COC en kwaliteitszorg opleiding

In Amsterdam UMC locatie AMC wordt een  nieuwe generatie specialisten kwalitatief hoogwaardig opgeleid.  Hierin heeft de Centrale OpleidingsCommissie (COC) een spilfunctie.
De COC fungeert als overlegorgaan voor de opleiders en plaatsvervangend opleiders van de 34 erkende medisch specialistische vervolgopleidingen en adviseert de Raad van Bestuur over opleidingszaken.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Contact

  • Mw. dr. B.J.A. Planken-Hauer, ambtelijk secretaris 
  • e-mail: coc@amc.nl