Communicatie onderwijs

Arts- patiënt communicatie verdient expliciete aandacht in de opleiding van de aios omdat dit een onmisbaar onderdeel van het medisch handelen vormt. Om goede zorg te kunnen leveren dien je op empathische wijze aan te kunnen sluiten bij de (hulp) vraag van de patiënt en tot een gedeeld besluit te komen. Daarbij is het van fundamenteel belang om als arts de regie over je gesprekken te behouden. Het communicatieonderwijs biedt inzicht in eigen gespreksvoering en praktische tips ter verbetering.

Het onderwijs wordt op maat gemaakt en afgestemd op de specialisatie en leervragen van de deelnemers. Centraal staan de basisvaardigheden: actief luisteren, omgaan met tijdsdruk, regie houden (structueren en begrenzen), gedeelde besluitvorming en effectief geruststellen. Daarbij kan er gekozen voor inhoudelijke verdieping op thema's als lage gezondheidsvaardigheden, somatisatie, diversiteit of leefstijlverandering. De docent voorziet in het theoretisch kader, deelnemers krijgen persoonlijke feedback en er worden ervaringen en best practices uitgewisseld.

Data en duur module  

In overleg met docent en deelnemers

Locatie   

Op eigen afdeling of polikliniek

Voor wie   

Aios in opleiding bij het UMC

Aantal aios per cursus  

In overleg met de docent

Na deelname aan de cursus ontvang je digitaal een DOO certificaat.

Docenten

De module wordt uitgevoerd door een hiertoe speciaal gekwalificeerd psycholoog.

Kosten

Over annuleringskosten worden bij inschrijving nadere afspraken gemaakt.

Inschrijven

Aanmelden kan via mailto:doo@amsterdamumc.nl

Voor aanvang van de cursus krijg je ook een bevestiging met gedetailleerde informatie en eventuele opdrachten.

Contact en vragen

Wil je meer weten? Neem dan contact op met secretariaat DOO: doo@amsterdamumc.nl

Het secretariaat is aanwezig op maandag t/m donderdag

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer