Good Practice Opleiden

In deze workshop zoekt de groep gezamenlijke uitgangspunten (visie) en vertaalt deze naar de aanpak van het opleiden. (3 uur -3 ABAN-punten) .

Vandaaruit wordt helder wat de groep wil ontwikkelen om de opleidingskwaliteit te optimaliseren (criteria Scherpbier 2.0).

Informatie

In opleidingsgroepen wordt in de praktijk ‘gewoon’ opgeleid. Soms is het goed dit nader te expliciteren en met opleiders en aios er met elkaar over van gedachten te wisselen. Bijvoorbeeld aan de hand van vragen als: hoe kijken we tegen ‘onze aios’ aan, wat verwachten we van hen en wat verwachten zij van ons als opleiders? Wat voor chirurgen willen we opleiden? In wat voor zorgwereld komen zij terecht, wat moeten ze dan meer kunnen dan opereren? Hoe verhoudt ons opleidingsplan zich tot onze ambities? Hoe bereiken we competentieontwikkeling in alle CanMEDS domeinen?

Wat betekenen onze ambities voor onze aanpak? Hoe gaan we met elkaar om, zijn onze aios in the lead, zijn opleiders goede rolmodellen? Welke rollen vervullen we? Wat betekent gezamenlijk, als één groep, opleiden? Welke didactische instrumenten helpen ons bij het boeken van voortgang (EPA's, KPB, OSATS, IOP, Portfolio etc. etc)? Hoe helpen we elkaar hierbij en hoe houden we elkaar scherp….?

Kortom: hoe tevreden zijn we met onze opleidingspraktijk en als we beter ambiëren, hoe bereiken we dat dan?
Samen op zoek naar antwoorden op deze vragen levert een visie op en een doelgerichte aanpak van het opleiden. Het geeft inzicht in de eigen kwaliteit t.o.v. de geldende criteria en vooral gedeelde waarden als drijfveren voor goed opleiden en goede zorg. 
Hierbij is de insteek dat we voortbouwen op wat al goed gaat en zeker behouden/versterkt kan worden. Daartoe wordt de methodiek Appreciative Inquiry geïntroduceerd en toegepast. De principes van deze methode kunnen worden toegepast bij de coaching van aios.

 Na de bijeenkomst beschikt u over: 

  • de formulering van uw gezamenlijke toekomstgerichte formulering van de visie op leiden; 
  • een inventarisatie van uw ambities met de actoren aios en opleiders met betrekking tot de domeinen organisatie en ontwikkeling, opleidingsklimaat, professionalisering en Competentieontwikkeling (van de aios) – Scherpbier 2.0.

Data voor deze module worden in overleg met een opleidingsgroep gekozen. Indien u belangstelling heeft kunt u dit kenbaar maken via ttt@amc.uva.nl
Voor deze module worden 3 ABAN punten toegekend.

Aanmelden

U meldt zich aan door een mail te sturen naar: TtT@amc.nl onder vermelding van uw BIG-nummer en de gewenste Verdiepingsmodule, Intervisie of Workshop. U ontvangt een bevestiging met locatieaanduiding en enkele weken tevoren een reminder.

Professionals van andere disciplines (zoals verloskundigen) zijn welkom, wij verzoeken u vooraf contact met ons op te nemen.

De trainers

De modules worden uitgevoerd door een speciaal hiertoe opgeleide medisch specialist (teacher) en een psycholoog of onderwijskundige.

Kosten

Medewerkers van het AMC nemen kosteloos deel. 
Deelnemers uit andere ziekenhuizen wordt een deel van de kostprijs in rekening gebracht, te weten: € 130,-

De kosten worden gefactureerd en dienen vooraf te zijn betaald.

Annulering

Annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor de cursusdatum. Binnen 30 dagen voor aanvang van de training wordt geen restitutie verleend. In overleg met de programmaleider kan een vervangende collega aan de Verdiepingsmodule deelnemen.

AMC-specialisten: annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor de cursusdatum. Vanaf 30 dagen voor aanvang van de training wordt € 200,- organisatiekosten in rekening gebracht.

Informatie en maatwerk

Met inhoudelijke vragen en verzoeken tot maatwerk, kunt u terecht bij ttt@amc.nl

Organisatie en coördinatie: Bij- en Nascholing, Onderwijssupport

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: