Fit to Perform

Vitaliteit is onderdeel van je professionaliteit. Dit is het uitgangspunt van deze module. Bevlogen, energieke dokters functioneren en presteren beter, en met meer werkplezier. Vitale dokters leveren ook de beste patiëntenzorg. Reden genoeg om vitaliteit hoog op de agenda te zetten.

Data 2023:

Elke cursus bestaat uit drie dagdelen.

cursus 1: 1e 23 mrt 13:30 - 17:30 / 2e 05 apr 13:30 - 17:30 / 3e 17 mei 13:00 - 14:00

cursus 2: 1e 21 sep 13:30 - 17:30 / 2e 04 okt 13:30 - 17:30 / 3e 03 nov 13:00 - 14:00

Deelname
Verplichte deelname aan alle dagdelen. Het is niet mogelijk om de dagdelen afzonderlijk te volgen.

Locatie
Locatie is extern/buiten Amsterdam UMC!

Voor wie
Alle aios

Aantal aios per cursus
Max. 12

Wat neem je mee naar huis?
In deze basiscursusverkennen we vitaliteit in relatie tot professional performance. Je maakt kennis met methoden om je eigen vitaliteit in relatie tot je werk- en leefomgeving te analyseren. Je krijgt (meer) inzicht in je eigen vitaliteit, verkent wat voor jou de belangrijkste energiegevers en –vreters zijn, leert over (de effectiviteit van) vitaliteitsverhogende interventies en over de bewezen effecten van (gebrek aan) vitaliteit op de patiëntenzorg. Je maakt een eigen performance- en vitaplan.

Waaruit bestaat de module?

  • Kennisoverdracht over professional performance en vitaliteit
  • Reflectie en uitwisseling over je eigen functioneren in termen van de drie pijlers van professional performance
  • Oefeningen ter verkenning van eigen vitaliteit, energiebronnen en energievreters
  • Uitwisselen van ervaringen, tips en best practices voor behoud en bevordering van vitaliteit
  • Opstellen van een (beknopt) individueel performance- en vitaplan.

Docenten
Prof. dr. M.J.M.H. Lombarts, Professional Performance & Compassionate Care,

Department of Medical Psychology

Rosa Bogerd, PhD candidate Professional Performanse & Compassionate Care,

Department of Medical Psychology

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen aan deze module. Annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor de cursusdatum. Mailen naar doo@amsterdamumc.nl met opgave van reden voor het annuleren.

Afmelden voor een cursus en annuleringskosten 

Na inschrijving voor een cursus geldt de volgende regeling: neem bij verhindering per mail contact op met DOO@amsterdamumc.nl.
Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht.  Bij annuleringen op kortere termijn (< 30 dagen) wordt er € 150 in rekening gebracht bij jouw afdeling. Je kunt in dat geval wel je inschrijving kosteloos overdragen aan iemand anders mits je dat direct doorgeeft.
De annuleringsregeling geldt ook in geval van ziekte. Bij ‘no show’ (afwezigheid zonder bericht) wordt te allen tijde de volledige cursusprijs in rekening gebracht bij de afdeling waar je werkzaam bent.
Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus uiterlijk 4 weken voor de geplande datum door ons geannuleerd.

NB bij annuleren binnen 30 dagen voor aanvang en ‘no show’ wordt de opleider geïnformeerd. 

Inschrijven

Inschrijven

Voor aanvang van de cursus krijg je ook een bevestiging met gedetailleerde informatie en eventuele opdrachten.

Contact en vragen

Voor vragen en meer informatie kun je mailen naar: doo@amsterdamumc.nl

Het secretariaat is aanwezig op maandag t/m donderdag

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer