Anesthesiologie - Opleiding tot anesthesioloog

Per jaar zijn er ongeveer 10-12 opleidingsplekken beschikbaar. Er zijn jaarlijks drie instroommomenten voor nieuwe assistenten. Namelijk: januari, april en september.

Elk jaar zijn er twee sollicitatierondes:

 1. maart/april - sluitingsdatum 28 februari;
 2. september/oktober - sluitingsdatum 31 juli.

Brieven die wij na de sluitingsdatum ontvangen schuiven wij automatisch door naar de volgende ronde.

Wij kunnen uw sollicitatie alleen in behandeling nemen als u ten minste in het derde jaar van uw Master opleiding zit, indien van toepassing pas na het co-schap anesthesie. Kandidaten dienen tenminste te voldoen aan Nederlands taalvaardigheidsniveau B1.

Stuur uw sollicitatie naar sollicitaties-anest@amc.uva.nl t.a.v. prof. dr. W.S. Schlack en dhr. prof. dr. dr. M.W. Hollmann.

Voeg de volgende zaken toe aan uw sollicitatie:

1. Sollicitatiebrief met daarin:

 • uw motivatie; waarom u kiest voor anesthesiologie;
 • uw motivatie; waarom u kiest voor het AMC en
 • uw sterke en zwakke punten.

2. Curriculum vitae:

 • uw naam, adres en (mobiel) telefoonnummer;
 • foto (voorkeur, maar optioneel);
 • vooropleidingen;
 • keuze en oudste co-schap, dan wel semi-arts stage;
 • overige relevante werkervaring;
 • eventuele wetenschappelijke publicaties/ambities Interesses, hobby’s en eventuele nevenactiviteiten;
 • referenties met actueel e-mailadres.

3. Laatst behaalde diploma en cijferlijst.

4. Facultatieve aanbevelingsbrieven.

Zet uw sollicitatie in één pdf-bestand

Wij verzoeken u de stukken als één pdf-bestand aan te leveren. Incomplete sollicitaties kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Inhoud en eisen AIOS-opleiding

Het takenpakket van de AIOS is afgestemd op de opleidingseisen. Daarnaast is de AIOS ook een collega van ons. Van alle AMC’ers wordt verwacht dat zij goed kunnen samenwerken en zowel klant- en/of patiëntgericht als ook resultaatgericht zijn.

Daarnaast vinden wij het als afdeling belangrijk dat je de volgende vaardigheden goed beheerst:

 • plannen en organisatie;
 • aanpassingsvermogen;
 • discipline;
 • stressbestendigheid;
 • kwaliteitsgerichtheid
 • besluitvorming;
 • overtuigingskracht.

Assessment

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure en bestaat uit twee onderdelen:

 1. Cognitieve capaciteitentest.
 2. Persoonlijkheidsvragenlijst.

Zie voor meer informatie onze

Beide onderdelen worden digitaal afgenomen (e-assessment). Het assessment wordt aangeboden aan kandidaten die op basis van de brief met bijlagen uitgenodigd worden.

Sommige sollicitaties houden wij in de portefeuille voor de eerstvolgende ronde, ook al volgt op de brief geen uitnodiging voor een gesprek. Als hiervoor gekozen wordt, sturen we u hier een brief over. U mag maximaal twee keer deelnemen aan een sollicitatieronde.