Ziekenhuisfarmacie - Opleiding tot ziekenhuisapotheker

De opleiding tot ziekenhuisapotheker duurt 4 jaar. In het Amsterdam UMC, locatie AMC zijn op de afdeling Apotheek gemiddeld 4 apothekers in opleiding tot specialist (aios) werkzaam.

Informatie

De opleiding tot ziekenhuisapotheker in de apotheek van het Amsterdam UMC, locatie AMC heeft de ambitie om uitstekende ziekenhuisapothekers op te leiden die overal in Nederland aan de slag kunnen. Zij wil bovendien onderscheidend zijn op het gebied van het (mede)behandelaarschap in de kliniek, dichtbij de patiënt, de arts en de verpleging, en verder op het gebied van Therapeutic Drug Monitoring (TDM) en op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Dit laatste betreft zowel het eigen klinisch farmacologisch PK/PD onderzoek als de begeleiding van geneesmiddelenonderzoek in het Amsterdam UMC, locatie AMC vanuit het Kenniscentrum Geneesmiddelenonderzoek. Daarnaast wordt  ruime aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van aios.

Tijdens de opleiding worden oriëntatie (jaar 1)- en verbredingstages (jaar 2-4) gelopen op de verschillende afdelingen van de Apotheek: Productie, Laboratorium van de Apotheek, Farmaceutische Dienstverlening Apotheek, Kenniscentrum Geneesmiddelenonderzoek en de Poliklinische Apotheek. Daarnaast wordt uitgespreid over jaar 3 en 4 twaalf maanden besteed aan een differentiatie, waarvan 6 maanden het wetenschappelijke registratie onderzoek betreft. De apotheek heeft een erkenning voor de differentiatie klinische farmacologie en de differentiatie hemato-oncologie.

AIOS die instromen of doorstromen in het Amsterdam UMC, locatie AMC worden ingewerkt op de taken van de Productie-apotheker en van de Consulent (combinatie van de advisering ten behoeve van TDM en toxicologische vraagstukken, het beantwoorden van vragen uit de kliniek en het fungeren als achterwacht bij de dagdienst van de pharmacy-practitioner), die zij gedurende hun hele opleiding uitoefenen. Bovendien is er de taak als (mede)behandelaar: het dagelijks uitvoeren van medicatiereviews op de IC Kinderen en proactieve deelname aan de wekelijkse grote visite op de afdelingen chirurgie en hematologie.
Via de website  opleidingsetalage.nl worden stages aangeboden op de IC Kinderen en op de afdeling Kenniscentrum Klinisch Geneesmiddelenonderzoek. Zie voor nadere informatie https://www.opleidingsetalage.nl/opleidingen?specialisatie=37.

Tot slot geven aios onderwijs aan apothekersassistenten, Bachelor en Masterstudenten Geneeskunde en aan aios Interne Geneeskunde en nemen zij actief deel aan verschillende ziekenhuiscommissies.

De begeleiding van aios is in handen van het opleidingsteam, waaraan alle (ziekenhuis)apothekers deelnemen die een superviserende rol hebben. Uit D-RECT metingen die de afgelopen jaren herhaaldelijk zijn uitgevoerd blijkt dat het opleidingsklimaat door de AIOS als stimulerend en veilig wordt ervaren. Supervisoren zijn laagdrempelig benaderbaar. Aios worden bij alle ontwikkelingen in de apotheek betrokken, maar hebben zeker ook de vrijheid om richting en inhoud te geven aan hun eigen interesses. Voor de opleiding tot ziekenhuisapotheker wordt samengewerkt met de ziekenhuisapotheken van het Nederlands Kanker Instituut, de Stichting Apotheek Haarlemse Ziekenhuizen en de Noordwest Ziekenhuisgroep. Aios die in de opleiding instromen in het Amsterdam UMC, locatie AMC brengen minstens 12 maanden van hun 4-jarige opleiding door in 1 van de genoemde opleidingsinstellingen.

Toelatingseisen en sollicitaties

BIG-registratie als apotheker

Opleider

dr. R. M. van Hest

Vragen en contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Reinier van Hest r.m.vanhest@amc.uva.nl
tel: 020-5669111, vraag vervolgens naar sein 59861