Antibiotic stewardship: E-learning

Hoe zeker ben jij als je een antibioticum voorschrijft? Kies je de juiste antibioticasoort, de juiste toedieningsvorm en de juiste dosering?

Data     

n.v.t.

Duur module

3 modules van 1 uur, totale duur: 3 uur.

Locatie

n.v.t.

Voor wie 

Eerste- en tweedejaars aios

Aantal onderwijspunten

 1

Stuur een mail naar doo@amc.nl als je de drie modules hebt afgerond. Dan ontvang je een digitaal DOO certificaat met hierop vermeld het aantal punten.

Inhoud

Er zullen maar weinig aios zijn die nog nooit antibiotica hebben voorgeschreven. Het voorschrijven van antibiotica wordt echter steeds ingewikkelder. Bovendien is er in de medische curricula relatief weinig aandacht voor het voorschrijven van antibiotica.

De afdeling Medische Microbiologie van het AMC organiseert daarom de E-learning Antibiotic stewardship . In deze E-learning worden de werkingsmechanismen, indicaties, doseringen en bijwerkingen van de belangrijkste antibioticaklassen worden behandeld. Er zal worden ingegaan op de activiteit van deze middelen tegen verschillende micro-organismen en hun toepassing bij verschillende infectiebeelden. De opgedane kennis zal worden getoetst met theorievragen.

De E-learning bestaat uit drie aparte modules

  1. Urineweginfecties
  2. Bacteriologie
  3. Antibiotica

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen aan deze module.

E-learning urineweginfecties

E-learning bacteriologie

E-learning antibiotica

Stuur een mail naar doo@amc.nl na afronding van de 3 modules. Dan ontvang je een digitaal DOO certificaat met hierop vermeld het aantal punten.

Contact en vragen

Voor vragen kun je mailen naar: doo@amc.nl

Het secretariaat is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag