Teach the teacher

Het competentiegericht opleiden van aios vereist specifieke didactische vaardigheden. Het Teach the Teacher programma stelt opleiders, plaatsvervangend opleiders en leden van de opleidingsgroep die betrokken zijn bij opleiden van aios, in de gelegenheid zich didactisch verder te ontwikkelen. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen die los van elkaar te volgen zijn.

Contact