuur een mail naar doo@amsterdamumc.nl als je de drie modules hebt afgerond. Dan ontvang je een digitaal DOO certificaat.

Inhoud

Er zullen maar weinig aios zijn die nog nooit antibiotica hebben voorgeschreven. Het voorschrijven van antibiotica wordt echter steeds ingewikkelder. Bovendien is er in de medische curricula relatief weinig aandacht voor het voorschrijven van antibiotica.

De afdeling Medische Microbiologie van het AMC organiseert daarom de online course Antibiotic stewardship . In deze online course worden de werkingsmechanismen, indicaties, doseringen en bijwerkingen van de belangrijkste antibioticaklassen behandeld. Er zal worden ingegaan op de activiteit van deze middelen tegen verschillende micro-organismen en hun toepassing bij verschillende infectiebeelden. De opgedane kennis zal worden getoetst met theorievragen.

De E-learning bestaat uit drie aparte modules

  1. Urineweginfecties
  2. Bacteriologie
  3. Antibiotica

Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen aan deze module.

Links naar de E-learning

E-learning bacteriologie

E-learning antibiotica

E-learning urineweginfectie

Contact en vragen

Voor vragen kun je mailen naar: doo@amsterdamumc.nl

Het secretariaat is aanwezig op maandag t/m donderdag

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer