Anesthesiologie - opleiding tot anesthesioloog

Per jaar zijn er ongeveer 10-12 opleidingsplekken beschikbaar bij de afdeling Anesthesiologie op locatie AMC. Er zijn jaarlijks twee instroommomenten voor nieuwe assistenten.

Wat doet een anesthesioloog

Anesthesiologie vervult een spilfunctie in het ziekenhuis. Anesthesiologen zijn niet alleen betrokken bij de perioperatieve zorg in de ruimste zin, maar ook bij acute geneeskunde, intensive care, traumaopvang en de behandeling van acute en chronische pijn. De anesthesioloog is eindverantwoordelijk voor de vitale functies en het welzijn van de patiënten op het operatiecomplex en in een aantal gevallen dus ook daarbuiten.

Wat leer je in onze opleiding tot anesthesioloog?

De opleiding duurt 5 jaar, waarbinnen de AIOS zich specialiseert in pijngeneeskunde, intensive care of algemene perioperatieve zorg.

Participatie in de patiëntenzorg, het toepassen van “evidence based medicine” en het aanleren van klinisch en wetenschappelijk denken vormen het fundament van de opleiding.

De AIOS Anesthesiologie bekwaamt zich in theorie en de praktijk in verschillende soorten venapuncties, arteriële puncties, luchtwegmanagementprocedures en de diverse centrale en perifere zenuwblokkades. Daarmee gepaard gaand verkrijgt de AIOS Anesthesiologie kennis van adequate algemene- en orgaanspecifieke monitoring, kennis van de (patho)fysiologie, farmacologie, (anti)stolling en bloedmanagement en de implicaties voor een behandelplan.

Gedurende de gehele opleiding vindt er scholing in theorie en praktijk plaats. Als ondersteuning bij het leren op de werkplek wordt regelmatig cursorisch onderwijs gegeven. Er vindt ook scholing plaats op landelijke en internationale cursussen en congressen.

Waarom kiezen voor het Amsterdam UMC, locatie AMC?

De afdeling Anesthesiologie van Amsterdam UMC, locatie AMC, was de eerste academische afdeling anesthesieafdeling in Nederland en bood als eerste een opleiding tot anesthesioloog aan (toen nog in het Wilhelmina Gasthuis). De missie van onze afdeling is nog steeds ‘vooruitstrevend in perioperatieve zorg’.

Jaarlijks worden op het 25 kamers tellende OK-complex van het Amsterdam UMC, locatie AMC, zo’n twaalf- tot dertienduizend ingrepen verricht. Daar komen zo’n vijf- tot zesduizend behandelingen bij die in dagbehandeling plaatsvinden in het Dagcentrum. De afdeling anesthesiologie bestaat uit 60 anesthesiologen die in samenwerking met 55 anesthesiologen in opleiding en zo’n 75 anesthesiemedewerkers goede anesthesiologische zorg garanderen.

Solliciteren:

Heb je interesse in de opleiding tot anesthesioloog?  kijk dan voor meer informatie op de vacaturepagina werkenbijamc.nl.