Kwaliteitszorg

Hoe houden wij de kwaliteit optimaal?

Om de kwaliteit van de (34) medische vervolgopleidingen te borgen heeft de COC een intern kwaliteitssysteem ingericht: interne visitaties op afdelingen en jaargesprekken zijn daar onderdeel van. Signalen en knelpunten worden besproken in het COC bestuur. Daarnaast evalueren alle vervolgopleidingen regelmatig hun opleidingsklimaat en de opleidingskwaliteiten van de specialisten.

Specialisten van alle afdelingen worden getraind in hun supervisievaardigheden zodat arts- assistenten maximaal worden voorbereid in alle facetten van hun toekomstig beroep. Per opleiding is een van de specialisten (de formele opleider) aanspreekpunt voor de vervolgopleiding en het lokale opleidingsplan. De hele opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding op de afdeling.

Kwaliteitszorg van de medische vervolgopleidingen verloopt volgens de plan-do-check-act cyclus, zodat verbeteringen worden geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken. 
Door dit continu werken aan behoud en verbeteren van de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen in Amsterdam UMC locatie AMC ontwikkelen onze arts-assistenten zich tot uitstekende specialisten.

Advies en maatwerk

Opleiders kunnen advies en maatwerk vragen op uiteenlopende onderwerpen in relatie tot de kwaliteit van de opleiding. Doelmatigheid staat daarbij voorop. Voorbeelden daarvan zijn:

  • hoe richten we ons kwaliteitsbeleid in?
  • hoe kan ik evalueren als een opleiding een klein aantal AIOS heeft?
  • wat kan ik doen met de resultaten van SETQ, D-rct, TeamQ ?
  • welke didactische scholing organiseren we voor onze groep?
  • hoe kunnen we AIOS actief betrekken bij het opleiden?
  • hoe beoordeelt de opleidingsgroep een AIOS aan de hand van EPA’s?

Deze ondersteuning is alleen beschikbaar voor de medisch specialistische vervolgopleidingen van het AMC.

Contact en vragen

ttt@amc.uva.nl

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: