Anesthesiologie - Opleiding tot anesthesioloog

Per jaar zijn er ongeveer 10-12 opleidingsplekken beschikbaar. Er zijn jaarlijks twee instroommomenten voor nieuwe assistenten.

Bekijk de vacature op werkenbijamc.nl.

De afdeling Anesthesiologie vervult een spilfunctie in het ziekenhuis. Als anesthesioloog ben je betrokken bij de perioperatieve zorg in de ruimste zin, acute geneeskunde, intensive care, traumaopvang en de behandeling van acute en chronische pijn. Je bent eindverantwoordelijk voor de vitale functies en het welzijn van de patiënten op het operatiecomplex.

Participatie in de patiëntenzorg, het toepassen van “evidence based medicine” en het aanleren van wetenschappelijk denken, vormen het fundament van de opleiding. De AIOS Anesthesiologie bekwaamt zich in theorie en de praktijk in verschillende soorten venapuncties, arteriële puncties, luchtwegmanagementprocedures en de diverse centrale en perifere zenuwblokkades. Daarmee gepaard gaand verkrijgt de AIOS Anesthesiologie kennis van adequate algemene- en orgaanspecifieke monitoring, kennis van de (patho)fysiologie, farmacologie, (anti)stolling en bloedmanagement en de implicaties voor een behandelplan. Gedurende de gehele opleiding vindt er scholing in theorie en praktijk plaats. Als ondersteuning bij het leren op de werkplek wordt wekelijks lokaal onderwijs gegeven, maar worden ook landelijke cursussen georganiseerd.

De afdeling Anesthesiologie bestaat uit 60 anesthesiologen in samenwerking met 55 anesthesiologen in opleiding en zo’n 75 anesthesiemedewerkers.

Solliciteren

In 2019 zijn er twee sollicitatierondes:

  1. Juni 2019 - sluitingsdatum voor deze ronde is 1 mei 2019;
  2. November 2019 - sluitingsdatum voor deze ronde is 1 september 2019.

Solliciteren doe je via de website van werkenbijamc.nl.