Reumatologie - Opleiding tot reumatoloog

De opleiding tot reumatoloog duurt 6 jaar. In de opleidingsregio AMC zijn gemiddeld 7 artsen in opleiding tot specialist (aios).

Informatie

De opleiding tot reumatoloog in de opleidingsregio AMC (OOR-AMC) is een opleiding in de volle breedte van de reumatologie in een enthousiasmerende, veilige opleidingsomgeving. De opleiding heeft een sterk immunologisch profiel.  De OOR-AMC bestaat, naast de afdeling klinische immunologie en reumatologie van het AMC, uit de afdelingen reumatologie van Flevoziekenhuis en Reade. De afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie van het AMC is een relatief jonge afdeling, die explosief gegroeid is tot een speler op wereldformaat. Ze is erkend als een center of excellence, niet alleen voor de European League Against Rheumatism (EULAR) maar ook voor the Federation of Clinical Immunology Societies (FOCIS).  Het OOR AMC is ambitieus en we willen een belangrijke bijdrage leveren, niet alleen aan onderzoek, maar ook aan patiëntenzorg, opleiding en onderwijs. En dat is niet mogelijk zonder een cultuur die dit draagt.

De opleiding tot reumatoloog bestaat uit 3 jaar vooropleiding in de interne geneeskunde en 3 jaar vervolgopleiding reumatologie. De vooropleiding start met een 12 maanden durende stage kliniek algemene interne geneeskunde. Dit wordt gevolgd door 4-6 maanden durende stages, waaronder verplicht stages polikliniek en consulten. Daarnaast zijn keuzestages infectieziekten, intensive care, vasculaire geneeskunde, longziekten, cardiologie, ouderengeneeskunde/ klinische geriatrie, nefrologie en hemato-oncologie mogelijk.

Het onderdeel reumatologie bestaat uit:

  • Kernprogramma (24 maanden, waarvan 6 maanden in een niet-universitaire instelling (Flevoziekenhuis of Reade))

Het kernprogramma omvat 10 thema’s of entrustable professional activities (EPA’s) die alle reumatologen dienen te beheersen, te weten basisactiviteiten, nieuwe poliklinische patiënt, poliklinische chronische patient, spoedpatient, intercollegiaal consult, second opinion, zorg in specifieke setting, supervisie, kennis en wetenschap en algemene competenties.

  • Profileringprogramma (12 maanden)

In het profileringsprogramma kan de reumatoloog in opleiding zich verder bekwamen in onderdeel/onderdelen van keuze. In het OOR-AMC worden alle mogelijke stages zoals beschreven in het landelijk opleidingsplan aangeboden. Te weten:

  • echografie (3 maanden)
  • kinderreumatologie (3 maanden)
  • klinisch of basaal wetenschappelijk onderzoek (6 maanden)
  • verdieping kernprogramma (12 maanden)
  • professionalisering als docent (3 maanden)
  • verdieping op grensvlak reumatologie-interne geneeskunde (3 maanden)
  • een verdieping op het grensvalk met (een of meer) andere voor de reumatologie relevante specialismen (orthopedie, revalidatiegeneeskunde of neurologie) (3 maanden)

Het individuele opleidingsschema wordt door de hoofdopleider in overleg met AIOS opgesteld, en zo nodig bijgesteld. Hierbij spelen wensen en keuzen van de betrokken AIOS, maar ook de wensen van andere AIOS en de mogelijkheden van de opleidingsinrichtingen een rol. In principe worden voorkeuren van de AIOS zoveel mogelijk gehonoreerd.

Opleider

prof. dr. N. de Vries, (plv) opleider: dr. M. van Onna

Vragen en contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. N de Vries n.devries@amc.uva.nl of Dr. M. van Onna m.vanonna@amc.uva.nl