COC en kwaliteitszorg opleiding

In Amsterdam UMC locatie AMC wordt een  nieuwe generatie specialisten kwalitatief hoogwaardig opgeleid.  Hierin heeft de Centrale OpleidingsCommissie (COC) een spilfunctie.
De COC fungeert als overlegorgaan voor de opleiders en plaatsvervangend opleiders van de 34 erkende medisch specialistische vervolgopleidingen en adviseert de Raad van Bestuur over opleidingszaken.

Contact

  • Mw. dr. B.J.A. Planken-Hauer, ambtelijk secretaris 
  • e-mail: coc@amc.nl