Overzicht opleidingen

In het AMC kunnen verschillende medisch specialistische vervolgopleidingen worden gevolgd. De informatie over deze opleidingen is deels te vinden op deze website, maar de website is nog in aanbouw.

Voor vragen over de medisch specialistische vervolgopleidingen kunt u contact opnemen met ambtelijk secretaris van de centrale opleidingscommissie medische vervolgopleidingen: coc@amc.nl.