Sociale geneeskunde Arts Maatschappij en Gezondheid - Opleiding tot Arts Maatschappij en Gezondheid

De opleiding tot arts Maatschappij&Gezondheid duurt 4 jaar. In het AMC kan de 2e fase worden gelopen (2 jaar) en zijn op de afdeling sociale geneeskunde momenteel 3 artsen in opleiding tot specialist (aios).

Informatie

De opleiding bij het AMC-SG is duaal van karakter en bestaat uit een combinatie van cursorisch onderwijs bij de Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH) en de praktijkopleiding bij de afdeling sociale geneeskunde van het AMC . Voor het keuzeonderwijs kan de aios ook bij andere (opleidings)instituten dan de NSPOH terecht mits de inhoud van het onderwijs voldoet aan de gestelde eisen.
De praktijkopleiding tot academische Arts M&G bij het AMC-SG  volgt het Kaderbesluit (2013) dat op alle sociaalgeneeskundige beroepsopleidingen van toepassing is.

Ook de structuur van de opleiding tot academische arts M&G is vergelijkbaar met die van de andere praktijkgerichte (GGD) opleidingen tot arts M&G. De dagelijkse werkzaamheden op de afdeling sociale geneeskunde (onderzoeks- en onderwijsactiviteiten) vormen het uitgangspunt voor de praktijkopleiding, aangevuld met opdracht gestuurde stages in andere werkvelden van de arts M&G.
De academische aios M&G volgt de opleiding aan de hand van het onderwijsschema van de NSPOH en een individueel ontwikkelingsplan (IOP), dat regelmatig kan worden bijgesteld. Aan het einde van de opleiding voldoet de aios aan het competentieprofiel van de arts M&G (vastgesteld door de KAMG), met daarnaast een verdieping van onderzoeks- en/of onderwijscompetenties.

Toelatingseisen en solliciteren

Aios M&G die vanaf 1 januari 2019 met de opleiding starten, komen in dienst van de SBOH.

Voor informatie over de selectieprocedure zie https://www.artsmg.nl

Opleider

dr. I. Rupp

Vragen en contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met i.rupp@amc.uva.nl

https://www.artsmg.nl