Klinische farmacologie - Opleiding tot klinisch farmacoloog

De opleiding tot Klinisch Farmacoloog duurt 1 jaar. In het AMC zijn op de afdeling Apotheek gemiddeld 3-4 artsen/apothekers in opleiding.

Informatie

Klinisch farmacologen spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van rationeel gebruik van geneesmiddelen, in het individualiseren en optimaliseren van geneesmiddeltherapie, in het herkennen en behandelen van geneesmiddelbijwerkingen en intoxicaties, in de vertaling van farmacologische concepten uit fundamenteel onderzoek naar de praktijk, in de klinische ontwikkeling van geneesmiddelen, in de kwaliteit en veiligheid van klinische geneesmiddelonderzoek en in de overdracht van deze deskundigheid aan studenten, artsen en apothekers.

De opleiding klinische farmacologie in het AMC kan worden doorlopen door artsen met minstens drie jaar vervolgopleiding/specialisatie, basis-artsen, (ziekenhuis-)apothekers, AIOs ziekenhuisfarmacie, bio-medici/farmaceuten met promotieonderzoek op het gebied van de klinische farmacologie.

De totale opleidingsduur is 1 jaar voltijds, maar kan ook part-time worden doorlopen. In overleg met de opleider wordt door de kandidaat een individueel opleidingsprogramma opgesteld. Dit opleidingsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie & Biofarmacie. Binnen het AMC bestaat de opleiding klinische farmacologie uit de volgende onderdelen:

  1. Direct patiënt-gebonden zorg (stages op verschillende klinische afdelingen en laboratoria)
  2. Participatie in de onderwijstaken op het gebied van farmacologie en farmacotherapie
  3. Participatie in de commissietaken (METC, Ziekenhuismedicatiecommissie)
  4. Klinisch farmacologisch onderzoek
  5. Cursussen en excursies (College Beoordeling Geneesmiddelen, RIVM, Lareb)

Toelatingseisen en solliciteren

De opleiding klinische farmacologie in het AMC kan worden gevolgd door artsen met minstens drie jaar vervolgopleiding/specialisatie, basis-artsen, (ziekenhuis-)apothekers, AIOs ziekenhuisfarmacie,  bio-medici/farmaceuten met promotieonderzoek op het gebied van de klinische farmacologie. Internisten kunnen de opleiding in affiliatie met AvL/NKI volgen.

Opleider

Prof. dr. Ron Mathôt

Vragen en contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnement met Prof. dr. Ron Mathôt, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog (r.mathot@amc.uva.nl)