Intervisie voor opleiders

Informatie

Intervisie heeft een afwijkende vorm van de andere VM’s. U committeert zich voor een langere periode aan een groep van gemiddeld 8 deelnemers van verschillende specialismen voor bijeenkomsten van 2 uur, met tussenpozen van 6 weken en een looptijd van minimaal één jaar. Intervisie gaat uit van uw specifieke leervragen en is bij uitstek geschikt voor onderzoek van uw persoonlijke effectiviteit in opleidingssituaties. Door zelfreflectie en feedback van de groepsleden krijgt u meer inzicht in hun eigen rol in opleiden, uw kwaliteiten en valkuilen. M.b.v. concrete opleidingssituaties krijgt u nieuwe perspectieven aangereikt in het bedenken van andere manieren om bestaande situaties te benaderen. Soms wordt n.a.v. een inbreng ook geoefend met het voeren van een (deel van een) gesprek, deelnemers kunnen er ook voor kiezen om één van de andere VM’s hiervoor te gebruiken.

Kenmerkende opleidingssituaties:

  • lastige begeleidingssituaties met aios, coassistenten/studenten
  • lastige beoordelingssituaties
  • lastige situaties met collega’s in de context van opleiden
  • lastige situaties met collega’s in de context van samenwerken
  • inbrengen van relevante punten en suggesties in de opleidingsvergadering.

Met intervisie, ontwikkelt u vaardigheden op de volgende terreinen:

  • vertrouwd raken met reflectieve methoden voor zelfonderzoek en het aanzetten van aios daartoe;
  • vergroten van de zelfeffectiviteit rondom opleiden en samenwerken;
  • katalyseren van noodzakelijke veranderingsprocessen.

U vergroot uw effectiviteit als lid van de opleidingsgroep.

Intervisie wordt begeleid door een ervaren psycholoog.

Aanmelden

U meldt zich aan door een mail te sturen naar: TtT@amc.nl onder vermelding van uw BIG-nummer en de gewenste Verdiepingsmodule, Intervisie of Workshop. U ontvangt een bevestiging met locatieaanduiding en enkele weken tevoren een reminder.

Professionals van andere disciplines (zoals verloskundigen) zijn welkom, wij verzoeken u vooraf contact met ons op te nemen.

De trainers

De modules worden uitgevoerd door een speciaal hiertoe opgeleide medisch specialist (teacher) en een psycholoog of onderwijskundige.

Kosten

Medewerkers van het AMC nemen kosteloos deel. 
Deelnemers uit andere ziekenhuizen wordt een deel van de kostprijs in rekening gebracht, te weten: € 130,-

De kosten worden gefactureerd en dienen vooraf te zijn betaald.

Annulering

Annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor de cursusdatum. Binnen 30 dagen voor aanvang van de training wordt geen restitutie verleend. In overleg met de programmaleider kan een vervangende collega aan de Verdiepingsmodule deelnemen.

AMC-specialisten: annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor de cursusdatum. Vanaf 30 dagen voor aanvang van de training wordt € 200,- organisatiekosten in rekening gebracht.

Informatie en maatwerk

Met inhoudelijke vragen en verzoeken tot maatwerk, kunt u terecht bij ttt@amc.nl

Organisatie en coördinatie: Bij- en Nascholing, Onderwijssupport

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: