AIOS in het Amsterdam UMC

Vertrouwenspersoon

De functie vertrouwenspersoon is een onafhankelijke functie, waarbij laagdrempeligheid vooropstaat. Voor AIOS is in Amsterdam UMC, locatie AMC, een AIOS vertrouwenspersoon beschikbaar, prof. Wim van Aalderen, gepensioneerd kinderarts. De AIOS vertrouwenspersoon kan, liefst in een vroeg stadium, benaderd worden door AIOS in geval van gesignaleerde problemen tijdens de opleiding. De AIOS vertrouwenspersoon kan de AIOS adviseren en ondersteunen.  Het kan gaan om een individuele AIOS, maar ook als er problemen zijn bij AIOS als groep.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: