Centrale Opleidings Commissie (COC)

Informatie

Naast de door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) erkende opleidingen maken ook de opleiders en plaatsvervangend opleiders van ziekenhuisfarmacie, kaakchirurgie, klinische chemie, klinische fysica en GZ psychologie, en het hoofd van de huisartsopleiding maken deel uit van de COC. Verder zijn de arts assistenten in opleiding tot specialist (AIOS) vertegenwoordigd in de COC en maken een lid van de Raad van Bestuur, de vice-decaan Onderwijs en Opleiden, alsmede toegevoegd adviseurs en ambtelijk secretaris deel uit van de COC.

Vier maal per jaar is er een plenaire vergadering en het COC bestuur komt zes maal per jaar en bespreekt lopende zaken ter voorbereiding voor de plenaire vergadering.  

De COC adviseert bij de benoeming van nieuwe (plaatsvervangend) opleiders. Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de COC benoemingsadviesprocedure.

De basis voor het ontwikkelassessment vormen de geldende competentieprofielen voor opleiders (KNMG en AMC).
De COC heeft een bemiddelende rol in zaken waarbij er sprake is van een geschil tussen een AIOS en opleider. Ook voor individuele vragen en advies m.b.t. opleidingskwesties kunnen AIOS en opleiders de COC benaderen.

Contact en vragen

Voorzitter van het COC-bestuur is Prof. dr. S.E.Geerlings, internist
Ambtelijk secretaris: mw.dr. B.J.A. Planken-Hauer, email: coc@amc.uva.nl

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: